Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că City Insurance i-ar fi raportat încă din 2017 că deține disponibilități bănești la o societate bancară, sume necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor legale, dar că în luna aprilie din acest an a aflat că între această bancă și societatea de asigurare nu ar fi existat raporturi contractuale, iar contul nu ar fi existat. Informațiile apar în decizia sancționării lui Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, care a fost publicată luni în Monitorul Oficial.

Dan Odobescu, patronul City InsuranceFoto: AGERPRES

ASF a anunțat vineri sancțiuni dure pentru City Insurance: Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului.

Luni, 7 iunie, în Monitorul Oficial s-a publicat decizia privind sancționarea lui Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, care prezintă în aproape 20 de pagini detalii legate de neregulile descoperite la această societate.

În decizie, ASF spune că sancțiunile impuse asupra lui Renato Szilagyi au venit în urma a 3 controale permanente efectuate în luna mai din acest an.

 • "Aspectele de neconformitate cuprinse în cadrul celor 3 rapoarte de control permanent vizează, în principal, faptul că societatea a raportat încă din anul 2017 disponibilități bănești la o societate bancară. Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat cunoștință la data de 28.04.2021 despre faptul că între această societate bancară și societatea de asigurare nu au existat raporturi contractuale. (..)
 • Astfel, în urma demersurilor efectuate de către A.S.F. a rezultat că în evidențele societății bancare nu a fost identificat contul cu numărul indicat de societate prin reprezentanții săi legali, cont care apare pe extrasele de cont pe care societatea le-a pus la dispoziția ASF, iar între această societate bancară și Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance nu există relații contractuale.", se arată în decizia ASF de sancționare a președintelui directoratului City Insurance.

Pentru verificarea acestor informații ASF spune că a colaborat cu autoritatea de supraveghere din statul de origine a societății bancare.

 • "Gravitatea faptei este generată de faptul că au fost înregistrate și raportate la A.S.F. active constând în lichidități care provin din împrumuturi subordonate din partea acționarului majoritar Vivendi International (n.a controlat de omul de afaceri dan Odobescu) și împrumuturi de la o altă societate, în cuantum cumulat de 125 milioane euro la data de 31.03.2021, deținute într-un cont bancar despre care ASF a luat cunoștință că nu există, disimulându-se astfel situația financiară deteriorată a societății. (...)
 • Deficiențele constatate privind nedeținerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR), alături de riscul de lichiditate extrem de ridicat identificat, au implicații directe asupra tuturor obligațiilor rezultate din activitatea de asigurare, iar coroborat cu faptul că societatea Asigurare Reasigurare City Insurance deține cea mai ridicată cotă de piață pe segmentul asigurărilor RCA, rezultă un impact semnificativ asupra persoanelor prejudiciate, prin afectarea drepturilor și intereselor acestora, putând conduce la apariția unui potențial risc sistemic, fapt susținut și de creșterea constantă a cotei de piață a societății în ultimii doi ani (39,03% la data 31.12.2019, respectiv 43,49% la 31.12.2020).", se precizează în decizia ASF.

De ce susține ASF că ar fi evidentă lipsa de lichiditate a City Insurance: Plăți cu întârziere în primul trimestru din 2021

În decizia publicată luni în Monitorul Oficial, ASF prezintă detalii și din neregulile constatate la data de 31 decembrie 2020 la această societate de asigurări.

"Conform informațiilor obținute în procesul de supraveghere permanentă, la data de 31.12.2020, societatea deținea în portofoliu dosare de daună RCA instrumentate, complete, întârziate la plată, cu o valoare constituită a rezervei de daună în cuantum de 101,38 milioane lei.

De asemenea, în cursul lunii decembrie 2020, societatea a efectuat plăți cu întârziere cu o valoare a despăgubirilor în cuantum de 21,4 milioane lei.

În primul trimestru al anului 2021, societatea a plătit cu întârziere dosare de daună cu un cuantum al despăgubirilor în valoare de 105,23 milioane lei și a raportat lunar dosare în rezervă întârziate la plată astfel: în ianuarie dosare cu o rezervă constituită în cuantum de 87,87 milioane lei, în februarie dosare cu o rezervă constituită în cuantum de 85,3 milioane lei și în martie dosare cu o rezervă constituită în cuantum de 80,84 milioane lei.

La data de 30.04.2021 societatea înregistrează în soldul rezervei de daune avizate dosare întârziate la plată în cuantum de 86,87 milioane lei, iar în cursul lunii aprilie 2021 a efectuat cu întârziere plăți de despăgubiri realizate cu întârziere în cuantum de 13,69 milioane lei.

Deși societatea a afirmat că în raportul ORSA sunt prezentate criteriile utilizate pentru cuantificarea riscurilor de subscriere, piață, contrapartidă, operațional și lichiditate nu a prezentat măsurile implementate pentru eliminarea abaterii de la sistemul de guvernanță care, așa cum am arătat, a constat în riscul de lichiditate (deficit de lichiditate), iar din datele raportate la A.S.F. de societate este evidentă lipsa de lichiditate.

Prin urmare, se mențin și în prezent cauzele care au condus la impunerea măsurii de majorare a cerinței de capital solvabilitate.", se mai arată în decizia publicată luni.

Ce sancțiuni a impus ASF la City Insurance

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat vineri sancțiuni dure pentru City Insurance, în urma controalelor efectuate la acest asigurător. Membrii directoratului și ai Consiliului de supraveghere ai societății au primit amenzi cumulate de 8 milioane de lei și li s-au retras autorizațiile, iar firma a fost amendată cu peste 2,9 milioane de lei cu obligația de a veni cu un plan de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital. În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea asigurătorului.

Ca urmare a aspectelor constatate în acțiunea susținută de control și potrivit prevederilor legale, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis următoarele măsuri și sancțiuni:

1. Sancționarea membrilor Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancțiunea principală cu amendă și sancțiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:

 • a. Renato Szilagyi - Președinte Directorat, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • b. Buzerea Barbu Mircea - Vicepreședinte al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • c. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F..

2. Sancționarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancțiunea principală cu amendă și sancțiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:

 • a. Browne Woodthorpe Robert - Președinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • b. Rossler Max Walter - Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • c. Pascale Cristian - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • d. Arampova Aelita - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
 • e. Papanikolaou Epameinondas - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F..

3. Suspendarea drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarul Vivendi Internațional S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 237/2015;

4. Sancționarea Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 2.930.766 lei și stabilirea în sarcina acesteia a obligației de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară, spre aprobare, un plan de finanţare și redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital;

5. Desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraților în vederea înlocuirii temporare a organului de conducere al asigurătorului, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condițiile art. 36 din Legea nr. 246/2015.

City Insurance: Detalii despre acționari, clienți, rezultate financiare și reclamații

City Insurance este cea mai mare companie de asigurări din România, cu cel mai mare număr de clienți, cea mai mare valoare a primelor brute subscrise, dar și una dintre cele mai multe reclamate societăți de asigurări privind întârzieri la plata despăgubirilor RCA.

Click pentru a deschide

La sfârșitul anului 2020, City Insurance deținea 20,07% din piața de asigurări din România, în funcție de veniturile din primele brute subscrise.

Cu active totale de peste 700 de milioane de euro și prime brute subscrise de peste 500 de milioane de euro, City Insurance are în acest moment mai mult de 4 milioane de asigurați.

City Insurance este controlată de Vivendi International SRL - 85,23%, Nicolae Mușat - 8,9%, Fortuna Coppola - 2,37%, Cristian Pascale - 1,91% și alți acționari persoane fizice și juridice - 1,58%. Acționarul unic al Vivendi International este Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase.

Românii aveau încheiate peste 6,32 milioane de contracte RCA ​la sfârșitul anului trecut, în creștere cu 7% față de anul anterior, doi asigurători - City insurance și Euroins, având împreună aproximativ 75% din aceste contracte, arată un raport publicat recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care subliniază că acest grad ridicat de concentrare rămâne o vulnerabilitate a pieței de asigurări din România.