​Toți cei șapte administratori de pensii private au avut pierderi cumulate de 84 de milioane de lei anul trecut, în urma schimbărilor legislative apărute prin controversata OUG 114/2018, iar în primele șase luni din acest an, pierderile unora dintre acești administratori s-au adâncit semnificativ, se arată într-un raport realizat de ASF privind stabilitatea piețelor financiare non-bancare. Pe de altă parte, riscurile aferente fondurilor de pensii, care au atins active de 14,9 miliarde de euro, se mențin la un nivel foarte redus.

Profitabilitate Pilon IIFoto: ASF

Evoluția sistemului de pensii private a fost pozitivă pe tot parcursul funcționării sale, numărul de participanți și valoarea activelor personale ale acestora crescând în mod constant. Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins la finalul lunii septembrie 2020 nivelul de 72,58 miliarde de lei (14,90 miliarde de euro - 6,53% din PIB), cu un număr de 8.104.786 participanți.

Click pentru a deschide

Creșterea semnificativă și în ritm accelerat a activelor fondurilor de pensii pe parcursul funcționării sale a fost posibilă mai ales datorită contribuțiilor obligatorii la fondurile de pensii administrate privat din cadrul Pilonului II.

Contribuția la un fond de pensii private nu reprezintă obligații financiare suplimentare pentru participanți, ci este o parte din contribuția individuală datorată la sistemul public de pensii. În septembrie 2020, cota transferată a fost de 3,75%. Cu alte cuvinte, un procent de 3,75% din venitul salarial brut se direcționează către pensia administrată privat.

  • Riscuri foarte reduse pentru fonduri, dar profitabilitatea administratorilor a fost afectată seminificativ de modificările legislative din 2018-2019

Fondurile de pensii private, cu expunere preponderent locală și regională, au reușit să gestioneze eficient criza sanitară, astfel încât la finalul trimestrului III 2020 acestea au înregistrat rate de rentabilitate superioare nivelului de la începutul anului. Pe de altă parte, în contextul în care se va menține caracterul variabil al cadrului legislativ aplicabil sistemului de pensii private, riscul de profitabilitate este de așteptat să se mențină la un nivel mediu", se arată in raportul ASF.

Potrivit ASF, riscurile aferente fondurilor de pensii atât pentru Pilonul II, cât și pentru Pilonul III se mențin la un nivel foarte redus ca urmare a diversificării și calității plasamentelor deținute de fonduri prin investiții în plasamente cu venit fix și a nivelului adecvat de lichiditate.

Pe de altă parte seria de modificări legislative din perioada 2018 – 2019 referitoare la nivelul contribuțiilor în Pilonul II, reducerea comisioanelor și modalitatea de calcul a acestora în funcție de performanța investițională au determinat o deteriorare a profitabilității administratorilor din Pilonul II.

  • "Dacă la finalul anului 2018 șase administratori înregistrau profituri nete în valoare 169 de milioane de lei, cu o rentabilitate a capitalurilor cuprinsă între 11% și 54.7% în timp ce doar un administrator a obținut o pierdere de -4.9% din capitalurile proprii, la finalul anului 2019 toți administratorii au avut pierderi cumulate de 84 de milioane de lei, reprezentând între -4,9% și 24,3% din capitalurile proprii.", se menționează în raport.

Click pentru a deschide

Mai mult, "în primele șase luni ale anului 2020 pierderile unora dintre administratori s-au adâncit semnificativ față de finalul anului trecut. Un număr de 5 administratori au obținut rezultate negative cumulate în valoare de 62 de milioane de lei, în timp ce restul de doi administratori au obținut un profit net de 3,24 milioane de lei".

"Dacă se va menține caracterul variabil al cadrului legislativ primar aplicabil sistemului de pensii private, riscul de profitabilitate este de așteptat să persiste, deși administratorii au premisele necesare recuperării pierderilor în anii următori, în contextul structurii demografice a participanților care continuă etapa de acumulare a activelor în fondurile de pensii private.", se mai precizează în raportul ASF.

Potențiale riscuri și vulnerabilități pe piața pensiilor private:

În contextul incertitudinii internaționale generată de pandemia COVID-19, sistemul de pensii private caracterizat de investirea și economisirea pe termen lung rămâne cel mai puțin afectat.

Diversificarea echilibrată și prudentă a ajutat sistemul de pensii private să depășească pe teritoriu pozitiv mai multe episoade de volatilitate crescută din trecut (spre exemplu lunile august 2015, ianuarie 2016, iunie 2016, iunie 2017 şi decembrie 2018), depășind astfel și perioada de volatilitate ridicată din luna martie a acestui an determinată de criza pandemiei cu coronavirus. Deși începutul lunii aprilie a acestui an a debutat cu o calmare a volatilității sistemului de pensii private, aceasta se menține la un nivel superior comparativ cu perioada anterioară pandemiei.

În pofida episoadelor temporare de volatilitate ridicată, activele fondurilor de pensii au crescut de la an la an, cu o rată de creștere de peste 19% în toți anii de la înființare (cea mai diminuată rată de creștere a fost de 19,40%, fiind înregistrată în luna decembrie 2018), iar în luna septembrie 2020 activele fondurilor de pensii private au crescut cu aproximativ 18% comparativ cu finalul anului anterior.

Ca urmare a OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, o persoană participantă la fondurile de pensii administrate privat poate opta, dar nu mai devreme de 5 ani de contributivitate la fondul respectiv, să se transfere la sistemul public de pensii (activul personal al participantului va rămâne în contul privat al acestuia până la deschiderea dreptului la pensia privată).

Până în luna septembrie 2020, un număr de 723 de persoane au solicitat transferul viitoarelor contribuții la Pilonul I, din acest punct de vedere riscul de lichiditate menținându-se stabil.

Ulterior, prin OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative articolul privind posibilitatea transferării contribuțiilor la sistemul public a fost abrogat.

Riscul de dobândă și riscul sistemic de piață depind de elemente ale climatului investițional general, la nivel local și internațional, ieșind din sfera de influență a administratorilor fondurilor, în vreme ce componentele privind riscul de spread și riscul individual sunt gestionate la un nivel adecvat prin intermediul politicilor de diversificare a portofoliilor aplicate de managerii fondurilor.

Riscurile aferente stabilității și bunei funcționări a fondurilor de pensii se mențin la niveluri diminuate, dat fiind mecanismul de funcționare a sistemului de pensii private de tip contribuții definite cu garanții (la nivelul sumei contribuțiilor), excluzând practic riscul de solvabilitate care constituie principala preocupare în cazul sistemelor de pensii bazate pe definirea beneficiilor (predominante încă în Europa atât ca număr, cât și ca active).

De asemenea, o serie de alte riscuri relevante pentru acest domeniu (ex. riscul privind o eventuală rată insuficientă de înlocuire a venitului din perioada activă cu cel din pensia privată sau riscul de lichiditate) nu sunt aplicabile deocamdată în cazul sistemului de pensii private din România datorită maturității reduse a acestuia și ponderii încă nesemnificative a participanților aflați aproape de momentul pensionării la limită de vârstă.

Activele fondurilor de pensii administrate privat dispun de mai multe elemente de siguranță, dintre care amintim: rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuțiilor nete, separarea activelor fondului de cele ale administratorului, supravegherea prudențială şi Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensiilor Private.