​Asigurătorii RCA vor fi obligați să transmită electronic în baza de date cu asigurările auto obligatorii AIDA noi informații despre rezervele de daune avizate, istoricul plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor ori despre litigii, iar ASF va avea acces în timp real la toate aceste informații, arată un act publicat joi seara în Monitorul Oficial.

Inspector de dauna și pagubit RCAFoto: Chernetskaya / Dreamstime.com

Modificările aduse de ASF normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România ar trebui să schimbe în bine viața șoferilor implicați în accidente rutiere, cel puțin atunci când vine vorba de a-și primi la timp despăgubirile.

Noua normă ASF impune asigurătorilor să transmită noi informații în baza de date AIDA, gestionată în prezent de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR), la care ASF nu are acces complet.

Miza: ASF va ști dacă asigurătorii RCA au suficiente rezerve pentru obligațiile asumate în contracte

Baza de date AIDA conține în prezent informații privitoare la contractele de asigurare RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv valabilitatea acestora, data denunţării, rezilierii, și suspendării contractului, conducătorii auto declarați, clasa bonus-malus, informaţii privind decontarea directă și informații cu privire la daunele înregistrate și despăgubirile achitate în baza contractelor de asigurare.

Ce se schimbă la baza de date AIDA și de ce?

 • „Proiectul are în vedere restructurarea și completarea bazei de date cu o serie de date și informații ce privesc daunele avizate în baza contractelor RCA, istoricul modificărilor rezervei de daune avizate, a plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor, aceste informații urmând a putea fi accesate de către ASF, analizate și utilizate atât în procesul de supraveghere și control pe care autoritatea noastră îl desfășoară, cât și la realizarea de studii, analize și prognoze la nivel de piață RCA.
 • Scopul acestor modificări este acela de a garanta, la orice moment, atât accesul neîngrădit al ASF la informațiile certe, corecte și nealterate ce privesc evoluția rezervei de daune avizate a fiecărui asigurător RCA, cât și la nivel de piață și totodată, evidențierea înregistrării în timp a modificărilor efectuate asupra acestei rezerve în raport cu data plății sau respingerii de la plată a dosarului de daună pentru care a fost constituită.”, se arată în referatul de aprobare la norma ASF.

Anual se deschid în jur de 400.000 de dosare daună RCA și unii asigurători întârzie plățile

În piața RCA din România se deschid anual în jur de 400.000 de dosare de daună, iar firmele de asigurări care au multe contracte și insuficiente resurse umane, tehnice ori financiare pentru instrumentarea acestor dosare întârzie mult plata despăgubirilor.

Firmele de asigurări sunt obligate prin lege să constituie, să mențină și să înregistreze în contabilitate anumite rezerve tehnice aferente obligațiilor asumate prin contractele de asigurare, una dintre acestea fiind rezerva de daune avizate.

 • Rezerva de daune avizate se constituie şi se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de societate, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plăţii acestor daune.

În calculul rezervei de daune avizate se includ valoarea estimată a despăgubirii cuvenite pentru dauna avizată, precum şi cheltuielile cu constatarea şi evaluarea pagubei, respectiv costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terţe persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecată şi altele de acest tip.

Prin schimbările făcute ASF vrea să știe în orice moment ce plăți face un asigurător, dacă sunt parțiale sau integrale, dacă și-a constituit rezervele de daună cerute de lege, când a plătit sau a respins o despăgubire, ori dacă există regrese sau litigii în legătură cu o anumită solicitare de daune din partea asiguraților.

Ce noi date vor fi obligați asigurătorii RCA să transmită

Asigurătorii vor fi obligați să transmită prin sistem informatic către baza de date RCA informații complete și corecte referitoare la daunele înregistrate și rezerva de daună avizată.

Transmiterea informațiilor se realizează zilnic pentru toate daunele avizate, iar acestea

cuprind:

 • a) datele de identificare ale contractului de asigurare;
 • b) numărul dosarului de daună;
 • c) informații referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății ori privind decesul;
 • d) numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și atributul suplimentar, dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA;
 • e) numărul de identificare a vehiculelor implicate în eveniment, serie caroserie sau serie șasiu;
 • f) data producerii evenimentului;
 • g) locul producerii evenimentului, intern — România sau extern — alte state;
 • h) data avizării daunei;
 • i) data constatării prejudiciilor;
 • j) rezerva de daună avizată înregistrată inițial;
 • k) reevaluarea rezervei de daune avizate, dacă este cazul;
 • l) data reevaluării rezervei de daune avizate, dacă este cazul;
 • m) data înregistrării cererii de despăgubire;
 • n) despăgubirea achitată și dacă plata este parțială sau finală;
 • o) data plății despăgubirii;
 • p) data respingerii pretențiilor de despăgubire, dacă este cazul;
 • q) regres, dacă este cazul;
 • r) litigiu, dacă este cazul;
 • s) data prescrierii dreptului de a solicita plata despăgubirilor, dacă este cazul.”

Prezenta normă va intra în vigoare de la 1 febaruarie 2023, iar până la 1 martie 2023, asigurătorii RCA vor putea transmite informațiile conform datelor existente înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme.

Sursa foto: Chernetskaya | Dreamstime.com