26 de firme de asigurare și reasigurare din România vor fi evaluate în acest an în cadrul unui exercițiu demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), menit să descopere în profunzime riscurile și vulnerabilitățile sectorului asigurărilor. În acest sens, ASF a demarat recent o licitație pentru achiziția serviciilor unui consultant care va coordona și consilia auditorii independenți care vor efectua evaluarea activelor și pasivelor pe piața asigurărilor din România.

Sediu ASFFoto: AGERPRES

ASF a demarat în această lună o licitație deschisă pentru achiziția unor servicii de consultanță în evaluarea activelor și pasivelor pe piața asigurărilor din România, contract cu o valoare estimată la peste 1,4 milioane de lei (fără TVA), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

  • De ce face ASF această nouă evaluare a sectorului asigurărilor

În Caietul de sarcini al licitațieise menționează că "pentru a dobândi o înțelegere aprofundată și pentru a conștientiza riscurile și vulnerabilitățile sectorului asigurărilor din România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să efectueze un exercițiu de evaluare a activelor și pasivelor (BSR – Balance Sheet Review) în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)."

Exercițiul acoperă 26 de societăți de asigurare din România, cărora le este aplicabil regimul Solvabilitate II, iar data de referință pentru datele utilizate în evaluare este 30 iunie 2020.

Obiectivele serviciilor de consultanță:

  • - coordonarea desfășurării exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor pe piața asigurărilor din România;
  • - asigurarea aplicării armonizate a metodologiei de evaluare de către auditori, precum şi un tratament similar al societăților participante de către auditorii respectivi;
  • - elaborarea unui raport final care va include o imagine de ansamblu clară şi detaliată privind riscurile societăților de asigurări, precum și riscurile și vulnerabilitățile din sectorul asigurărilor, inclusiv un posibil risc de contagiune pentru restul sectorului financiar și economia reală;

Documentația de licitație prezintă și câteva informații despre contextul care a determinat realizarea achiziției, astfel:

  • "Pe piața de asigurări din România în perioada 2014-2015, a avut loc un exercițiu similar cu rezultate extrem de relevante, atât pentru societățile de asigurare, cât și pentru asigurați. Deși a existat o evoluție stabilă a sectorului de asigurări de la finalizarea acestui exercițiu, piața asigurărilor din România se caracterizează printr-un nivel ridicat de concentrare și menținerea unei dependențe de asigurările de răspundere civilă (RCA), precum și o creștere rapidă a activității anumitor societăți în ceea ce privește asigurările de credit și garanții.

Informații despre beneficiile așteptate de către ASF: "Urmare a activității de consultantă și întocmirii rapoartelor intermediare și final cu privire la exercițiul de evaluare a activelor şi pasivelor pe piața asigurărilor din România se va contura o imagine de ansamblu clară și detaliată privind riscurile societăților de asigurări, precum şi riscurile și vulnerabilitățile din sectorul asigurărilor, inclusiv un posibil risc de contagiune pentru restul sectorului financiar și economia reală."

Alte detalii despre procedura de licitație

Contractul de servicii de consultanță va avea drept criteriu de atribuire "cea mai bună ofertă calitate/preț", în care componenta financară va cântări doar în proporție de 20%. Propunerea tehnică va conta în proporție de 30%, iar experiența și calificarea personalului desemnat pentru prestarea serviciilor va conta în proporție de 50%.

Contractul va dura 5 luni, iar termenul limită de primire a ofertelor este 21 septembrie 2020.