​​"Constatarea stării de insolvență a societății cu cea mai mare cotă de pe piața asigurărilor din România va pune cel puțin temporar presiune asupra prețurilor, în sensul creșterii lor, ca urmare a unei capacități mai reduse de absorbție a cererii de către asigurătorii rămași în piață.", se arată într-un răspuns al ASF transmis luni, 25 octombrie, la interpelarea unui deputat PSD pe tema falimentului City și creșterii prețurilor RCA. Într-un alt răspuns, ASF spune și câte polițe RCA avea în vigoare acest asigurător când a rămas fără autorizație.

City InsuranceFoto: AGERPRES

La data de 27 septembrie 2021, când în Monitorul Oficial s-a publicat decizia prin care ASF a dispus retragerea autorizației de funcționare a City Insurance, cea mai mare companie de asigurări din România și liderul pieței RCA, erau în vigoare 2.700.441 de polițe RCA emise în România de această societate, se arată într-un răspuns semnat de Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) la interpelarea unui deputat PNL.

Deputatul PNL, Ioan Bălan, care a adresat întrebările a vrut să știe și în cât timp consideră ASF că vor fi decontate către unitățile de reparații auto prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), toate sumele neachitate, care produc reale probleme acestor operatori economici.

La această întrebare, Cristian Roșu, cel care a fost numit vicepreședinte ASF responsabil de sectorul asigurărilor de la finele anului 2018, a făcut trimitere la prevederile legale, potrivit cărora FGA poate face plăți în termen de 60 de zile de la publicarea deciziei ASF în Monitorul Oficial.

Roșu mai spune și că, în afară de adresarea către FGA, orice creditor de asigurări poate urma separat și procedura de da faliment a asigurătorului în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare de 500.000 de lei (n.a suma maximă pe care o poate plăti FGA pe fiecare contract de asigurare).

Cum explică ASF creșterea prețurilor RCA în contextul falimentului City

Într-un răspuns dat tot luni, 25 octombrie, unui alt deputat, Vasilică Toma (PSD), același Cristian Roșu, vicepreședinte ASF responsabil de asigurări, oferă următoarele explicații pentru creșterea prețurilor RCA:

  • "Ținând cont de gradul ridicat de concentrare a pieței asigurărilor obligatorii RCA, dat de prezența unui număr redus de societăți ce practică RCA și a cotelor de piață semnificative pe care le dețineau primele 2 societăți de asigurare (City Insurance și Euroins), ieșirea de pe piață a unui asigurător va determina creșteri ale prețurilor. (...)
  • Constatarea stării de insolvență a societății cu cea mai mare cotă de pe piața asigurărilor din România va pune cel puțin temporar presiune asupra prețurilor, în sensul creșterii lor, ca urmare a unei capacități mai reduse de absorbție a cererii de către asigurătorii rămași în piață.
  • De asemenea, o serie de evoluții, cum ar fi cele referitoare la creșterea daunalității, dar și a costurilor specifice cu reparațiile, pot constitui cauze ale majorării prețurilor asigurărilor RCA.", se arată în răspunsul oficialului ASF.

Întrebat ce măsuri intenționează să ia ASF pentru eliminarea cauzelor creșterii prețurilor, vicepreședintele ASF susține că "deși autoritatea nu are atribuții specifice în stabilirea sau impunerea societăților de asigurare a unui anumit nivel al tarifelor de primă, ASF va monitoriza respectarea de către asigurători a prevederilor legale și va interveni ferm în cazul constatării unor încălcări ale legislației".

"Având în vedere cele mai recente evoluții pe piața asigurărilor din România și ieșirea din piață a celei mai mari societăți de asigurare din punct de vedere al veniturilor obținute din activitatea de asigurare, ASF a demarat o serie de analize interne de impact. Obiectivul principal vizat de ASF este de a măsura potențialul impact al celor mai recente evoluții asupra modificărilor prețului asiguărilor obligatorii de răspundere civilă auto.", se arată în răspunsul vicepreședintelui ASF.

Când spune ASF că a sesizat Ministerul Public și alte organe abilitate față de neregulile de la City Insurance

Întrebat despre problemele grave din piața asigurărilor, ASF a făcut o trecere în revistă modului în care s-a ajuns la retragerea autorizației de funcționare a City Insurance. ASF spune că "în a doua jumătate a anului 2020 a intensificat procesele de supraveghere și control la City și Euroins, în timp ce sesizarea organelor abilitate a început în luna aprilie 2021.

Iată ce spune mai exact ASF:

"Una din principalele vulnerabilități identificate la nivelul pieței asigurărilor din România este gradul ridicat de concentrare, în special în ceea ce privește segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), în cadrul căruia un număr relativ redus de societăți de asigurare (9) autorizate și reglementate de ASF au activat până în prezent. De asemenea, primele 2 societăți (City insurance și Euroins România), în legătură cu care consumatorii formulează cel mai mare număr de petiții, dețineau o cotă de piață cumulată de 77,5% pe segmentul RCA la 30 iunie 2021.

Având în vedere principalele tendințe și vulnerabilități și evoluția indicatorilor specifici celor 2 societăți de asigurare, începând cu a doua jumătate a anului 2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară a intensificat procesele de supraveghere și control derulate la societățile City Insurance și Euroins România pentru identificarea riscurilor și remedierea deficiențelor la nivelul pieței asigurărilor din România. (...)

Astfel, Autoritatea a derulat ample investigații de specialitate pentru identificarea și remedierea deficiențelor din piața asigurărilor din România, fiind sprijinită în acest demers de autorități și instituții atât din România, cât și din alte state.

Investigațiile de specialitate derulate în perioada decembrie 2019-septembrie 2021 au vizat inclusiv activități transfrontaliere desfășurate de societatea City Insurance și au condus la identificarea unor deficiențe semnificative, inclusiv la constatarea abaterilor grave de la prevederile legale în cazul societății City insurance.

  • ASF a luat la cunoștință că cea mai mare parte a disponibilităților bănești ale societății City insurance erau raportate de societate într-un cont bancar ce nu exista, la o societate bancară cu care asigurătorul nu avea relații contractuale.
  • Astfel, indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai societății City Insurance au fost grav denaturați începând din anul 2017.

În acest context, ASF a impus o serie de amenzi și sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor constatate, în conformitate cu prevederile legislative aplicabile pieței asigurărilor din România. În același timp, ASF a stabilit în sarcina City Insurance obligația de a transmite autorității, spre aprobare, un plan de finanțare și redresare pentru restabilirea fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital, supliemntare amenzilor impuse.

De asemenea ASF a decis desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraților în vederea înlocuirii temporare a organului de conducere a asigurătorului, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data intrării ăn vigoare a deciziei, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

  • Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021, ASF a sesizat Ministerul Public, dar și alte autorități ale statului cu privire la faptele constatate la City insurance.

În cursul lunii septembrie 2021, ASF a fost informată de către FGA, în calitate de administrator temporrar al City Insurance, că până la data de 6 septembrie 2021, ora 24, în conturile societății nu a fost efectuată nicio plată aferentă contravalorii acțiunilor subscrise de către acționarul minoritar (i3CP Holding BV).

Această situație de fapt a indicat neîndeplinirea cerințelor privind restabilirea, în termenul de 3 luni, a nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital (MCR)", se arată în răspunsul ASF, care spune apoi că a decis retragerea autorizației City Insurance și demararea procedurii de faliment.

Cu prețuri crescute la RCA, service-uri care nu îți primesc mașina la reparat dacă arăți polița de City Insurance, mii de reclamații și procese în care oamenii așteaptă bani de la acest asigurător, oamenii din conducerea ASF, plătiți cu zeci de mii de euro pe lună, nu au nimic a-și reproșa. Ba chiar, Nicu Marcu, președinte ASF din vara anului trecut, asigură că efortul său de stopare a neregulilor va continua, deși sancțiuni mai dure a luat abia în primele luni din acest an. Îngrijorări din industrie, măcar? Nu - trecem și peste asta!