​Euroins, cel mai mare asigurător RCA după falimentul City Insurance, a primit o nouă amendă, de această dată de 419.900 de lei, pentru efectuarea cu întârziere a plăților dosarelor de daună și neachitarea penalităților de întârziere, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiară. Sancțiuni au fost aplicate și către brokeri în asigurări, companii de pensii private și din piața de capital.

Kiril Boshov si Tanja Blatnik, EuroinsFoto: Hotnews
 • UPDATE (20:07) Euroins susține că situația sancționată de ASF ar fi excepțională, limitată la câteva zeci de cazuri

„Euroins depune toate eforturile pentru a procesa cererile cât mai rapid și cât mai eficient posibil. Rezultatele schimbărilor pe care le implementăm în cadrul companiei au adus deja îmbunătățiri vizibile, întrucât primim din ce în ce mai multe reacții pozitive de la clienți. Procesăm și plătim mai mult de 12.000 de dosare de daună pe lună, pe care continuăm să le soluționăm într-un termen cât mai scurt. Subliniem că situația la care se face referire în comunicarea ASF, este doar excepțională, limitată la câteva zeci de cazuri și nu este o practică obișnuită”, a declarat joi Tanja Blatnik, CEO Euroins România, ca reacția la noua amendă primită de la ASF.

Amenzi aplicate în sectorul asigurărilor: Euroins și 7 brokeri de asigurare

În rândul socităților de asigurare, ASF a sancționat în luna mai din acest an Euroins România Asigurare Reasigurare cu amendă în cuantum de 419.900 lei pentru efectuarea cu întâriziere a plăților dosarelor de daună și neachitarea penalităților de întârziere.

Sancțiuni către brokerii de asigurări:

Mercedes – Benz Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 5.791 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Renomia - SRBA Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 7.897 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. – sancționarea cu amendă în cuantum de 9.270 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește monitorizarea în vederea asigurării controlului asupra accesului utilizatorilor.

Safety Broker de Asigurare S.A. - sancționarea cu amendă în cuantum de 18.477 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la jurnalizarea, monitorizarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, pentru a asigura controlul asupra accesului utilizatorilor, a locului de unde are loc accesul și a datelor accesate, inclusiv a celor cu caracter personal.

Inter Broker de Asigurare S.R.L. sancționarea cu amendă în cuantum de 117.996 lei, întrucât compania de brokeraj nu a asigurat utilizarea de credenţiale personalizate doar de către personalul autorizat/înregistrat, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. – sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.

Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea a modificat actul constitutiv fără aprobarea A.S.F.

Sancțiuni în sectorul pensiilor private

 • BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private:

Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 100.000 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

În sarcina directorului general s-au reținut fapte contravenționale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raționament economic, contravin funcționalității conturilor și care nu reflectă situația reală a patrimoniului administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Domnul Laurent Simon Doubrovine, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

Doamna Raluca Ioana Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 55.500 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

În sarcina membrilor Consiliului de Administrație al societății s-au reținut fapte contravenționale, din care rezultă că aceștia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fapt ce a afectat patrimoniul administratorului.

Având în vedere sancțiunile menționate mai sus, A.S.F. a procedat, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019 cu modificările și completările ulterioare, la reevaluarea membrilor structurii de conducere ale căror autorizații erau în vigoare la data de 11.05.2022. În urma finalizării procesului de reevaluare, Consiliul A.S.F. a hotărât:

Retragerea aprobării acordate doamnei Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate doamnei Raluca Ioana Moise, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate domnului Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 • BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative:

Corina Mădălina Cojocaru, în calitate de Director general adjunct și înlocuitor de drept al Directorului general al BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. în perioada 01.12.2021 – 31.03.2022, a fost sancționată cu avertisment scris pentru o situație de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește operarea transferului unui participant la un alt fond de pensii facultative.

Amenzi pe piața de capital

S.A.I. Swiss Capital Asset Management:

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 10.400 lei a S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a doamnei Ioana Valeria Avram, în calitate de Director general și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.500 lei a doamnei Ionela Vaitiș, în calitate de Director general adjunct și membru al Consiliului de Administrație;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 6.000 lei a domnului Robert Iulian Dănilă, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a domnului Marian Răzvan Bucur, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.100 lei a domnului Florin Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit;
 • sancționarea cu avertisment a domnului Ioan Cavaleru, în calitate de operator back-office și administrator de rețea;
 • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, cadrul procedural/organizatoric, activitatea funcțiilor cheie și activitatea operațională a societății.

Sancționarea cu avertisment a S.S.I.F. Interdealer Capital Investment S.A.

S.A.I. Broker: Sancționarea cu avertisment a domnilor Adrian Danciu (Președinte – Director general) și Cosmin-Bogdan Ilieș (reprezentant compartiment control intern/ ofițer de conformitate) prin Deciziile A.S.F. nr. 670, respectiv 669/31.05.2022.

Prebet S.A.: Sancționarea cu amendă în valoare de 40.700 lei a societății Aușel Imobiliare S.R.L., în calitate de acționar al societății, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.