​Retragerea autorizației de funcționare a City Insurance, liderul RCA cu 3 milioane de asigurați, a fost publicată luni în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că în 60 de zile de la acest moment Fondul de Garantare a Asiguraților poate să facă plăți către clienții sau păgubiții RCA ai acestei companii, în limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare. Vezi în articol ce nereguli susține ASF că a găsit la cea mai mare companie de asigurări din România.

Decizia ASF privind CityFoto: Captura Monitorul Oficial

Pe parcursul a peste 80 de pagini, Autoritatea de Supraveghere Financiară explică ce nereguli a găsit la City Insurance:

Prima faptă contravențională: La data de 31.03.2021 societatea nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligațiile care îi revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor, iar în proiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ținut cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informații de actualitate și pe baza unor ipoteze realiste.

Click pentru a deschide

ASF susține că rezerva de daună avizată la data de 31.03.2021 ar fi trebuit majorată suplimentar față de suma de peste 52,7 milioane de lei cu aproape 890.000 lei, iar cea mai bună estimare a rezervei de daună ar fi trebuit majoratp suplimentar cu suma de 1 milion. De asemenea, susține ASF, cea mai bună estimare a rezervei de daunp aferentă întregului portofoliu ar fi trebuit majorată cu cel puțin 66 milioane de lei.

A doua faptă contravențională: Societatea nu deține o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor și nici nu a făcut dovada existenței unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor.

A treia faptă contravențională este aceea că la evealuarea elementului activ constând în împrumuturi și ipoteci, societatea nu ar fi respectat prevederile legale. În perioada supusă verificării, respectiv 1.-7.2020-31.03.2021 societatea a raportat ASF în bilanțul de Solvabilitate II active constând în împrumuturi și ipoteci în cuantum de 57 milioane de lei (..).

A patra faptă contravențională ar fi aceea că societatea a înregistrat în bilanțul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condițiilor din contractele de reasigurare.

Click pentru a deschide

ASF susține că din datele puse la dispoziție de City Insurance, "societatea înregistrează creanțe/datorii și parte cedată din rezervele tehnice față de reasigurătorii Active Capital, Barents RE, Best Meridian Insurance Company (BMI), Gic, Swiss Re și Santam Re ce decurg din contracte de cedare în reasigurare care acoperă în principal activitatea RCA, asigurările de garanții și asigurările de răspundere civilă generală (malpraxis)."

A cincea faptă contravențională ar fi, potrivit ASF că, societatea nu deține contracte cu corespondenții Carte verde și nu avea reprezentanți de despăgubiri pe teritoriul celorlalte state membre și al altor state față de care România are această obligație.

A șasea faptă contravențională este aceea că la data de 31.03.2021 societatea nu a constituit și nu a menținut rezerva de daune avizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil (..).

"(..) Evidența tehnică a dosarelor de daună RCA referitoare la daunele plătite în Grecia pe fiecare dosar în parte nu reflectă plata efectivă a despăgubirii, prin urmare informațiile prezentate de societate nu reflectă în mod credibil operațiunile efectuate de aceasta. Pe baza tuturor elementelor arătate anterior s-a estimat că la data de 31.03.2021 rezerva de daune avizată aferentă dosarelor de daună tip carte Verde și vătămărilor corporale (RCA intern) este subadecvată cu cel puțin 282 milioane de lei".

A șaptea faptă contravențională este aceea că societatea a achitat cu întârziere despăgubirile datorate presoanelor prejudiciate. (..) Un alt aspect constatat de echipa de control din analiza informațiilor prezentate (daune plătite ian-dece. 2020) cu referire la modalitatea de soluționare a cererilor de despăgubiri, este acela că, pentru unele dosare, data plății despăgubirii este anterioară datei de înregistrare a cererii de despăgubire.

Click pentru a deschide

Din cele 132 de dosare de daună analizate de echipa de control, pentru un număr de 88 de dosare de daună RCA a rezultat că societatea a achitat cu întârziere despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate. Sunt întârzieri și de peste 230 de zile.

A opta faptă contravențională este că aceasta nu a achitat penalități de întârziere. Din analiza documentației dosarelor de daună s-a constatat neachitarea penalităților în situația tuturor dosarelor de daună la care plata despăgubirii s-a efectuat cu întârziere.

ASF mai precizează că în urma acțiunii de control periodic s-a constatat că la data de 6 septembrie 2021 societatea se afla în stare de insolvență.

Tot luni, FGA a anunțat că începând de azi, 27 septembrie, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului poate formula și adresa o cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor sau o cerere restituire de primă, după denunțarea poliței de asigurare la asigurător.

Conform Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară(ASF) Fondul de garantare a asiguraților va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile. După preluarea acestora, FGA va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori de asigurare.

Instrumentarea de către Fond a cererilor de plată se va face după preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile.

Conform legislației, FGA poate iniția plata creanțelor de asigurare ale creditorilor de asigurare ai SAR City Insurance SA, într-un termen de 60 de zile, calculat de la date publicării Deciziei ASF referitoare la asigurător, în Monitorul Oficial. Cererile se pot depune cel târziu până la 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei per contract de asigurare.

Ținând cont de situația pandemică existentă, FGA face apel către potențialii creditori de asigurare să depună solicitările Online, sau prin intermediul unui serviciu poștal.

Ce opțiuni au cei aproape 3 milioane de clienți ai City Insurance, după ce a început falimentul acestui asigurător RCA / Ce trebuie să știe păgubiții

Cei aproape 3 milioane de români care au polițe RCA la City Insurance au două opțiuni după ce ASF a decis să ceară falimentul acestui asigurător: pot să-și păstreze asigurările până la data expirării ori pot să le denunțe și să încheie contracte la un asigurător fără probleme.

Dacă ești client City și vrei să denunți polița RCA, dacă nu ai avut daune în perioada de valabilitate de pâna la denunțare, pentru perioada neexpirată ai dreptul să îți recuperezi diferența de primă de la Fondul de Garantare a Asiguraților, se arată într-un ghid lansat luni de UNSAR și BAAR pentru clienții și păgubiții acestei societăți.

Cei mai afectați vor fi însă păgubiții, cei loviți în trafic de o mașină asigurată la City, deoarece multe service-uri nu mai fac reparații pe aceste polițe și toate despăgubirile de la acest asigurător vor fi plătite de FGA în limita a 500.000 de lei pentru fiecare contract de asigurare. Pentru diferență este nevoie să te înscrii la masa credală, in cadrul procesului de faliment al asigurătorului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis vineri seara să îi retragă autorizația de funcționare societății City Insurance, cea mai mare companie de asigurări și liderul pieței RCA, cu aproape 3 milioane de asigurați. Măsura a fost luată după constatarea stării de insolvență a asigurătorului, ASF urmând acum să promoveze în instanță cererea de deschidere a falimentului.

Amintim că, potrivit legislației din România, orice asigurare RCA validă, indiferent de cât de puțin costă, permite despăgubiri pentru vătămări corporale și deces în limita a 6,07 milioane de euro, în timp ce pentru daunele materiale, limita de despăgubiri este în prezent de 1,22 milioane de euro.

  • Deci o asigurare RCA, în afara șoferului vinovat, despăgubește pe oricine suportă o daună inclusiv pe membrii de familie ai șoferului vinovat aflați cu acesta în autovehicul în momentul accidentului.

Altfel spus, în cazul unui accident, de care tu, client City Insurance, te faci vinovat, asigurarea RCA poate suporta plata acestor despăgubiri maxime. În situația tragică în care apar victime în mașina ta ori a celui pe care l-ai lovit, cheltuielile cu spitalizarea ți-ar fi greu de suportat, dacă nu ai avea o asigurare RCA.