Deși mii de petenți reclamă, anual, conduita abuzivă a unor asigurători, în particular, Euroins și City Insurance, conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) ar refuza să sancționeze aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii financiari ai firmelor, astfel că și amenzile sunt extrem de mici, totul fiind mai mult un exercițiu de imagine, susține un angajat al ASF într-un denunț făcut luni, 11 ianuarie, la Direcția Națională Anticorupție (DNA). În replică, ASF spune că noul președinte a demarat anul trecut o analiză exhaustivă a petițiilor, incusiv a istoricului Euroins și City, rezultatele și propunerile de măsuri fiind așteptate miercuri, 13 ianuarie 2021.

Autoritatea de Supraveghere FinanciaraFoto: Agerpres

Un angajat al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a făcut luni, 11 ianuarie 2021, un denunț la DNA privind potențiala săvârșire a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție din partea structurilor de conducere ale ASF.

Mai exact, conducerea ASF este acuzată de un posibil abuz în serviciu prin omisiunea nejustificată de a lua măsurile de control și sancționare a unor asigurători RCA rău platnici, în ciuda miilor de reclamații făcute de păgubiții RCA.

În denunțul făcut la DNA și consultat de HotNews.ro, angajatul ASF face o trecere în revistă a numărului de reclamații în creștere din piața asigurărilor, descrie cum sunt analizate petițiile și acuză că deficiențele constatate în privința conduitei unor asigurători ar fi "păstrate la sertar", fără a fi luate măsuri de corecție.

De precizat că ASF este condusă de un Consiliu format din 9 membri, de sectorul Asigurărilor fiind responsabil vicepreședintele, Cristian Roșu. Din iunie 2020, la ASF a fost numit un nou președinte, Nicu Marcu, prin susținerea PSD și PNL.

Propunerile de sancționare a asigurătorilor emise de către Sectorul Asigurări se transmit tuturor membrilor Consiliului ASF, organul de conducere al Autorității, care dispune în consecință, prin votul membrilor săi.

Redăm mai jos cele mai importante acuzații din denunțul făcut la DNA împotriva ASF:

"În ultimii trei ani de zile se constată o creștere semnificativă a numărului de petiții din partea consumatorilor adresate ASF, în care este reclamantă conduita din ce în ce mai abuzivă a firmelor de asigurări a căror activitate ASF trebuie să o supravegheze, astfel:

 • Anul 2018: 10.549 petiții
 • Anul 2019: 25.679 petiții
 • Anul 2020: 21.244 (numai în primele 6 luni)

După cum se constată din chiar rapoartele publicate de către ASF, numărul de reclamații la adresa pieței de asigurări din România a crescut semnificativ de la un an la altul, consumatorii serviciilor de asigurare (petenții) semnalând în zecile de mii de reclamații primite de Autoritate conduita societăților de asigurări, în particular, în ceea ce privește sectorul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Dintre acestea, 97,18% petiții și informări de neconformitate au fost formulate pentru piața asigurărilor-reasigurărilor, în creștere cu 125,14% față de perioada similară a anului 2019. (...)

În cadrul ASF, circuitul petițiilor înregistrate la instituție este următorul:

 • Petenții transmit catre ASF petițiile prin diverse canale: registratura, aplicație on-line, e-mail, etc.
 • Petițiile înregistrate sunt transmise Departamentului de Petiții, unde trebuie să fie analizate de către personalul acestui departament, însărcinat cu formularea răspunsului către petenți pentru fiecare petiție în parte și care are atribuția de a solicita informații și documente societăților de asigurare în vederea emiterii unor rezoluții.
 • După solicitarea și primirea documentelor și informațiilor necesare de la asigurători, este formulat un răspuns către petent, conținând concluziile Autorității.
 • Conform informațiilor publicate chiar de către ASF, procentul petițiilor soluționate în favoarea petenților (și, în consecință, în detrimentul asigurătorilor) este de aproximativ 58%.
 • Dintre aceste reclamații, cele mai numeroase se înregistrează pe sectorul asigurărilor obligatorii de răspundere auto (RCA), fiind îndreptate împotriva societăților CITY INSURANCE și EUROINS: „Euroins S.A. - 48,36%; City Insurance S.A. 27,70%”, în total, 76% din reclamațiile înregistrate (id., Raport ASF 2020, f. 14).
 • În cazul fiecărei situații în care, urmare a soluționării unei petiții, personalul ASF confirmă o încălcare a vreunei prevederi legale, acesta este obligat să întocmească o Fișă de deficiențe în care sunt descrise sumar prevederile încălcate de societatea de asigurări.
 • Ulterior întocmirii, Fișele de deficiențe sunt transmise periodic către Sectorul Asigurări din cadrul ASF, acesta fiind compartimentul îndrituit să propună și să desfășoare controale, respectiv, să propună aplicarea de sancțiuni.
 • Propunerile de sancționare a asigurătorilor emise de către Sectorul Asigurări se transmit tuturor membrilor Consiliului ASF, organul de conducere al Autorității, care dispune în consecință, prin votul membrilor săi. Astfel, pe baza documentelor și informațiilor comunicate de Sectorul Asigurări, Consiliul ASF trebuie să adopte deciziile legate de aplicarea unor eventuale sancțiuni, în cadrul ședințelor Consiliului, care au loc săptămânal.

În practică, însă, Fișele de deficiențe întocmite și comunicate de către Departamentul de Petiții Sectorului Asigurări rămân un simplu exercițiu formal, deoarece Sectorul Asigurări refuză să efectueze controale și, implicit, să propună aplicarea de sancțiuni societăților de asigurare care nu respectă obligațiile legale și contractuale (în majoritate, firme rău-platnice în raporturile cu asigurații-consumatori), deși legea obligă ASF să sancționeze asemenea încălcări ale legii (art. 37 din Legea 137/2017).

Pentru evitarea oricărui dubiu, conform Raportului Autorității de Supraveghere Fianciară privind analiza petițiilor și informărilor de neconformitate înregistrate la A.S.F. în semestrul I al anului 2020 (ultimul raport emis de catre ASF pe aceasta tema, publicat pe site-ul Autorității, https://asfromania.ro/files/analize/Analiza_petitiilor_%20informarilor_de_neconformitate_S_I_2020_site%2006102020.pdf) au fost identificate explicit deficientele rezultate din petitii (pe parcursul paginilor 17 si 18 ale acestui raport), spre exemplu (doar în prima jumătate a anului 2020):

“Aspecte identificate din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor în semestrul I al anului 2020 aferente pieței asigurărilor – reasigurărilor

Din activitatea de soluționare a petițiilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor au fost identificate următoarele aspecte neconforme:

 • 1. depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
 • 2. neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la valoarea maximă de despăgubire;
 • 3. depășirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor / reconstatărilor;
 • 4. neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
 • 5. netransmiterea în termen a notificării de respingere a despăgubirii;
 • 6. netransmiterea în termen a ofertei de despăgubire;
 • 7. nerespectarea termenului de întocmire a procesului-verbal de constatare și/sau suplimentar de constatare;
 • 8. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
 • 9. justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători și comunicate A.S.F. pentru soluționarea petițiilor;
 • 10. neplata penalităților de întârziere odată cu plata despăgubirii;
 • 11. oferta de despăgubire transmisă persoanelor prejudiciate nu este întocmită conform dispozițiilor legale”

Toate aceste deficiențe rezultate din analiza petițiilor întemeiate primite de la consumatori sfârșesc fără aplicarea vreunei sancțiuni, ASF neîndeplindu-și misiunea de supraveghere a pieței și rolul de protecție a consumatorilor.

Față de numărul și gravitatea deficiențelor, estimez că doar în prima jumătate a anului 2020, valoare amenzilor pe care ASF ar fi trebuit să le aplice asigurătorilor ar fi depășit suma de 100 milioane lei, din care jumătate ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat.

 • Practic, deși mii de petenți reclamă, anual, conduita abuzivă a unor asigurători, în particular, EUROINS și CITY INSURANCE, societăți care, în anul 2020, au cumulat aproximativ 90% din reclamațiile formulate la ASF, Sectorul Asigurări refuză să efectueze controale pe această temă la cei doi asiguratori, iar în rarele situații în care aceștia sunt supuși unor controale, tematica de control, stabilită de conducerea Sectorului de Asigurări al ASF, omite cu bună știință să includă conduita asigurătorilor, semnalată în Fișele de deficiențe, ori de către consumatori prin numeroasele petiții. Spre exemplificare, tematica de control se rezumă la indicatorii financiari ai asigurătorilor, cu ignorarea deficiențelor semnalate de consumatori și confirmate de Departamentul Petiții al ASF.

Prin selectarea, în această manieră nejustificată, și limitarea tematicii de control, cu ignorarea celor mai importante zone de neconformitate și orientarea controalelor către alte arii de activitate ale asigurătorilor, este influențat și nivelul amenzilor pe care le riscă firmele de asigurări, care rămân extrem de mici raportate la cifrele de afaceri în situația constatării unor deficiențe, față de amenzile pe care le-ar risca în situația unor controale asupra neregulilor semnalate prin petiții, raportat la gravitatea și caracterul recurent al faptelor.

Astfel, atât controalele, cât și amenzile eventual aplicate, se constituie într-un exercițiu pur formal, care nu concretizează îndeplinirea efectivă a atribuției legale de control, ci, mai curând, un exercițiu de imagine al ASF.Mai mult, nici rolul de descurajare urmărit de legiuitor nu este îndeplinit, câtă vreme asigurătorii sunt favorizați de abordarea ASF și se simt încurajați să perpetueze practicile abuzive față de consumatori.

Urmare acestei pretinse supravegheri, fundamental deficitare, a pieței de asigurări, unii asigurători au ajuns să își bazeze afacererea pe neplata daunelor pentru care, în realitate, dacă ASF și-ar exercita rolul prevăzut de lege în mod conform, ar risca să nu dispună de lichiditățile necesare.

Cu titlu de exemplu, în Italia, IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, omologul ASF din această țară, a reușit să disciplineze piața de asigurări prin aplicarea de amenzi usturătoare asigurătorilor care încalcă legea. Pentru fiecare reclamație întemeiată, IVASS aplică amenzi de ordimul miilor de euro societăților de asigurare cu probleme, reușind în acest fel să disciplineze piața de asigurări pe care existau practici similare cu ale pieței din România în prezent.

Deși ASF se numără, ca și IVASS, printre autoritățile de supraveghere financiară recunoscute la nivel european, ASF nu ține cont de experiența instituțiilor similare din statele UE și nici de semnalele de alarmă repetate primite din partea petenților și a departamentului de specialitate, transpuse în Fișele de deficiență, care sunt ignorate, „păstrate în sertar” fără a se lua nicio măsură concretă, efectivă, de corecție. Practic, toate deficiențele constatate sfârșesc în arhiva ASF, fără a produce niciun fel de schimbare pozitivă pentru consumator.

Prin refuzul abuziv al Sectorului Asigurări de a lua măsurile legale, Consiliul ASF nu rezolvă cauza problemelor din piață și nu aplică amenzi pentru fiecare abatere în parte, ci măsurile luate se rezumă la creșterea numărului angajaților din departamentul Petiții, prin delegare de la alte departamente sau chiar detașare de personal de la Fondul de Garantare a Asiguraților. Deși personalul acestui departament de Petiții muncește și întocmește raportările privind deficiențele constatate, ele nu au absolut nicio finalitate, asigurătorii rău-platnici nu sunt verificați sub aspectele semnalate și, în consecință, nu sunt nici sancționați.

Menționez că, potrivit reglementărilor, controalele desfasurate de catre ASF pot fi realizate atat “on-site” (deplasarea la firma de asigurari), cat și „off-site” (fără a fi necesară deplasarea la firma de asigurări, pe baza documentelor transmise de petenți și de asigurători), iar procesul-verbal poate fi semnat electronic, cu semnătură autorizată, atât de ASF, cât și de firmele de asigurări, criza sanitară neputând fi invocată drept un motiv pentru neefectuarea controalelor.

Prin refuzul de a propune, dispune și desfășura controale eficiente, respectiv, de a aplica, după caz, sancțiuni asigurătorilor care încalcă legea, s-a permis de către personalul cu atribuții al ASF perpetuarea practicilor abuzive în piața de asigurări, cu toate riscurile pentru această piață, scâzând încrederea consumatorilor atât în instiuție, cât și în piața de asigurări, în folosul nejustificat al asigurătorilor astfel favorizați.

Totodată, prin refuzul de exercitare efectivă a atribuției de control asupra conduitei asigurătorilor, atât bugetul ASF, cât și bugetul de stat, sunt văduvite de sume consistente. Spre exemplificare, la un număr de peste 15.000 de reclamații constatate ca justificate ale păgubiților RCA, transmise doar în decursul anului 2020, ar fi trebuit aplicate tot atâtea amenzi firmelor de asigurări. În realitate, ASF nu a aplicat nicio sancțiune până în prezent pentru conduita deficitară a firmelor de asigurări, semnalată de petenți în cadrul reclamațiilor, deși aceste reclamații sunt întemeiate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, sediul materiei privind aplicarea de sancțiuni este constituit de prevederile art. 37 (Contravenții și sancțiuni) din Legea nr. 137/2017, potrivit cu care

„(1) Constituie contravenție săvârșirea următoarelor fapte:

a) neplata integrală la termen de către asigurătorii RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA către persoanele prejudiciate sau către asigurați, în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise în temeiul art. 43; (…)

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:

a) faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) lit. a),b), d), g), h) și i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile Art. 8 alin . (2) lit. (a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei;

(4) În funcție de natura și gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și alte sancțiuni contravenționale:

a) asigurătorilor RCA;

b) persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care dețin funcții cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora;

c) intermediarilor în asigurări.

(5) Sancțiunile contravenționale aplicate asigurătorilor RCA potrivit alin. (4) lit. a) sunt următoarele:

a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;

b) retragerea autorizației de funcționare.

(6) Sancțiunile contravenționale aplicate persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora potrivit alin. (4) lit. b) sunt următoarele:

a) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între un an și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta;

b) retragerea aprobării acordate de A.S.F.

(7) Sancțiunile contravenționale aplicate intermediarilor în asigurări potrivit alin. (4) lit. c) sunt următoarele:

a) interzicerea temporară sau definitivă a activității de intermediere în asigurări;

b) retragerea autorizației.

(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se pot aplica în mod cumulativ cu cele prevăzute la alin. (2).

(9) Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare prevăzute la art. 3 și a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) și (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei și cu reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea și aplicarea acestora se fac de către personalul poliției.

(10) Actul emis de A.S.F. prin care se constată și se individualizează obligația de plată a asigurătorilor RCA și a persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau a persoanelor care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora constituie titlu de creanță, care la data scadenței devine titlu executoriu.” (..)

În consecință, prin omisiunea nejustificată de a lua măsurile de control și sancționare a asigurătorilor, aceștia plătesc despăgubiri subevaluate, sunt scutite de amenzi pentru încălcările repetate ale legii, consumatorii sunt prejudiciați, iar bugetul ASF și bugetul de stat sunt văduvite de sume de milioane de euro, în condițiile în care jumătate (50%) din cuantumul amenzilor aplicate de ASF reprezintă venit la bugetul de stat.

Menționez că am semnalat în mod repetat Consiliului ASF faptul că nu au fost efectuate controale si aplicate sanctiuni de la infiintarea institutiei si pana in prezent, pe temele de conduită semnalate de petenți și constatate ca întemeiate, au fost ignorate toate semnalele transmise de mine, precum și cele publice, venite din partea asociațiilor de consumatori sau altor asociații din piață.

Favorizați de modul defectuos de exercitare a atribuțiilor de supraveghere și control ale ASF sunt firmele de asigurări rău-platinice, care vând asigurări obligatorii conform legii, respectiv, RCA, către consumatori captivi și pe care își permit să îi trateze abuziv, refuzând nejustificat plata despăgubirilor și cunoscând că sunt protejați prin omisiunea ASF de a interveni.

Raportat la cele expuse, opinez că există suspiciuni rezonabile cu privire la exercitarea defectuoasă, cu încălcarea legislației primare a atribuțiilor de serviciu de către personalul ASF cu referire la atribuțiile și prerogativele de serviciu prevăzute de dispozițiile art. 37 din Legea 132/2017 constând în prerogativa de a dispune și, respectiv, de a solicita dispunerea de controale la societățile de asigurare autorizate pentru asigurări RCA, în condițiile în care existau informații privind nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea primelor de asigurare, de natură a atrage răspunderea contravențională a acestor asigurători; și, respectiv, prevăzute de art. 5 din OUG nr. 93/2012, potrivit cu care ASF care ca obiective protecția drepturilor asiguraților, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni de abuz în serviciu prin care s-a procurat firmelor de asigurări un folos material injust, și, totodată, a fost vătămată activitatea ASF, în dimensiunea de supraveghere și control, precum și prejudiciat bugetul ASF și bugetul de stat și, în consecință, vă solicit respectuos luarea măsurilor legale care se impun față de aspectele semnalate.", se arată în denunț.

 • ASF: Rezultatele analizei asupra reclamațiilor la Euroins și City Insurance, precum și propunerile de măsuri sunt așteptate miercuri, 13 ianuarie

HotNews.ro a solicitat ASF o reacție în legătură cu acest denunț și să precizeze câte sancțiuni a aplicat în ultimii 3 ani în urma deficiențelor rezultate din reclamațiile înregistrate de la petenți. Am solicitat o situație defalcată pe ani cu firmele sancționate și valoarea sancțiunilor aplicate în urma reclamațiilor înregistrate de la petenți.

 • În replică, ASF a transmis un prim răspuns în care susține că noul președinte a dispus în octombrie 2020 realizarea unei analize exhaustive a petițiilor și a istoricului Euroins și City, precum și propuneri de măsuri, rezultatele fiind așteptate miercuri, 13 ianuarie 2021.

"Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a solicitat, încă din luna octombrie 2020, în cadrul Consiliului A.S.F., realizarea unei analize exhaustive cu privire la situația petițiilor înregistrate la A.S.F. și propunerile de măsuri ce se impun a fi luate, inclusiv o analiză a istoricului celor două companii, Euroins și City Insurance S.A., pe baza datelor pe care le deține sectorul de resort din supravegherea acestor societăți, începând cu anul 2015 până în prezent.

În acest sens, SAR – A.S.F. are termen ca rezultatul analizei să fie prezentat Consiliului A.S.F. miercuri, 13 ianuarie 2021. În consecință, concluziile acestui raport vă vor fi comunicate după ce vor fi aprobate de către Consiliu.

În plus, vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost direcționată către sectorul de resort, pentru a obține cu acuratețe datele necesare răspunsului la întrebarea transmisă.", au comunicat luni pentru HotNews.ro oficialii ASF.

 • Ce reclamații au făcut românii în primul semestru din 2020 și ce amenzi a aplicat ASF către City Insurance si Euroins

Peste 18.000 de consumatori au reclamat nereguli în piața asigurărilor în primul semestru al anului 2020, de mai mult de două ori decât în perioada similară a anului trecut, însă doar 54% dintre aceștia au primit câștig de cauză din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). 95,7% din cele 18.111 de reclamații unice din asigurări au vizat nereguli în sectorul RCA, Euroins fiind cel mai reclamat asigurător cu peste 11.200 de petiții împotriva sa.

City Insurance, cel mai mare asigurător din piață, a fost amendat cu 100.000 de lei în luna aprilie 2020 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în urma unui control în care s-au constatat încălcări ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania a fost de asemenea obligată să implementeze măsuri suplimentare pentru remedierea deficiențelor.

În luna octombrie 2020, Euroins a fost amendată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu 2,1 milioane de lei și trebuie „să revizuiască tarifele de primă RCA, având în vedere deficiențele constatate, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei”.

„În urma acțiunii de control a fost constatată o serie de deficiențe, în special cu privire la calculul rezervelor tehnice la data de 31 martie 2020, precum și înregistrarea eronată a unor operațiuni de recunoaștere a comisioanelor din reasigurare. Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis sancționarea societății, conform prevederilor legale, cu o amendă de 600.000 de lei”, potrivit unui comunicat al ASP.

În plus, „a fost constatată o serie de deficiențe cu privire la modul de calcul al rezervelor tehnice constituite (...) precum și cu privire la modul de determinare și de raportare a elementelor de fonduri proprii de bază ce acoperă cerința de capital de solvabilitate și cerința minimă de capital”. Pentru aceste deficiențe, ASF a mai sancționat Euroins cu 1,5 milioane de lei iar directorul general și directorul executiv au primit și ei o amendă de 100.000 de lei fiecare și „retragerea aprobărilor acordate de către A.S.F”.