​Asigurătorii nu vor mai fi obligați să notifice ASF cu privire la intenţia de modificare a tarifelor de primă RCA cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada în care acestea pot fi practicate, potrivit unor schimbări pregătite de ASF la legislația secundară. Schimbările supuse joi consultării publice sunt motivate de nevoia de a corecta actuala legislație care este neconformă cu legislația UE, situație pentru care România riscă un proces la Curtea Europeană de Justiție.

Procedura de infringementFoto: Comisia Europeana
  • "Proiectului de Normă pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 are în vedere abrogarea sau modificarea prevederilor acestui act normativ ce nu sunt conforme cu prevederile legislației europene și/sau fac obiectul discuțiilor purtate cu serviciile Comisiei Europene (COM) în cauza de infringement 2018/4075 - acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru UE privind incompatibilitatea cu Directiva Solvabilitate II și Directiva MTPL a unor dispoziții ale legislației românești referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto adoptate în 2017.
  • Se are totodată în vedere eliminarea riscului juridic ca prevederile normei sau sancțiunile aplicate de către A.S.F. societăților în cazul încălcării acestora să poată fi contestate în fața instanțelor de judecată și anulate, în condițiile date de prevederile art. 148 alin. (2) și (4) din Constituția României"., se arată în referatul care însoțește proiectul de Normă al ASF.

Norma propusă acum de ASF va abroga mai multe articole din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, fiind eliminate toate prevederile care obligau firmele de asigurări să dea socoteală ASF cu privire la tarifele RCA înainte de a le aplica consumatorilor.

Iată câteva exemple de articole din legislația actuală (Norma ASF nr. 20/2017) care vor fi eliminate:

Art. 11

  • - (2) Asigurătorii RCA notifică A.S.F. cu privire la intenţia de modificare a tarifelor de primă cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada în care acestea pot fi practicate (abrogat)
  • - (3) În cazul modificării tarifelor de primă RCA, asigurătorii RCA transmit A.S.F., cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, un raport întocmit de către un actuar avizat de către A.S.F., în care acesta certifică faptul că tarifele au fost calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (n.a modificat - astfel încât asigurătorii să nu mai fie obligați să comunice ASF modificările)
  • - (16) Asigurătorii RCA utilizează în calculul tarifelor de primă aceleaşi segmente de riscuri omogene care sunt utilizate în calculul tarifului de referinţă. (abrogat)
  • - (17) Asigurătorii RCA pot utiliza alte segmente de riscuri omogene cu aprobarea prealabilă a A.S.F. (abrogat)
  • - (18) În termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme, asigurătorii RCA transmit A.S.F. raportul prevăzut la alin. (3) şi (4), strategia de afaceri pentru asigurările RCA şi o estimare a indicatorilor prudenţiali specifici pentru o perioadă de 5 ani. (abrogat)

Art 34

  • (5) Tarifele aferente decontării directe sunt calculate distinct faţă de tariful de primă RCA şi sunt comunicate A.S.F. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme. (n.a modificat astfel încât asigurătorii nu trebuie să mai notifice în prealabil ASF)
  • (6) Asigurătorii RCA notifică A.S.F. cu privire la intenţia de modificare a tarifelor aferente decontării directe, cu cel puţin 60 de zile înainte de perioada în care acestea pot fi practicate, şi comunică A.S.F. noile tarife cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate. (abrogat).

De ce face ASF aceste modificări: România este aproape de a ajunge în fața Curții Europene de Justiție pentru încălcarea legislației UE

Comisia Europeană a deschis procedura de infringement împotriva României încă din vara anului 2018 pentru modificările aduse legislației RCA în urma protestelor majore ale transportatorilor auto din cauza prețurilor mari la asigurările auto.

În vara anului trecut, Ministerul de Finanțe a scos în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandărilor Comisiei Europene, o măsură care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scăpa România de un proces la Curtea de Justiție a UE. Comisia Europeană consideră că, notificarea prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor RCA și unele limitări la modul de calcul al acestora, schimbări aduse legislației RCA din România după protestele transportatorilor auto din 2015, contravin normelor UE.

Avizul motivat, transmis României în luna iulie 2019, despre care se vorbește de altfel în proiectul de OUG al Ministerului de Finanțe, este de fapt a doua etapă a procedurii de infringement împotriva României, următorul pas fiind un proces la Curtea Europeană de Justiție și plata unor despăgubiri dacă va pierde procesul.

De altfel, Ministerul de Finanțe a elaborat un proiect de lege în acest sens in septembrie 2019, iar în Parlament este acum în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea RCA tocmai pentru a ieși din procedura de infringement.