​Prețurile maxime la RCA vor fi stabilite de fiecare asigurător la nivelul propriilor tarife de primă practicate la data de 1 martie 2022, iar în situația în care aceste tarife sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asigurătorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de primă dintre cele două, se arată în proiectul de HG trimis la Guvern și obținut de HotNews.ro.

Accident autoFoto: Exinocactus / Dreamstime.com

UPDATE Ministerul de Finanțe a publicat miercuri, 22 martie, în consultare publică proiectul cu tarifele maxime la RCA pe 6 luni, act care este identic cu documentul obținut marți seara de HotNews.ro.

Proiectul obținut de HotNews.ro arată că și comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

O altă prevedere vizează acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat.

Astfel, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

Redăm mai jos integral proiectul de HG privind prețurile maxime la RCA în următoarele 6 luni:

Art. 1.

 • (1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • (2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 1 martie 2022 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care tarifele de primă practicate de către asigurătorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.
 • (4) Asigurătorii RCA aplică tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) sau (3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (5) Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (6) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 • (7) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Art. 2. - Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0; în funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3.

 • (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.
 • (2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.
 • (3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție sau a documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA, după caz.
 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.
 • (5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de dauna totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire; în acest caz valoarea despăgubirii nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Art. 4.

 • (1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prezentei hotărâri și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (6) de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.
 • (2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • (3) Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F.; amenzile se fac venit la bugetul de stat.
 • (4) Contravenţiilor prevăzute la prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

„Proiectul de HG o fi secret?” Ce explicații a dat luni ASF în Parlament despre prețurile maxime la RCA

Conducerea ASF audiată luni în Senat a trebuit să dea explicații legate de acest proiect de Hotărâre de Guvern, despre care a susținut că a fost trimis luni dimineață la Ministerul de Finanțe. Senatorii au reproșat conducerii ASF că nu au văzut textul proiectului de HG.

 • „Astăzi înțelegem că ați trimis o Hotărâre de Guvern către Ministerul de Finanțe. O fi secretă? Noi nu o avem în format editabil și suntem Comisiile reunite din Senat.
 • Spuneți-ne despre ea. Avem un preț pe care-l blocăm la luna martie 2022? E o piață liberă. Vis a vis de prețul de referință din martie 2022 sau prețul mediu al pieței din 2022?
 • Și a doua chestiune: de ce HG? Este lucrată cu Consiliul Concurenței încât să nu intrăm în infringement?" a declarat luni Nicolae Neagu, senator PNL.

În replică, Valentin Ionescu, director general în asigurări în cadrul ASF, a declarat că tarifele maxime RCA din proiectul de HG se vor raporta la tarifele efective practicate de societățile de asigurări în martie 2022.

 • Ne raportăm (n.a în HG) la tarifele efective practicate de societățile de asigurări în martie 2022. Conform datelor noastre, tarifele din martie 2022 față de ce se practic luna aceasta sunt undeva la aproximativ 30% mai mici, dar depinde de segmente.
 • Minus 30% nu înseamnă că toată lumea va cumpăra la acest preț pentru că tarifele practicate în 2022 diferă pe fiecare categorie, în funcție de cilindree, de vârstă etc. Este doar o estimare medie.”, a declarat Valentin Ionescu.

Același oficial ASF a declarat încă de sâmbătă într-un interviu pentru Agerpres că în cazul în care în acest an tarifele sunt mai mici decât cele din 2022 atunci se va merge pe varianta prețului mai mic.

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern obținut de HotNews.ro arată că de luni și până azi au mai fost aduse completări la proiectul care vizează stabilizarea prețurilor RCA în contextul falimentului demarat la Euroins, liderul RCA cu aproape 2,8 milioane de polițe RCA în vigoare.

Pentru detalii citește și: