​Decizia de deschidere a procedurii de faliment în cazul City Insurance a rămas definitivă, la data de 20 aprilie 2022, a anunțat vineri Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai fostului lider RCA pot depune cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților.

Falimentul City InsuranceFoto: CITR
 • „Conform Art. 14 din Legea nr. 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de garantare a asiguraților, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drepturi.
 • Termenul limită de depunere a Cererilor de plată la Fondul de garantare a asiguraților este 20 iulie 2022.
 • Dacă dreptul de creanță s-a născut însă ulterior datei de 20 iulie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care s-a născut dreptul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.”, a anunțat vineri FGA.

Ultimele 500.000 de polițe RCA încă în vigoare de la City Insurance nu vor mai fi valabile din 12 mai 2022: Ce riscuri apar pentru șoferi

Tribunalul București a decis în data de 9 februarie 2022, deschiderea procedurii falimentului împotriva City Insurance, fostul lider RCA cu peste 3,13 milioane de polițe în vigoare la finele anului trecut. Efectul imediat este că în termen de 90 de zile, de la acest moment polițele de asigurare emise de City încetează de drept.

City Insurance avea 1,15 milioane de polițe RCA în vigoare la finele anului, iar ultimele informații ale ASF și FGA arată că mai sunt aproximativ 500.000 de polițe RCA în vigoare, dar care datorită deciziilor din instanță nu vor mai fi valabile începând cu data de 12 mai 2022, fiind necesară încheierea altor polițe de asigurare, cu valabilitate din această dată.

Ce măsuri urgente a anunțat ASF că ar trebui luate:

 • „Având în vedere cele precizate, posesorii de polițe de asigurare RCA emise de City Insurance trebuie să încheie o nouă asigurare, la un alt asigurător, până pe data de 11 mai 2022.
 • În caz contrar, aceștia sunt pasibili de sancțiuni în concordanță cu legile în vigoare. Amenda pentru absența unei asigurări RCA este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. În baza Codului Rutier, Poliția poate decide, ca măsuri suplimentare, reținerea certificatului de înmatriculare al mașini sau reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.
 • Clienții City Insurance ale căror contracte de asigurare sunt denunțate automat pe 11 mai 2022, pot solicita returnarea părții din prima de asigurare proporțională cu perioada de valabilitate rămasă în vigoare.
 • Spre exemplu, dacă polița a fost încheiată pe o perioadă de un an și expiră pe 11 septembrie 2022, clientul are dreptul de a solicita returnarea unei treimi din valoarea primei plătite (proporțional cu cele 4 luni din 12 rămase în vigoare).
 • Clienții City Insurance pot solicita returnarea părții din primă și înainte de termenul de 11 mai, dacă decid denunțarea poliței din proprie inițiativă. Toate detaliile despre această procedură, precum și documentele necesare pot fi regăsite AICI.
 • Persoanele implicate din postura de păgubit în accidente provocate de asigurați RCA ai City Insurance, care nu au cumpărat o poliță nouă după data de 11 mai 2022, nu vor putea fi despăgubite în baza poliței City Insurance, chiar dacă datele înscrise pe ea arată că se află încă în perioada de valabilitate.
 • Terții păgubiți se pot adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a fi despăgubiți din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), doar în situația în care accidentul a implicat și vătămări corporale sau decese. Toate detaliile privind procedura de despăgubire a BAAR sunt disponibile AICI.
 • În caz contrar, terții păgubiți nu se pot adresa niciunui organism sau asigurător și vor fi nevoiți să se îndrepte împotriva șoferului vinovat pentru recuperarea prejudiciului.”

Falimentul City Insurance: Peste 1600 de creditori cer despăgubiri în instanță de peste 8,4 miliarde de lei

Creșterea accelerată a cotei de piață prin vânzări agresive, plata unor comisioane mari către brokeri, cedarea în reasigurare a 80% - 99,5% din primele încasate și nerecuperarea acestor sume sunt câteva dintre cauzele care au generat falimentul City Insurance, arată joi o analiză a lichidatorului judiciar CITR.

Peste 1600 de creditori cer acum plata unor datorii de peste 8,4 miliarde de lei de la City, care este implicată în peste 14.000 de litigii în instanțele naționale și internaționale.