Asociația CFA România propune ca portofoliile fondurilor de pensii (Pilon II) să fie diversificate, făcând referire al recentul proiect de OUG. De asemenea, consideră că sunt mici comisioanele administratorilor.

Adrian Codirlasu, Vicepresedintele CFA RomaniaFoto: Hotnews

Trei lucruri pe care le propune CFA România

1. Diversificarea investițiilor portofoliilor fondurilor de pensii private

Un principiu de bază în vederea reducerii și gestionării riscului aferent portofoliului fondurilor de pensii este cel al diverisificarii. Astfel, fondurile de pensii pot fi protejate de evoluții nefavorabile ale prețului unor active din portofoliu, așa cum se întâmplă în prezent în ceea ce privește valoarea titlurilor de stat deținute.

“Spre exemplificare, în prezent în portofoliul fondurilor de pensii, peste 60% din dețineri sunt în titluri de stat emise de Guvernul Român. Datorită concentrării pe un singur activ și un singur emitent, valoarea fondurilor este afectată în mod negativ de evoluția inflației. Această majorare a inflației a condus la creșterea ratelor de dobândă și implicit la pierderea de valoarea a deținerilor în obligațiuni ale fondurilor de pensii. În lipsa diversificării, fondurile de pensii nu vor putea să obțină un randament superior inflației într-un orizont mediu, ceea ce va fi în defavoarea participanților. De asemenea, în direcția diversificării portofoliilor fondurilor de pensii private Pilon II sunt și jaloanele asumate de România prin PNRR”, spune Adrian Codirlașu, CFA – vicepreședinte Asociația CFA România.

În aceeași idee, interzicerea investițiilor fondurilor de pensii în fonduri private de capital (Private Equity) nu este o soluție. Lichiditatea redusă a investițiilor în Private Equity poate fi atenuată prin alinierea reglementărilor locale cu cadrul general European, conform Directivei 2011/61/EU (AIFMD) și aderarea industriei la un set de standarde impus de Invest Europe, cea mai mare asociație de Private Equity din lume.

La nivel european, fondurile de pensii sunt cel mai important investor în fondurile de Private Equity (cca. o treime din capital vine de la fondurile de pensii). Aproape toate fondurile de pensii din Europa au deja un program de investiții în Private Equity sau sunt în curs de implementare.

2. Sustenabilitatea sistemului de pensii private pe termen lung

Proiectul de Ordonanță de urgență care propune eliminarea uneia din cele două surse de venituri pentru administratorii de fonduri de pensii, respectiv a comisionului aplicat pe contribuțiile plătite atât la Pilonul II cât și la Pilonul III de pensii, concomitent cu noi cerințe de modificări procedurale privind organizarea şi activitatea administratorilor aduce presiuni suplimentare în ceea ce privește activitatea de administrare a acestor fonduri de pensii.

Nivelul comisioanelor de administrare ale fondurilor de pensii locale sunt printre cele mai mici din Europa, în condițiile în care pentru majoritatea schemelor de pensii comsioanele de administrare se situează între 0,3% și 1,5% pe an aplicate la activele aflate în administrare. Asta în condițiile în care, în România, spre deosebire de alte țări, tot administratorul suportă și o serie de comisioane aferente activității de tranzacționare a fondului, element neîntâlnit în practica internațională.

Există, în opinia noastră, o contradicție puternică între nivelul de complexitate din ce în ce mai ridicat al administrării unor portofolii de active diversificate, într-un mediu economic volatil, și necesitatea de a asigura resurse corespunzătoare în activitatea de administrare.

“Asociația CFA România consideră că sustenabilitatea sistemului de pensii trebuie să fie cea mai importantă temă a României în următorii 20-30 de ani. Fără diversificarea portofoliului și fără alocarea resurselor necesare, nu vom putea spera să degrevăm sistemul public de plata unui număr tot mai mare de pensii și nu vom putea asigura pensia decentă. Fondurile de pensii constituie investiții pe termen lung și foarte lung, care ar putea susține dezvoltarea pieței de capital locale, dar și proiecte de infrastructură și afaceri românești”, potrivit Alexandrei Smedoiu, CFA – președinte al organizației.

Propunerea organizației este de a compara nivelul de comisionare cu bunele practici din Europa, în paralel cu majorarea contribuțiilor la fondurile private de pensii Pilon II, având ca principal obiectiv buna funcționare a sistemului.

Totodată, propunem alinierea la practicile internaționale de raportare a comisioanelor de tranzacționare la nivel de fond, pentru a arăta o imagine fidelă și pe baze comparabile a randamentelor fondurilor de pensii.

3. Adecvarea sancțiunilor aplicate la activitatea desfășurată și evitarea conflictului de interese în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Un principiu al dreptului european este cel al proporționalității. Propunerea noastră se referă la corelarea cuantumului amenzilor cu faptele constatate, raportat și la limitele acoperite de asigurările de răspundere profesională si veniturile salariale, pentru persoană fizică sancționată. În forma actuală, proiectul de ordonanță nu respectă principiul proporționalității.

De asemenea, considerăm că amenzile aplicate trebuie să constituie venit la bugetul de stat, pentru a înlătura orice percepție de conflict de interese.