​Euroins, cel mai mare asigurător RCA după falimentul City Insurance, a fost amendat cu peste 300.000 de lei în luna decembrie a anului trecut pentru nereguli la soluționarea cererilor de despăgubire și plata acestora, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Kiril Boshov si Tanja Blatnik, EuroinsFoto: AGERPRES

UPDATE ASF a revenit vineri, 27 ianuarie, cu un comunicat în care spune de ce a amendat mai exact Euroins, respectiv pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, respectiv pentru nerespectarea termenului de plată de 10 zile de la data acceptării ofertei;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017, respectiv pentru nesoluționarea cererii în termen de 30 de zile de la înaintarea acesteia prin netransmiterea unei oferte sau notificări în acest termen;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017, respectiv pentru neachitarea penalităților odată cu despăgubirea.

Într-un anunț publicat doar pe pagina proprie, ASF a anunțat joi, 26 ianuarie 2023, noi amenzi aplicate în pietele de capital, asigurări și pensii private în luna decembrie a anului trecut.

O nouă amendă pentru Euroins / Explicații minime de la ASF

În sectorul asigurărilor ASF a aplicat o nouă amendă de 309.400 de lei liderului RCA - Euroins România, companie care deținea o cotă de piață de peste 31% la finele lunii septembrie 2022.

ASF nu s-a obosit să explice motivele pentru care a aplicat această sancțiune ori ce a constatat, publicând doar prevederile legale care ar fi fost încălcate, respectiv art 21, alineatele (1), (4) și (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Ce prevederi legale ar fi încălcat Euroins

Articolul 21 din Legea 132/2017 vizează procedura de soluționare a cererilor de despăgubire, iar alineatele care ar fi fost încălcate de Euroins sunt următoarele:

”(1) În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:

 • a) fie să răspundă cererii părții solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
 • b) fie să notifice părții prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire.

(4) Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F..

(5) Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată. Plata penalităților se face odată cu plata despăgubirii.”

 • Libertatea a scris recent că pentru abateri similare ASF a făcut o sesizare penală împotriva Euroins în urmă cu un an.
 • Mai mulți angajați Euroins au recunoscut, în propriul sediu, în fața inspectorilor ASF, că semnăturile care apăreau pe refuzul companiei de a plăti mii și mii de despăgubiri pentru asigurații RCA nu le aparțin și că „n-am văzut dosarele, nu le-am analizat”. De un an, ASF ține sesizarea penală contra Euroins secretă față de asigurați și față de opinia publică, potrivit Libertatea.
 • Care e miza neraportării dosarelor de daună către ASF? Potrivit legii, notează Libertatea, când o firmă de asigurări respinge dosare de daune, asiguratul se poate adresa instanței. Firma e nevoită să evidențieze aceste dosare litigioase și să aibă lichidități pentru eventuala plată a sentințelor defavorabile.
 • Dar dacă omul sau firma nu știu că dosarul le-a fost respins, ei nu-și dau atât de repede în judecată asigurătorul. Iar dacă la ASF nu e anunțat numărul real de litigii, lichiditățile companiei nu sunt recalculate. Solvabilitatea poate părea în parametri legali, dar, de fapt, ea este depășită de situația reală.

Alte sancțiuni pe piața asigurărilor și pensiilor private

Revenind la amenzile anunțate recent de ASF, tot pe piața asigurărilor s-au mai aplicat următoarele sancțiuni:

 • Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 120.400 lei pentru încălcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice (..) pentru acordarea de credențiale cu drept de emitere în sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neînregistrate.
 • Conducătorul executiv al companiei de brokeraj Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) și (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru nerealizarea analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor şi evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător, conform formularului DNT.
 • Bravo-R Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neutilizarea corectă a contului bancar destinat activității de distribuție.
 • CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru netransmiterea la A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității conducătorului executiv, a numelui și a funcției persoanei respective, precum și a documentelor din care să rezulte data încetării desfășurării activității de către acesta în cadrul companiei de brokeraj.
 • Fostul conducător executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru că nu a notificat A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității în cadrul companiei de brokeraj.

Pe piața pensiilor private, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Ce amenzi au fost aplicate pe piața de capital

Pe piața de capital, al treilea sector supravegheat de ASF, autoritatea a anunțat următoarele sancțiuni:

Mecanică Fină S.A. - sancționarea domnului Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mecanică Fină S.A., cu amendă în cuantum de 14.400 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare consolidate ale societății aferente exercițiului 2021.

Mettexin S.A.:

 • Instituirea în sarcina Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.
 • Sancționarea domnului Ștefan Claudiu Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 59.300 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.
 • Sancționarea domnului David Burnei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.
 • Sancționarea doamnei Maria Baranga, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.

Navexim S.A.:

 • Sancționarea doamnei Cristina Alina Manole, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 38.900 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, în termenul legal, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.
 • Sancționarea domnului Laurențiu Vieru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.
 • Sancționarea doamnei Daniela Barbu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

Duplex S.A. - sancționarea domnului Adrian Sabin Neag, în calitate de Administrator Unic al societății Duplex S.A., cu amendă în cuantum de 19.400 lei, pentru nerespectarea obligației impuse prin Decizia A.S.F. nr. 388/29.03.2022 și a obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății, cu toate componentele, aferente exercițiului 2021.

Instituirea în sarcina Administratorului Unic al societății Duplex S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. - instituirea în sarcina Directoratului societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. a obligației de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării conformității situațiilor financiare aferente exercițiului 2022 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv:

 • reconcilierea între baza de date operațională (generată de programele informatice utilizate) și contabilitatea financiară astfel încât să nu existe diferențe și astfel veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate și prezentate în cadrul situațiilor financiare conform IFRS 15;
 • aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent și amânat în ceea ce privește diferențele din reevaluarea activelor imobilizate și remedierea deficiențelor generate de gestionarea manuală a bazelor de date;
 • aplicarea prevederilor standardului IAS 37 și înregistrarea în contabilitate a unui provizion aferent litigiilor în cazul în care este mai mult probabil decât improbabil să existe o obligație curentă la finalul perioadei de raportare și dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere.

Impact Developer & Contractor S.A. București - sancționarea cu amendă în valoare de 10.600 lei a domnului Andrici Adrian, acționar al Impact Developer & Contractor S.A. București pentru nerespectarea obligației de a raporta, în termen, a scăderii sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului.

S.S.I.F. Interfinbork Corporation S.A. - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, societatea a fost sancționată cu avertisment. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice, precum și raportările periodice către clienți.

Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a doamnei Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de Director general;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a domnului Pompiliu Pasăre, în calitate de manager de fond.
 • Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate.
 • Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice, precum și nerespectarea unor proceduri interne.

Transilvania Broker de Asigurare S.A:

 • Sancționarea domnului Coțiac Ion, în calitate de director executiv al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei, pentru nerespectarea interdicției de tranzacționare în perioada închisă - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.
 • Sancționarea domnului Niculae Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu avertisment pentru nerespectarea interdicției de tranzacționare în perioada închisă - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

MAM Bricolaj S.A. - Sancționarea domnului Gavan Cristian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății MAM Bricolaj S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei pentru nerespectarea obligației de notificare a tranzacțiilor - art.19 (1) Regulamentul UE nr. 596/2014.