O persoană în vârstă de 80 de ani a reclamat în vara acestui an că a încercat să cumpere online o asigurare de călătorie de la mai mulți asigurători și nu a putut din cauza faptului că nu se încadra în limita de vârstă stabilită pentru acest tip de produs. Consiliul Național de Combatere a Discriminărilor (CNCD) a analizat cazul și a decis cu majoritate de voturi că este o discriminare. Deși inițial, arbitrul pieței asigurărilor (ASF) a spus că firmele ar trebui să elimine aceste restricții, în final și-a nuanțat punctul de vedere și a transmis doar niște recomandări. Vezi în articol cum s-au conformat asigurătorii recomandărilor ASF.

HotNews.roFoto: Hotnews

Unul dintre cei mai mari asigurători din piață, Allianz-Țiriac Asigurări, a anunțat recent că "a decis să elimine restricțiile de vârstă la încheierea polițelor de călătorie clasice, care au drept scop protecția în cazul unei călătorii unice."

Decizia asigurătorului vine după ce în luna iunie a acestui an, Consiliul Național de Combatere a Discriminărilor (CNCD) a hotărât, cu unanimitate de voturi, că "impunerea unei limite maxime de vârstă la încheierea unei poliţe de asigurare pentru călătorii în străinatate reprezintă faptă de discriminare".

Pentru detalii citește:În atenția românilor care-și fac asigurări pentru călătorii în străinătate: Impunerea unei limite maxime de vârstă este faptă de discriminare - decizie CNCD

 • Discriminarea de vârstă în asigurările de călătorie: Cum și-a nuanțat ASF modul de a vedea lucrurile

Mai mult, imediat după decizia CNCD, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roșu, a declarat pentru HotNews.ro că s-a început verificarea tuturor firmelor de asigurare care vând în prezent polițe de asigurare de călătorii pentru a le atrage atenția că aceste produse trebuie modificate astfel încât să fie eliminată discriminarea legată de limita de vârstă.

Cristian Rosu, ASF

Cristian Rosu, ASF

Foto: AGERPRES

"Am solicitat deja Departamentului de conduită din ASF să facă o verificare a tuturor firmelor și să le atragem atenția că trebuie modificat designul produselor de asigurări de călătorie astfel încât să fie eliminată limita de vârstă. Se vor verifica toate produsele firmelor care vând astfel de asigurări în prezent și vor fi solicitate eliminările care creează discriminări față de vârsta persoanelor, astfel încat orice persoană care călătorește să aibă posibilitatea să cumpere o asigurare pentru acest risc.", a declarat, în data de 5 iunie, pentru HotNews.ro Cristian Roșu, vicepreședintele ASF, responsabil de sectorul asigurărilor.

Potrivit acestuia, chiar dacă este vorba despre o asigurare facultativă, firmele de asigurări pot impune un preț mai mare pentru aceste polițe în cazul celor mai în vârstă, dar nu este în regulă ca persoane de 85 -90 de ani care vor să călătorească să fie excluse de la posibilitatea de a face o astfel de asigurare.

 • "Dacă CNCD a decis că este o discriminare ai două variante - ori renunți la clauza asta și aplici produsul în continuare ori nu mai faci produsul deloc.", a mai spus atunci pentru HotNews.ro vicepreședintele ASF.

Conform datelor oficiale ale ASF consultate de HotNews.ro, 16 societăți de asigurare vindeau polițe de asigurări de călătorie la sfârșitul anului trecut și majoritatea aveau limitări de vârstă la 60 de ani, 70 de ani, 75 de ani, 80 de ani, 85 de ani și cel mai mult 90 de ani.

Pentru detalii citește: EXCLUSIV ASF vrea să ceară firmelor de asigurări să elimine limita de vârstă la asigurările de călătorii, clauză considerată faptă de discriminare / 16 firme sunt vizate de controlul ASF

 • Ce s-a întâmplat între timp: ASF susține că, potrivit legii, asiguratorii au libertatea de a stabili propriile condiții sau termene de încheiere a asigurărilor facultative

În urma comunicatului de presă al Allianz-Țiriac Asigurări, HotNews.ro a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să precizeze care a fost rezultatul verificărilor la firmele de asigurări în vederea conformării cu decizia CNCD.

Răspunsurile transmise acum de ASF către HotNews.ro arată însă o schimbare de optică cu privire la această speță din partea autorității, care subliniază de la început că hotărârea CNCD poate fi atacată în instanță:

 • "La data de 26.06.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară a primit Hotărârea nr. 470/03.06.2020 (denumită în continuare Hotărârea), emisă de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
 • Hotărârea a fost emisă în urma analizării unei petiții, prin care o persoana în vârstă de 80 de ani a reclamat faptul că a intenționat contractarea unei asigurări de călătorie prin canale online, de pe website-urile mai multor societăți de asigurare, însă a constatat imposibilitatea achiziționării unei astfel de polițe, din cauza faptului că nu se încadra în limita de vârstă stabilită pentru acest tip de produs.
 • Conform Hotărârii, faptele sesizate și analizate de către CNCD reprezintă discriminare în conformitate cu art. 2 (1) coroborat cu art. 10 lit. b), d) și h) și O.G. 137/2000 republicată. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată la instanța de contencios administrativ, potrivit O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea faptelor de discriminare, republicată și Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.", se arată în răspunsul ASF.

Care au fost rezultatele verificărilor făcute de ASF?

 • "Toate cele 16 societăți de asigurare aveau ca și criteriu de selecție a persoanelor pentru acest tip de asigurare vârsta, cu o limită impusă.
 • Produsele de asigurare de călătorie, aparținând clasei de asigurare A 18 - Asigurări privind asistența pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită, nu se încadrează în categoria asigurărilor obligatorii, prevăzute la art. 2213 din Codul Civil, care, potrivit acestuia, “se reglementează prin legi speciale”.
 • Aceste produse de asigurare fac obiectul unor contracte de asigurare facultative, în care asiguratorii stabilesc condițiile de asigurare în baza propriilor analize de risc, a criteriilor actuariale, a bazelor statistice.
 • Așa cum a fost comunicat de A.S.F. în punctul de vedere oficial transmis către CNCD, asiguratorii au libertatea de a stabili propriile condiții sau termene de încheiere a asigurărilor facultative, pot înainta oferte și pot acorda facilități speciale la încheierea acestor contracte, dar pot impune și condiții cu privire la acceptarea sau respingerea preluării riscurilor pentru un anumit bun/asigurat.
 • Societățile de asigurare/ intermediarii distribuie produsele de asigurare numai către clienții aparținând pieței țintă identificate, potrivit legislației privind distribuția de asigurări.
 • Având în vedere prevederile Directivei Solvabilitate II, A.S.F. nu poate interveni asupra condițiilor de asigurare generale și speciale, nivelului primelor și bazelor tehnice folosite de societățile de asigurare, ci doar asupra respectării legislației specifice asigurărilor, respectiv a legislației care reglementează distribuția de asigurări.
 • În acest context, din analiza Hotărârii reiese faptul că persoana a fost informată cu privire la limitarea vârstei anterior semnării unui contract de asigurare, în baza documentelor de informare ale societăților de asigurare, ceea ce exclude un risc de conduită concretizat prin vânzare înșelătoare/ informare necorespunzătoare/ lipsa de transparență.", a precizat pentru HotNews.ro ASF.

Câte din cele 16 societăți de asigurare s-au conformat deciziei CNCD?

Pentru că potrivit legii ASF nu poate impune obligații legate de produsele de asigurare facultative, autoritatea spune că a transmis 3 recomandări firmelor de asigurări:

 • Recomandarea 1: Societățile de asigurare și de reasigurare ar trebui să analizeze dacă o condiționare exclusivă a vârstei pentru asigurările de călătorie este o măsură proporțională cu scopul urmărit.
 • Recomandarea 2: Pentru potențialii contractanți care nu se încadrează într-o anumită categorie de vârstă și astfel nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate aferente asigurării de călătorie, societățile de asigurare și de reasigurare pot analiza posibilitatea aplicării unor criterii suplimentare de evaluare a riscurilor, cum ar fi, dar fără a se limita la starea de sănătate favorabilă, dovedită cu acte medicale sau alte metode sau criterii de acest fel, astfel încât aceștia să devină eligibili.
 • Recomandarea 3: Societățile de asigurare și reasigurare ar trebui, la publicarea pe website-ul propriu a informațiilor generale privind condițiile eligibile de încheiere a contractului de asigurare pentru asigurări de călătorie, să furnizeze informații suplimentare care să conducă potențialii contractanți care nu se încadrează în limita superioară de vârstă, la o etapă ulterioară, de analiză, în urma căreia să se stabilească în ce măsură aceștia s-ar putea încadra în condițiile de eligibilitate, astfel încât să poată încheia un contract de asigurare de călătorie.

Doar 56% dintre asigurători s-au conformat recomandărilor ASF în 5 luni de la decizia CNCD

În urma transmiterii și a analizării recomandărilor ASF, situația modului în care societățile de asigurare și-au asumat implementarea acestora este următoarea:

Click pentru a deschide

"Toate societățile de asigurare s-au conformat sau și-au exprimat intenția de conformare, termenul asumat pentru implementarea completă a recomandărilor și implicit a modificărilor rezultate fiind 31.12.2020.", se arată în răspunsul ASF.

Mai sunt asigurători care vând asigurări de călătorie cu limită de vârstă?

 • "Recomandările ASF nu au vizat eliminarea completă a limitei de vârstă. Astfel, pot exista societăți de asigurare care, până la 31.12.2020, dar și după această dată, pot vinde asigurări de călătorie cu impunerea unei limite de vârstă (ex: 90 de ani).
 • Așa cum am precizat anterior, ASF nu poate interveni asupra condițiilor de asigurare generale și speciale, nivelului primelor și bazelor tehnice folosite de societățile de asigurare, ci doar asupra respectării legislației specifice asigurărilor, respectiv a legislației care reglementează distribuția de asigurări.", a mai comunicat către HotNews.ro Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).