​Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care plătește despăgubiri în situația în care un asigurător intră în procedură de faliment, în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei per creditor de asigurare, a plătit anul trecut despăgubiri din disponibilitățile sale în valoare totală de 169.897.736 lei, din care 99,46% au fost aferente falimentelor Astra și Carpatica Asig, se arată în raportul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind stabilitatea piețelor financiare nebancare.

Sucursala Astra AsigurariFoto: AGERPRES

În anul 2019 Fondul a gestionat cereri de plată depuse de către creditorii de asigurări ai următoarelor societăți de asigurare:

  • - Astra
  • - Carpatica Asig
  • - Forte Asigurări Reasigurări
  • - LIG Insurance
  • - Grup As
  • - Metropol CIAR

În baza cererilor de plată, au fost deschise 2.841 dosare care nu au necesitat efectuarea unei constatări (regrese administrative, vătămări corporale, dosare BAAR, asigurări medicale, sentințe etc.). Totodată, au fost înregistrate la FGA în anul 2019 un număr de 2604 de cereri de plată.

Click pentru a deschide

Pe parcursul anului 2019, Fondul de Garantare a Asiguraților a efectuat plăți de despăgubiri din disponibilitățile sale în valoare totală de 169.897.736 lei, din care 99,46% au fost aferente falimentelor Astra SA și Carpatica Asig SA.

Click pentru a deschide

Resursele financiare ale Fondului de Garantare a Asiguraților sunt gestionate distinct în contabilitate și pot proveni din următoarele surse:

- contribuții de la asigurători calculate separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață:

  • 1% din prime brute încasate pentru asigurări generale;
  • 0,4% din prime brute încasate pentru asigurări de viață.

- dobânzi și penalități de întârziere din plata cu întârziere a contribuțiilor de către asigurători;

- sume din fructificarea disponibilităților;

- sume din recuperarea creanțelor Fondului;

- sume din alte surse, stabilite potrivit legii;

- împrumuturile de la instituțiile de credit sau împrumuturi obligatare.

Veniturile specifice și cele financiare ale FGA în anul 2019, în sumă de 348.653.009 lei au fost realizate din mai multe surse prevăzute de legislația aplicabilă.