​Asigurătorii RCA vor fi obligați să plătească și penalitățile de întârziere la achitarea despăgubirilor cuvenite, fără a mai fi necesar ca păgubiții să ceară în mod expres acest lucru, potrivit unui proiect ASF care modifică legislația secundară privind asigurările auto. Motivul? Pentru că legislația nu prevede clar cum se plătesc aceste penalități, unii asigurători au profitat și nu achită aceste penalități decât dacă păgubiții solicită în mod expres acest lucru, au precizat pentru HotNews.ro mai multe surse din ASF.

Accident pe DN2 pe zona cu o banda pe sensFoto: Asociatia Pro Infrastructura Facebook

Sunt asigurători RCA care nu plătesc către păgubiți și penalitățile pentru fiecare zi de întârziere la plata daunelor, deși legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) îi obligă la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată.

Acest lucru reiese clar dintr-un proiect al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de modificare a Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Mai exact, ASF propune următoarea modificare la această normă privind asigurările auto:

  • "La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:
    '(1,1) Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile de plată în termenul prevăzut la art. 21 alin. (4) din Legea nr.132/2017, plata penalităților de întârziere se efectuează odată cu plata despăgubirii, în contul persoanei prejudiciate sau mandatarului acesteia, fără a fi necesară solicitarea în mod expres a acestora.'”.

Nicăieri în legea 132/2017 sau în legislația secundară de aplicare a acestei legi, respectiv în Norma 20/2017, nu se specifică faptul că păgubiții trebuie să facă în mod expres o solicitare pentru plata acestor penalități.

Iată ce obligații au acum asigurătorii, conform Legii 132/2017:

"Art. 21.

  • (4) Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.
  • (5) Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată. Plata penalităților se face odată cu plata despăgubirii."

Nici Norma 20/2017 nu prevede nimic despre modalitatea de plată de către asigurătorii RCA a penalităților de întârziere la achitarea despăgubirilor cuvenite păgubiților RCA, surse din cadrul ASF precizând pentru HotNews.ro că din acest motiv unii asigurători au tot făcut diverse interpretări ale legii pentru a nu plăti sau a îngreuna foarte mult plata acestor penalități.

Modificările supuse dezbaterii publice încearcă să corecteze această situație, deși nu este clar menționat cum își vor da seama păgubiții că asigurătorul le-a plătit și penalități de întârziere. Unii păgubiți poate nici nu știu că li se cuvin astfel de penalități.

ASF așteaptă observații asupra acestui proiect de modificare la Norma 20/2017 până la data de 5 decembrie 2020.

O altă schimbare majoră pregătită la asigurările auto: Prețul poliței RCA va crește semnificativ în funcție de severitatea accidentului produs

Aceasta nu este singura modificare majoră la legislația RCA pe care o vizează acest proiect. O altă modificare despre care HotNews.ro a scris în premiră este majorarea semnificativă a prețului RCA în funcție de severitatea accidentului produs, prin modificarea sistemului bonus-malus.

Asigurații RCA care au făcut un accident soldat cu vătămarea sănătății şi a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane vor fi penalizați prin creșterea cu 40% (4 clase de malus) a prețului la asigurarea auto obligatorie pe care o vor încheia în anul ulterior producerii accidentului, potrivit unui proiect al ASF, care modifică sistemul bonus-malus din legislația RCA. În prezent, șoferii vinovați sunt penalizați doar cu 2 clase de malus, indiferent de severitatea accidentului. Vezi în articol ce alte schimbări majore sunt pregătite până la finalul acestui an.