​Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a amendat luna trecută cu 54.000 de lei Generali Asigurări pentru nereguli la plata daunelor RCA, în timp ce Omniasig a primit avertisment, potrivit unui anunț publicat pe site-ul autorității. ASF a aplicat amenzi și către șefii Allianz-Țiriac Pensii Private și Metropolitan Life Pensii Private, dar și pe piața de capital.

Sediul ASFFoto: AGERPRES

Sancțiuni în asigurări: Ce nereguli au fost găsite la Generali și Omniasig

 • Generali România Asigurare Reasigurare a fost sancționată cu amendă de 54.000 lei pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.
 • Omniasig Vienna Insurance Group a fost sancționată cu avertisment scris pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.
 • Prestige Insurance Broker de Asigurare a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, prin netransmiterea în termenul legal la A.S.F. a modificării cărții de identitate a conducătorului executiv.

Ce prevederi legale au fost încălcate pe RCA

Art. 21 din legea nr. 132/2017 pentru care ASF a aplicat sancțiuni prevede:

 • (2) Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părții prejudiciate respingerea pretențiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.
 • (4) Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.

Sancțiuni pe pensii private: Șefii Allianz-Țiriac Pensii Private și Metroipolitan Life Pensii Private au fost amendați

Pe sectorul de pensii private, ASF a aplicat următoarele sancțiuni:

 • Raiffeisen Bank, în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în fluxurile de lucru aferente activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.
 • Virgiliu Pompiliu Ichim, în calitate de Director general al societății Allianz Țiriac Pensii Private S.A.F.P.P. a fost sancționat cu avertisment scris și cu amendă contravențională în cuantum de 5.100 de lei, pentru deficiențele operaționale identificate în activitatea desfășurată pentru fondurile de pensii private administrate.
 • Oana Viorica Velicu, în calitate de Director general al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 9.100 lei și avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Dorina-Maria Coșbuc-Ionescu, în calitate de persoană care a asigurat interimatul funcției de control intern din cadrul NN Asigurări de Viață în perioada 07.06.2021 – 31.03.2022 a fost sancționată cu avertisment scris pentru urmărirea în mod necorespunzător a modului de implementare a măsurilor dispuse în sarcina NN Asigurări de Viață S.A.
 • Georgiana-Mioara Dumitrache în calitate de persoană care a asigurat interimatul funcției de control intern din cadrul NN Asigurări de Viață S.A. în perioada 01.04.2022 – 19.08.2022 a fost sancționată cu avertisment scris pentru urmărirea în mod necorespunzător a modului de implementare a măsurilor dispuse în sarcina NN Asigurări de Viață.
 • Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director general al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Lavinia Florina Mirancea, în calitate de Director general adjunct al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Sancțiuni pe piața de capital:

Pe piața de capital, ASF a aplicat următoarele sancțiuni:

Transilvania Investments Alliance - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a Transilvania Investments Alliance S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a lui Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a lui Radu Momanu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a lui Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a lui Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei a lui Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a Cameliei Ene în calitate de secretar al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei a lui Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.200 lei a lui Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu;
 • atenționarea lui Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului;
 • atenționarea lui Mircea Radus, în calitate de Șef Departament Administrativ;
 • atenționarea lui Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate și mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiențe constatate au vizat aspecte privind nerespectarea cadrului procedural intern, precum și gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice.

BRD - Groupe Societe Generale – ca urmare a analizei tranzacțiilor efectuate de Vigroux Jean Pierre Georges, membru CA al emitentului BRD, a căror notificare s-a realizat de către titularul obligației ulterior termenului de 3 zile lucrătoare de la efectuarea acestora prevăzut de art. 19 (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, Vigroux Jean Pierre Georges a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.200 lei.