​​Este irațională creșterea prețurilor RCA? Poate contracara ASF dublarea sau chiar triplarea polițelor RCA - rezultat al dispariției unei singure companii de pe piață? În fața acestor întrebări adresate de media sau de unii deputați, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) susține că nici ea și nici vreo altă autoritate a statului nu poate interveni în stabilirea tarifelor RCA, deoarece ar contraveni normelor UE. Mai mult, ASF consideră riscantă dezbaterea în presă a subiectului limitării acestor tarife.

ASF, despre cresterea RCAFoto: Camera Deputatilor

ASF i se cer tot mai multe explicații în Parlament cu privire la creșterea prețurilor RCA

Tot mai mulți parlamentari solicită în ultima vreme explicații din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la creșterile mari de prețuri RCA apărute în contextul demarării procedurii falimentului la City Insurance, cel mai mare asigurător RCA cu aproape 3 milioane de polițe RCA în vigoare la data retragerii autorizației de funcționare.

După răspunsurile transmise de ASF luna trecută la două astfel de interpelări ale unor deputați PNL și PSD, Arbitrul pieței asigurărilor a venit recent cu noi răspunsuri la întrebările adresate de alți deputați PSD și PNL.

Astfel, Dumitrița Gliga, deputat PSD, a adresat luna trecută o interpelare în care a întrebat ASF "cum contracarați dublarea, chiar triplarea polițelor RCA - rezultat al dispariției unei singure companii de pe piață".

O altă interpelare privind "clarificări privind majorarea prețurilor pentru poli'ele de răspundere civilă (RCA) a fost adresată tot luna trecută de Nicolae Giugea - deputat PNL. Acesta întreba printre altele "dacă ASF are indicii temeinice și a sesizat Consiliul Concurenței cu privire la situații neconcurențiale care au dus la creșterea prețurilor polițelor".

Cum explică ASF de ce nu poate interveni în stabilirea prețurilor și de ce ar fi riscantă dezbaterea în presă a acestui subiect

Click pentru a deschide

Răspunsurile transmise de ASF celor doi deputați se aseamană în mare măsură, autoritatea subliniind că nu poate interveni în limitarea prețurilor RCA pentru că ar contraveni normelor UE. Mai mult, ASF susține că și dezbaterea acestui subiect în presă ar fi riscantă pe motiv că suntem deja în procedura de infringement pe zona RCA.

  • "Atragem atenția asupra faptului că ASF nu este o autoritate care poate limita nivelul costurilor la nivel de piață, nici în domeniul asigurărilor și nici în alte domenii așa cum anumite asociații ale transportatorilor rutieri solicită la acest moment. Totodată, din punctul nostru de vedere, nu poate fi argumentată și justificată măsura aplicării de sancțiuni asigurătorilor autorizați să practice asigurarea RCA în România în baza unor prevederi ale legislației naționale care sunt contracre prevederilor legislației europene, în condițiile în care, art. 148 alin (2) și alin. (4) din Constituția României statuează supremația dreptului european în raport cu dispozițiile contrare ale legislației naționale, iar instanțele de judecată sunt obligate să garanteze ducerea la îndeplinire a acestei obligații.
  • De asemenea, considerăm un risc substanțial dezbaterea prin intermediul mass-media a subiectului necesității impunerii de către ASF sau de către altă autoritate a nivelului tarifelor RCA sau la posibilitatea limitării acestora, fapt ce nu ar face altceva decât să crească riscul de transmitere către Curtea Europeană de Justiție a dosarului de infringement în cauza 2018/4075 deschisă României de către Comisia Europeană ce vizează neconformitatea legislației naționale RCA cu prevederile legislației europene, pentru care a fost emis deja aviz motivat. Reamintim totodată faptul că, în ultimele discuții cu serviciile Comisiei Europene, reprezentanții acestei autorități au solicitat ca autoritățile române să justifice întârzierea adoptării modificărilor transmise, răspunsul remis făcând trimitere la faptul că vor fi luate măsuri adecvate astfel încât aceste modificări să fie efectuate cu celeritate.", se arată în răspunsurile transmise de ASF celor doi deputați PSD și PNL.

ASF se referă la procedura de infringement demarată împotriva României în vara anului 2018 pentru modificările aduse legislației RCA în urma protestelor majore ale transportatorilor auto din cauza prețurilor mari la asigurările auto.

În vara anului trecut, Ministerul de Finanțe a scos în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandărilor Comisiei Europene, o măsură care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scăpa România de un proces la Curtea de Justiție a UE.

  • Comisia Europeană consideră că, notificarea prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor RCA și unele limitări la modul de calcul al acestora, schimbări aduse legislației RCA din România după protestele transportatorilor auto din 2015, contravin normelor UE.

Avizul motivat, transmis României în luna iulie 2019, despre care se vorbește de altfel în proiectul de OUG al Ministerului de Finanțe, este de fapt a doua etapă a procedurii de infringement împotriva României, următorul pas fiind un proces la Curtea Europeană de Justiție și plata unor despăgubiri dacă va pierde procesul.

Acest proiect de Ordonanță de Urgență vizează introducerea tarifelor de referință la reparațiile auto, precum și decontarea directă obligatorie, și este de luni de zile în analiza Guvernului.

Transportatorii și service-urile membre COTAR au acuzat pe bună dreptate că prețurile de referință la reparațiile auto nu vor fi chiar orientative, așa cum susțin autoritățile și firmele de asigurări, de vreme ce proiectul de OUG prevede că de aceste prețuri de referință se va ține cont la plata despăgubirilor și din practică firmele de asigurări vor să plătească un nivel cât mai mic din despăgubirile solicitate de asigurați.

ASF către HotNews.ro: Nici ASF și nici o altă autoritate a statului nu are competența de a interveni în sensul aprobării tarifelor RCA

Separat de interpelările deputaților, HotNews.ro a adresat de asemenea către ASF, în urmă cu o săptămână, întrebări legate de creșterile mari de prețuri RCA, solicitând să explice daca asistăm la creșteri iraționale de preturi, așa cum susțin transportatorii și service-urile auto COTAR.

  • Redăm mai jos integral cum explică ASF creșterea prețurilor și de ce spune că nu poate interveni:

"Cu referire directă la rolul A.S.F. în stabilirea prețurilor în cazul asigurărilor RCA, este de precizat că, în conformitate cu prevederile legislației europene în domeniu, respectiv ale Directivei 2009/138/EC privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), nici A.S.F. și nici o altă autoritate a statului nu are competența de a interveni în sensul aprobării tarifelor de primă pe care un asigurător intenționează să le practice:

“Articolul 21- Condiții privind polițele și nivelul primelor

(1) Statele membre nu impun aprobarea prealabilă sau notificări sistematice cu privire la condițiile de asigurare generale și speciale, nivelul primelor, bazele tehnice folosite în special la calcularea nivelului primelor și rezervelor tehnice sau la formulare și alte documente tipărite pe care o întreprindere intenționează să le folosească în interacțiunile sale cu deținătorii polițelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau retrocedente.

Art.181- Asigurare generală

(1) Statele membre nu solicită aprobarea prealabilă sau comunicarea sistematică a condițiilor generale sau speciale ale polițelor de asigurare, a nivelului primelor sau formularelor și altor documente imprimate pe care o întreprindere de asigurare își propune să le utilizeze în relațiile cu deținătorii de polițe de asigurare.

Statele membre pot solicita comunicarea nesistematică a acestor condiții și a celorlalte documente numai pentru a controla respectarea dispozițiilor de drept intern privind contractele de asigurare. Aceste solicitări nu pot constitui o condiție prealabilă pentru ca o întreprindere de asigurare să își desfășoare activitatea.

(3) Statele membre pot menține sau introduce obligația de notificare prealabilă sau aprobare a majorărilor tarifelor propuse numai ca un element al unui sistem general de control al prețurilor.”

  • În condițiile în care România nu a negociat și nu a implementat în legislația națională, de la data aderării și până la această dată, un sistem general de control al prețurilor la nivelul economiei naționale, societățile de asigurare și-au stabilit propriile tarife de primă RCA.

Având în vedere prevederile legislației europene în vigoare, Autoritatea de Supraveghere Financiară a menționat întotdeauna faptul că nu poate interveni în sensul impunerii nivelului primelor de asigurare indiferent de categoria și tipul autovehiculului sau de segmentul în care se încadrează proprietarul acestuia.

Este de menționat faptul că, urmare a promulgării Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, Autoritatea de Supraveghere Financiară a introdus în cuprinsul Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România o serie de măsuri, astfel încât, eventuala creștere a tarifelor de primă să fie legată în principal de creșterea daunalităţii medii înregistrate de către asigurători însă, chiar și așa, prin intermediul reprezentanței României la Bruxelles Comisia Europeană a procedat la deschiderea procedurii de punere în întârziere în cauza 2018/4075 având ca obiect prevederile în vigoare în România referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane cu posibila încălcare a unor prevederi ale Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) și a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

Potrivit art. 148, alin.2 din Constituția României:

„Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.„

Cu referire la modul de stabilire a tarifelor RCA de către societățile de asigurare, precizăm că societățile își calculează tarifele RCA bazându-se, în principal, pe propriul istoric al daunalității și pe previziunile cu privire la evoluția acesteia și a altor cheltuieli care decurg din încheierea contractelor RCA, potrivit art. 18 – Stabilirea primei de asigurare RCA și informarea asiguratului din Legea nr. 132/2017:

(1) Asigurătorul calculează o primă de asigurare astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din încheierea contractelor RCA,

și în conformitate cu art. 11 - Tarifele și modalitatea de calcul din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România:

(9) Pentru fiecare segment de risc omogen asigurătorul RCA utilizează suficiente date istorice, pe cel puțin 3 ani anteriori, pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic.

(10) În situația în care asigurătorul RCA nu deține suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta utilizează date istorice disponibile din alte surse raportate la piața din România sau la piața Uniunii Europene, cu condiția ca acestea să fie relevante.

Subliniem faptul că o serie de evoluții, cum ar fi cele referitoare la creșterea costurilor cu despăgubirile, constituie cauze ale majorării prețurilor asigurărilor RCA. La nivelul pieței de asigurări RCA din România, dauna medie plătită a înregistrat o evoluție ascendentă de-a lungul ultimilor ani, de la valoarea de 7.208 lei în primul semestru al anului 2017 ajungând în aceeași perioadă a anului 2021 la nivelul de 9.128 lei.

De asemenea, în primul semestru al anului 2021, rata combinată a daunei pe total piață pentru clasa asigurărilor de răspundere civilă auto a crescut semnificativ comparativ cu primul semestru al anului 2020, de la 116,9% la 142,17% ceea ce însemnă că, la nivel de piață, asigurătorii au înregistrat pierderi.

Totodată, potrivit art. 11, alin. (19) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, tarifele sunt calculate în funcție de strategia adoptată de către asigurătorul RCA, prevăzută la alin. (18).

În conformitate cu art. 11 alin. (3) din Norma nr. 20/2017, toate societățile de asigurare autorizate să practice asigurări RCA transmit la A.S.F. în cazul modificării tarifelor de primă RCA, cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, un raport întocmit de către un actuar avizat de către A.S.F., în care acesta certifică faptul că tarifele au fost calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  • În contextul actual, pe fondul ieșirii din piață a asigurătorului RCA cu cea mai mare cotă de piață și cel mai mic preț de vânzare a polițelor RCA, devine din ce în ce mai necesară implementarea unor modificări legislative care să asigure predictibilitate în evoluția cheltuielilor viitoare de despăgubire ale asigurătorilor, în lipsa unor astfel de modificări apetitul la risc al companiilor rămase în piața de asigurări RCA tinde să scadă, acestea nefiind dispuse să accepte o creștere a portofoliului propriu de asigurări RCA și a cotei de piață, creșteri ce afectează indicatorii de solvabilitate și generează nevoia de acoperire a riscurilor preluate printr-o capitalizare suplimentară a acestor companii.

ASF a transmis încă de la începutul acestui an către Ministerul Finanțelor un proiect de OUG de modificare a Legii nr. 132/2017, proiect la care a contribuit cu o serie de modificări și Consiliul Concurenței, modificări prin care s-au introdus o serie de mecanisme ce asigură predictibilitatea costurilor de despăgubire viitoare. Acest proiect de OUG a fost scos în consultare publică în perioada aprilie-mai, la acest moment acesta aflându-se în analiza la nivelul Guvernului României."