Pentru ca România să nu ajungă în fața Curții Europene de Justiție, Guvernul vrea să schimbe prin OUG legislația RCA, dar modificările propuse nu înlătură în totalitate pericolul și posibilitatea continuării procedurii de infringement, atenționează Biroul Asigurătorilor auto (BAAR). Asigurătorii susțin că proiectul de ordonanță păstrează plafonarea tarifelor RCA în cazul asiguraților cu risc ridicat, fapt care ar contravine legislației UE. Vezi în articol de ce vor asigurătorii să fie introduse tarife de referință orientative și la reparațile auto, nu doar la prețurile RCA.

Procedura de infringementFoto: Comisia Europeana

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a salutat joi modificările propuse de Ministerul Finanțelor Publice la legislația RCA pentru a închide procedura de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României.

Totuși, deși proiectul ar rezolva o parte din problemele semnalate de Comisia Europeană, unele prevederi ale actualului proiect de OUG sunt în continuare neconforme cu Aquis-ul comunitar, atenționează asigurătorii.

 • Ce prevederi ar fi în continuare contrare legislației UE în opinia asigurătorilor:

I. Reglementarea privind factorul N și asiguratul cu risc ridicat, în forma propusă prin proiectul de Ordonanță contravine în continuare dispozițiilor legislației europene (Directiva 2009/138/CE, Tratatul privind Uniunea Europeana) fiind totodată o prevedere legislativă care nu se poate aplica in practica.

Reglementarea în continuare a unui plafon (nivel) maximal al primei de asigurare, ca rezultat al înmulțirii factorului fix N cu tariful de primă de referință, peste care asigurătorii nu pot vinde polițe de asigurare RCA, situează respectiva reglementare în afara legislației europene și a TFUE (Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene).

O altă problemă pe care o ridică modificările referitoare la reglementarea factorului N, de ordin tehnic, de această dată, este aceea a imposibilității de aplicare în practică. Mai precis, individualizarea primei pentru fiecare vehicul vizat nu se poate realiza prin intermediul unui factor N variabil, determinat individual pentru fiecare vehicul în parte, cum propune proiectul, ci doar prin intermediul tarifului de referință care se raportează la caracteristicile tehnice ale vehiculului, încadrarea acestuia într-un anume segment de risc și într-o anumită clasa de bonus-malus corespunzătoare.

Cu titlu informativ, menționăm faptul că, până în prezent, reglementarea asiguratului cu risc ridicat nu a avut nicio consecință practică deoarece nu a existat niciun asemenea caz, regulile economiei de piața reglând în mod natural prețul primelor RCA.

II. Proiectul de Ordonanță transferă către BAAR prerogative specifice administrației publice.

Proiectul de Ordonanță transferă către BAAR responsabilități care ar trebui să revină unor autorități publice întrucât acestea au capacitatea legală de a le aduce la îndeplinire în raport cu asigurătorii RCA, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni administrative. BAAR este o persoană juridică de drept privat, asociație profesională, neguvernamentală, apolitică, independentă cu caracter nelucrativ, care nu dispune de drepturile de control și de pârghiile coercitive pe care autoritățile publice competente le au la îndemână.

Nu în ultimul rând, considerăm că BAAR, asociație constituită din societăți concurente, nu trebuie să fie pusă în situația de a decide care trebuie să fie politicile comerciale ale acestora în legătură cu asigurații cu risc ridicat."

Totuși, BAAR consideră că actualul cadru de reglementare implementat în anul 2017 nu a dat întotdeauna rezultatele scontate ci, dimpotrivă:

"- a condus la o dublare a gradului de concentrare a pieței RCA în anul 2020 comparativ cu anul 2015;

- a generat o creștere constantă a numărului de reclamații împotriva asigurătorilor RCA;

- a afectat indicatorii financiari ai pieței asigurărilor, rata combinată a daunei înregistrând un trend crescător pe segmentul RCA de la 98,5% în 2017 la 116,6% în 2019 în timp ce

- marja netă medie a profiturilor unităților reparatoare independente (nu reprezentanțe) a înregistrat creșteri semnificative după 2016/2017 de la 5,87% în 2016 la 10,34% în 2019."

 • Ce schimbări propune BAAR la legislația RCA și de ce ar vrea introducerea unor tarife de referință orientative și la reparațiile auto, nu doar la primele RCA

Pe lângă aspectele menționate anterior, BAAR susține că pentru îndepărtarea dezechilibrelor din piața RCA ar mai fi de adăugat alte câteva prevederi care ar putea conduce la corectarea conduitei anumitor operatori economici a căror activitate este direct sau indirect influențată de reglementările privind asigurarea RCA (asigurători, unități reparatoare) în beneficiul consumatorilor prin:

"1. Alinierea modului de funcționare a legislației RCA la cea europeană prin introducerea conceptului de despăgubire și renunțarea la conceptul de reparație

Plata despăgubirii reprezintă obligația de bază a asigurătorului la producerea riscului asigurat. Înțelegerea faptului că asigurătorul plătește despăgubiri și nu efectuează reparații vine în sprijinul terțului păgubit, contribuind la respectarea dreptului acestuia de a opta între a primi o despăgubire în bani echivalentă cu întinderea prejudiciului sau de a efectua repararea acestuia de către o entitate autorizată

2. Introducerea conceptului de valoare de referință a despăgubirii și a unei definiții pentru prețul de referință al reparației

Prin separarea celor două noțiuni, „despăgubire” de „valoarea reparațiilor” se clarifică faptul că despăgubirea acoperă „întinderea prejudiciului” care nu întotdeauna este totuna cu „valoarea reparației” în măsura în care aceasta este stabilită în mod abuziv de unitatea reparatoare.

3. Respectarea dreptului păgubitului de a fi despăgubit fără implicarea unor terți aflați în conflict de interese în procesul de despăgubire și/sau care nu sunt autorizați în condițiile legislației privind distribuția de asigurări

Reglementarea noțiunii de conflict de interese are ca scop eliminarea practicilor neloiale ale mandatarilor, de cele mai multe ori unități reparatoare, de a acționa în propriul interes și nu al persoanelor prejudiciate care i-au împuternicit prin practicarea unor tarife superioare în relația cu aceștia în scopul maximizării profiturilor pe seama asigurătorilor și implicit a consumatorilor."

 • În urma acestor propuneri ale firmelor de asigurări, HotNews.ro a întrebat dacă nu cumva introducerea unei valori de referință la despăgubiri ori un preț de referință la reparație nu ar fi tot o limitare (de data asta pentru service-uri) de genul celor pe care firmele de asiurări le vor eliminate de la stabilirea prețurilor RCA.

Sorin Greceanu, directorul general al BAAR,susține că doar existența unui tarif de referință RCA, calculat și publicat periodic, nu plafonează primele și că la fel ar trebui să fie și la reparațiile auto astfel încât consumatorul să fie bine informat.

 • BAAR nu a propus eliminarea tarifului de referință RCA, calculat și publicat periodic, demers care nu plafonează primele, ci doar informează consumatorul de asigurări.
 • Având în vedere că am înțeles că se dorește o cât mai bună și corectă informare a cosumatorilor, am propus ca aceasta să fie făcută nu numai prin calcularea și publicarea periodică a tarifului de referință pentru prime RCA, ci și pentru tarifele de reparații auto.
 • Ni se pare firesc și logic ca pentru simetrie și un cât mai bun echilibru în reglementare să existe și să fie aplicate aceleași principii și posibilități de bună informare a consumatorilor prin introducerea unor repere, adică a unor tarife/prețuri de referință, menite să ajute și la estimarea corectă a valorii despăgubirilor cuvenite pentru daunele produse vehiculelor/mașinilor.
 • Tot pentru o simetrie și echilibru în reglementarea domeniului RCA și a principiilor pe care aceasta este construită ni se pare firesc ca, atâta timp cât se vor menține tarifele de referință pentru primele RCA să existe o abordare similară, în oglindă, și cu privire la valoarea despăgubirii cuvenite.
 • Astfel, credem că ar fi extrem de utilă și introducerea unor repere/referințe, care nu vor fi nici ele obligatorii, așa cum nici tarifele de asigurare RCA de referință nu sunt obligatorii, dar care pot contribui la o mai bună și corectă informare a consumatorilor de asigurari RCA. Prin consumatori înțelegem nu numai persoanele care se asigură – plătesc primele de asigurare RCA - ci si terțele persoane prejudiciate.
 • Aceasta abordare echilibrată ar putea conduce în timp la o domolire a tentațiilor unor actori economici din domeniul service-urilor auto independente de a se înfrupta cu o prea mare voluptate din fondul de asigurare prin exagerarea costurilor de reparație ignorând faptul că ultim plătitor al tuturor exceselor nu este, așa cum poate părea la o prima vedere, asigurătorul RCA al persoanei vinovate, ci este de fapt consumatorul care plătește și astfel finanțeaza lăcomia câtorva.”, a declarat vineri, 28 august, pentru HotNews.ro Sorin Greceanu, directorul general al BAAR.

Ministerul de Finanțe a scos în dezbatere publică, săptămâna trecută, un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandărilor Comisiei Europene, o măsură care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scăpa România de un proces la Curtea de Justiție a UE. Comisia Europeană consideră că, notificarea prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor RCA și unele limitări la modul de calcul al acestora, schimbări aduse legislației RCA din România după protestele transportatorilor auto din 2015, contravin normelor UE.

Proiectul de OUG a fost dezbătut luni la Ministerul Finanțelor în cadrul Comisiei de dialog social. S-a lăsat cu două amendamente prezentate, dar rămâne de văzut dacă reprezentanții instituției vor ține cont de ele. Posibil ca transportatorii să revină cu proteste în Piața Victoriei, dacă nu se ține cont de ele.

Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT) a reprezentanților MFP a reamintit ce s-a întâmplat în 2016.

 • „După cum bine știți, sau cel puțin ar trebui să știți, în 2016 în momentul în care tarifele au explodat în ceea ce privește asiguratul transportator, timp de un an ne-am aflat prin Piața Victoriei, ASF, încercând să rezolvăm niște lucruri, astfel încât tarifele de primă să nu se mai ducă la 20.000 lei, așa cum era la vremea respectivă, pentru clasa B0 la un cap tractor. După protestul din 2017 care a dus la decapitarea conducerii ASF de la vremea respectivă, am participat la multe din reglementările din actuala lege RCA la nivel guvernamental, dar în special în Parlament.
 • Resping în totalitate, în numele FORT, ideea de modificare a articolului (din proiect n.r.) cu privire la plafonarea cheltuielilor administrative.
 • Dacă punem în calcul contextul socio-economic legat de criza mondială în care ne aflăm mi-e teamă să mă gândesc ce ar trebui să fac cu camioanele din Piața Victoriei din ianuarie, anul viitor. Să o iau de la capăt în ceea ce privește problema tarifelor?
 • Nu înțeleg de ce venim cu OUG după ce timp de 2 ani Parlamentul a lălăit-o pe tema legii RCA. Era momentul în Parlament să se facă câteva clarificări și am fost foarte bine pregătit.", a mai precizat reprezentantul firmelor de transport auto.

Pentru detalii citește: Dezbaterea de la MFP privind proiectul prin care ar putea crește prețurile RCA s-a lăsat cu 2 amendamente. Patronat: Mi-e teamă să mă gândesc ce ar trebui să fac cu camioanele în Piața Victoriei din ianuari