Aspectul cel mai des reclamat în anul 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a condițiilor contractuale, aspect regăsit în 24.953 cazuri (70,79%), urmat de neplata sau plata parțială a despăgubirii/răscumpărării, aspect regăsit în 9.859 cazuri (27,97%), se arată în raportul ASF privind petițiile primite anul trecut. Consumatorii au transmis 35.250 de petiții înregistrate în mod unic, în creștere cu 69,17% față de anul 2019. Euroins (al doilea mare asigurător RCA) și City Insurance (liderul RCA) au cumulat peste 90% din aceste reclamații.

Top asiguratori reclamatiFoto: ASF

În anul 2020, pentru piața asigurărilor/reasigurărilor s-au primit 41.544 petiții și informări de neconformitate, în creștere cu 61,78% față de numărul petițiilor înregistrat în anul 2019, gestionate astfel:

35.250 petiții și informări de neconformitate au fost înregistrate în mod unic, în creștere cu 69,17% față de numărul petițiilor înregistrat în anul 2019:

- 30.951 petiții;

- 4.299 informări de neconformitate;

6.294 petiții și informări de neconformitate au fost conexate sau clasate:

- 5.402 petiții;

- 892 informări de neconformitate.

Aspectul cel mai des reclamat în anul 2020 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor A.S.F./condițiilor contractuale, aspect regăsit în 24.953 cazuri (70,79%), urmat de neplata sau plata parțială a valorii de despăgubire/răscumpărare, aspect regăsit în 9.859 cazuri (27,97%).

Click pentru a deschide

Analiza petițiilor și informărilor de neconformitate analizate în mod unic pentru societățile de asigurare cu cele mai multe petiții înregistrate la A.S.F. evidențiază următoarele:

 • - societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 este Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., cu 19.027 petiții și informări de neconformitate (53,98%), în creștere cu 58,49% față de anului 2019;
 • - City Insurance S.A. a înregistrat 12.766 petiții și informări de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 (36,22%), în creștere cu 177,10% față de anul 2019;
 • - cele două societăți de asigurare au cumulat 90,20% din numărul petițiilor și informărilor de neconformitate analizate în mod unic: Euroins România Asigurare -Reasigurare S.A. (53,98%) și SAR City Insurance S.A. (36,22%);
 • - șase societăți de asigurare din cele analizate au înregistrat creștere a numărului petițiilor și informărilor de neconformitate analizate în mod unic în anul 2020 față de anul 2019, cu valori cuprinse între 12,14% (Generali România S.A.) și 177,10% (SAR City Insurance S.A.);
 • - patru societăți de asigurare din cele analizate au înregistrat scăderi cuprinse între 56,75% (Asirom VIG S.A.) și 4,48% (Omniasig VIG S.A.).

Din punct de vedere al modalității de soluționare a petițiilor și informărilor de neconformitate analizate în mod unic pentru societățile de asigurare care au cele mai multe înregistrări în anul 2020, se constată că procentul celor soluționate în favoarea petenților depășește 50% pentru societățile SAR City Insurance S.A. și Euroins România Asigurare -Reasigurare S.A.

Click pentru a deschide

Celelalte societăți analizate au înregistrat ponderi cuprinse între 50,12% (Allianz Țiriac S.A.) și 67,53% (Generali România S.A.) pentru petițiile și informările de neconformitate analizate în mod unic și constatate ca neîntemeiat formulate sau soluționate nefavorabil.

 • Deficiențe constatate la asigurătorii RCA

Click pentru a deschide

Din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor, au fost identificate următoarele aspecte neconforme aferente segmentului de asigurare RCA:

 • 1. depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
 • 2. depășirea termenului legal de comunicare a valorii maxime de despăgubire;
 • 3. depășirea termenului legal pentru efectuarea constatărilor/ reconstatărilor;
 • 4. neînregistrarea de către asigurători a tuturor documentelor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
 • 5. depășirea termenului legal de transmitere a notificării de respingere de la plată a despăgubirii;
 • 6. depășirea termenului legal de comunicare a ofertei de despăgubire;
 • 7. nerespectarea termenului legal de efectuare a constatării și/sau a constatării suplimentare;
 • 8. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
 • 9. justificarea insuficientă a soluțiilor adoptate de către asigurători și comunicate A.S.F. pentru soluționarea petițiilor;
 • 10. plata penalităților de întârziere nu s-a efectuat odată cu plata despăgubirii;
 • 11. oferta de despăgubire nu îndeplinește cerințele legale, nefiind însoțită de modul detaliat de calcul și de sursele de referință;
 • 12. necomunicarea ofertei de despăgubire/notificării de respingere parțială;
 • 13. depășirea termenului legal de comunicare a notificării privind intenția asigurătorului de a desfășura investigații;
 • 14. necomunicarea notificării privind intenția asigurătorului de a desfășura investigații;
 • 15. depășirea termenului legal de comunicare a rezultatului investigațiilor;
 • 16. oferta de despăgubire este comunicată altei persoane decât cea prejudiciată;
 • 17. oferta de despăgubire este comunicată la o adresă incompletă sau eronată;
 • 18. cererea de despăgubire depusă ca urmare a comunicării valorii de despăgubire în cazul încadrării vehiculului păgubit într-o situație de daună totală economică este urmată de o nouă ofertă de despăgubire;
 • 19. plata penalităților de întârziere este condiționată de solicitarea acestora de către persoana prejudiciată;
 • 20. la stabilirea despăgubirii nu se face dovada utilizării unei calculații în sistem de evaluare specializat, conform prevederilor legale;
 • 21. alte aspecte identificate din activitatea de soluționare a petițiilor:
 • - neacordarea de către asigurător a cuantumului despăgubirii solicitate de către persoana prejudiciată, prin neacceptarea tarifului oră-manoperă înscris în documentele de reparație de unitatea reparatoare auto;
 • - neacordarea de către asigurător a cuantumului despăgubirii solicitate de către persoana prejudiciată, prin neacceptarea tarifului de închiriere înscris în documentele justificative emise de entitatea autorizată.

ASF subliniază în raport că cele 35.250 petiții și informări de neconformitate analizate și soluționate în mod unic în anul 2020 reprezintă 2,55% din numărul total al dosarelor de daună avizate de către asigurători în anul 2020 și 0,22% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 31.12.2020.