Unii asigurători au eliminat limita de vârstă doar la anumite tipuri de asigurări de călătorie, alții vor solicita criterii suplimentare de analiză de risc pentru persoanele de peste 70 de ani, dar sunt și societăți de asigurări care se pregătesc să majoreze prețurile la asigurările de călătorie pentru persoanele cu vârste de peste 65 de ani. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis către HotNews.ro situația detaliată a măsurilor luate de fiecare asigurător după decizia CNCD că limita de vârstă în asigurările de călătorie ar fi o discriminare și recomandările transmise ulterior de arbitrul pieței asigurărilor.

HotNews.roFoto: Hotnews

Amintim că o persoană în vârstă de 80 de ani a reclamat în vara acestui an că a încercat să cumpere online o asigurare de călătorie de la mai mulți asigurători și nu a putut din cauza faptului că nu se încadra în limita de vârstă stabilită pentru acest tip de produs. Consiliul Național de Combatere a Discriminărilor (CNCD) a analizat cazul și a decis cu majoritate de voturi că este o discriminare.

Cristian Rosu, ASF

Cristian Rosu, ASF

Foto: AGERPRES

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a comunicat recent către HotNews.ro că asigurările de călătorie sunt asigurări facultative, astfel că potrivit legii, asiguratorii au libertatea de a stabili propriile condiții sau termene de încheiere a asigurărilor facultative, pot înainta oferte și pot acorda facilități speciale la încheierea acestor contracte, dar pot impune și condiții cu privire la acceptarea sau respingerea preluării riscurilor pentru un anumit bun/asigurat.

Mai mult, Hotărârea CNCD nu este definitivă, putând fi atacată la instanța de contencios administrativ. ASF a transmis însă un set de recomandări către cei 16 asigurători astfel încât să fie evitate situațiile care ar putea fi interpretate ca discriminare.

La solicitarea HotNews.ro, Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a comunicat în detaliu ce măsuri au luat sau intenționează să ia în perioada următoare cei 16 asigurători, astfel:

1. ABC Asigurare-Reasigurare:

- Societatea a demarat un proces intern de adoptare a unui set de măsuri corespunzătoare conformării, astfel încât să fie evitate situațiile ce pot fi interpretate ca fiind discriminare, cum sunt:

- identificarea unor criterii suplimentare de analiza de risc pentru persoanele de peste 70 de ani;

- instruirea persoanelor din sistemul de distribuție;

- negocierea cu reasiguratorii pentru plasarea în reasigurare;

- actualizarea informațiilor disponibile pe web-site.

2. Allianz-Țiriac Asigurări:

- Limita de vârstă urmează să fie eliminată din definiția pieței țintă pentru produsele de tip single travel. (n.aAllianz-Țiriac Asigurări, a anunțat recent că "a decis să elimine restricțiile de vârstă la încheierea polițelor de călătorie clasice, care au drept scop protecția în cazul unei călătorii unice.")

- Măsura nu se va aplica pentru produsele de tip multitravel (polițe anuale care acoperă călătorii multiple în decursul perioadei de asigurare, efectuate în scop de afaceri sau în scop turistic). Piața țintă pentru aceste produse va rămâne formată din clienți cu vârsta până la 70 ani;

- Societatea va comunica prin intermediul website-ului companiei și prin intermediul distribuitorilor, eliminarea criteriului de vârstă pentru produsele standard de asigurare de călătorie (single trip).

3. Asirom VIG.:

Eliminare limita de vârstă și implementarea unui set de masuri în acest sens:

- introducerea unei declarații pe proprie răspundere referitoare la starea de sănătate a contractantului în sistemul informatic de colectare a datelor asiguraților și în platforma de calcul a primei de asigurare;

- determinarea unui tarif de primă care să se potrivească intervalului de vârstă;

- în funcție de declarația contractantului referitoare la starea de sănătate, se vor solicita detalii referitoare la afecțiunile medicale și la tratamentul pe care îl urmează.

4. Asito Kapital:

Societatea a informat ca nu mai deține în portofoliu de produse de asigurare aparținând clasei 18. În cazul în care situația se va modifica, își iau angajamentul de a se conforma recomandărilor.

5. City Insurance:

- În luna iunie 2020, societatea a eliminat condiționarea referitoare la limita superioară de vârstă.

- Revizia produsului a fost notificată către A.S.F. în data de 09.07.2020.

- În cazul preluării în asigurare a persoanelor care depășesc limita superioară de vârstă (pentru călătoriile efectuate în scop de practicare a unui sport extrem sau pentru călătoriile efectuate pentru practicarea unei activități lucrative, inclusiv șofer profesionist), se menține condiționarea privind limita de vârstă de 70 de ani ca și criteriu de declanșare a procesului de analiză non-standard a solicitării.

- Societatea a actualizat site-ul web referitor la condiționarea limitei superioare de vârstă ca și criteriu de eligibilitate pentru contractarea/încheierea unei asigurări.

6. Ergo Asigurări:

Societatea va elimina condiționarea exclusivă pe criteriul vârstei, prin:

- modificarea condițiilor de asigurare;

- crearea unei instrucțiuni de lucru pentru subscrierea diverselor categorii de vârstă prin introducerea unor criterii suplimentare de analiză a riscurilor;

- actualizare informații website.

7. Euroins România:

- Societatea a evaluat rata de daună pentru diverse categorii de vârstă și a cuantificat preluarea riscului pe baza declarației medicale solicitate potențialului asigurat cu vârsta peste 80 de ani.

- Furnizarea pe web site-ul societății a informațiilor suplimentare cu privire la posibilitatea achiziționării de către o persoană cu vârsta mai mare de 70 de ani a unei asigurări de asistență și cheltuieli medicale în străinătate (produs oferit, condiții, documente în vederea analizării riscului).

8. Eurolife FFH Asigurări Generale:

Societatea și-a asumat intenția de conformare la toate recomandările, fiind în cursul procesului de implementare a unui set de măsuri:

-consultări cu reasiguratorul;

-analize privind posibilitatea și impactul aplicării unor criterii suplimentare de analiză; a decis pentru moment păstrarea unui flux simplificat, fără aplicarea criteriului de vârstă. În eventualitatea unor evoluții nefavorabile ale daunalității.

Societatea va proceda la reevaluarea fezabilității acestui flux simplificat.

Platforma online a societății va fi modificată pentru a da posibilitatea clienților, indiferent de vârstă, de a achiziționa aceste asigurări.

9. Garanta Asigurări:

- Societatea și-a exprimat intenția de conformare prin aplicarea unei extra-prime în funcție de vârsta persoanelor care depășesc limita de 70 de ani.

- Noile tarife se află în curs de implementare și se vor aplica persoanelor care depășesc vârsta de 70 de ani, urmând ca la finalizarea procesului de tarifare informațiile să fie publicate pe site-ul societății.

10. Generali România Asigurare-Reasigurare:

- Societatea a decis deja ca în perioada următoare să implementeze un tarif dedicat acestei categorii de persoane (semnificativ mai redus față de calculele tehnice/actuariale), renunțând inclusiv la screening-ul medical.

- Atât în documentația aferentă acestui produs, cât și pe web site-ul societății vor fi operate toate modificările menționate mai sus.

11. German Romanian Assurance:

Societatea consideră că s-a conformat recomandărilor, deoarece pentru încheierea unei polițe de asigurare de călătorie, limita superioară de vârstă este de 90 de ani și nu au existat solicitări de asigurări de călătorie care să depășească această vârstă.

12. Gothaer Asigurări Reasigurări:

- Societatea și-a asumat intenția de conformare la toate recomandările, fiind în cursul procesului de implementare a unui set de măsuri care cuprind: eliminarea limitei de vârsta și revizuirea condițiilor de asigurare, PID, prezentări comerciale, fără a aplica anumite criterii suplimentare de analiză a persoanelor peste o anumită de vârstă.

13. Grawe România Asigurare:

La momentul transmiterii recomandărilor, societatea era deja conformă cu acestea, deoarece în procesul de ofertare și de emitere a produsului de asigurare de călătorie în străinătate nu sunt impuse restricții privind vârsta potențialilor asigurați. Condițiile de asigurare specifice produsului de asigurare de călătorie în străinătate nu conțin limitări cu privire la acordarea despăgubirilor în funcție de vârsta persoanei asigurată.

14. Groupama Asigurări

Produsul standard de asigurare nu are restricții privind limita de vârstă, societatea fiind conformă cu recomandările formulate. Intenția de conformare este doar pentru contractele customizate, excepție fiind produsele din cadrul contractelor negociate.

15. Omniasig VIG:

- Factorul "vârstă" este luat în considerare atât în procesele de stabilire a tarifelor aplicabile produselor standard, cât și în procesul de subscriere individualizat pentru persoane care depășesc limita superioară de vârstă aplicabilă produselor aflate în distribuție.

- Se va face actualizarea site-ului prin introducerea unei note, după cum urmează: “solicitările de asigurare Travel de la potențiali Asigurați a căror vârstă depășește limita superioară de vârstă aplicabilă produsului de asigurare, se analizează punctual, în urma identificării profilului de risc care determină termenii și condițiile de preluare în asigurare. În cazul în care vă încadrați în această categorie de vârstă, vă rugăm să contactați orice sediu OMNIASIG folosind datele de contact din secțiunea "CONTACT”.

16. Uniqa Asigurări:

- Societatea consideră că preluarea în asigurare a persoanelor cu vârste peste 65 de ani se poate realiza doar în condițiile aplicării unui tarif de primă proporțional riscului asociat acestei categorii de vârstă.

- Societatea își propune majorarea limitei de vârstă pentru preluare în asigurare până la 80 de ani.

- În prezent, societatea analizează punctual solicitările de preluare în asigurare pentru clienți/potențiali clienți cu vârste peste vârsta maximă ce se ofertează standard, urmând ca noile tarife pentru intervalul 65-80 ani să fie aplicabile din februarie 2021.

- Pentru a asigura o informare mai detaliată a potențialilor clienți mesajul afișat în aplicația de vânzare online va fi îmbunătățit prin îndrumarea potențialului client către un consultant UNIQA. Suplimentar, pe website-ul UNIQA, în pagina dedicată produsului de asigurare a călătoriei, vor fi incluse informații privind vârsta de preluare în asigurare.

  • ASF: Asigurătorii pot să vândă în continuare asigurări de călătorie cu limită de vârstă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat într-un punct de vedere către CNCD că "produsele de asigurare de călătorie, aparținând clasei de asigurare A 18 - Asigurări privind asistența pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită, nu se încadrează în categoria asigurărilor obligatorii, prevăzute la art. 2213 din Codul Civil, care, potrivit acestuia, “se reglementează prin legi speciale”. Aceste produse de asigurare fac obiectul unor contracte de asigurare facultative, în care asiguratorii stabilesc condițiile de asigurare în baza propriilor analize de risc, a criteriilor actuariale, a bazelor statistice."

  • "Recomandările ASF (n.a către societățile de asigurări) nu au vizat eliminarea completă a limitei de vârstă. Astfel, pot exista societăți de asigurare care, până la 31.12.2020, dar și după această dată, pot vinde asigurări de călătorie cu impunerea unei limite de vârstă (ex: 90 de ani). Așa cum am precizat anterior, ASF nu poate interveni asupra condițiilor de asigurare generale și speciale, nivelului primelor și bazelor tehnice folosite de societățile de asigurare, ci doar asupra respectării legislației specifice asigurărilor, respectiv a legislației care reglementează distribuția de asigurări.", a comunicat anterior către HotNews.ro Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru detalii citește: Asigurătorii nu se grăbesc să elimine limita de vârstă la asigurările de călătorie, deși CNCD a decis că ar fi o discriminare. ASF a emis doar niște recomandări