​Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a plătit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plată în falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adăugă acum și Euroins, unde ASF se așteaptă la plăți de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a întrebat FGA dacă va avea nevoie de bani de la Guvern în acest ritm, iar răspunsul arată dificultăți de plată.

Constatare amiabila electronicaFoto: Monkey Business Images / Dreamstime.com

Poate FGA să plătească daunele și cererile de restituire de prime în contul societății Euroins, fără un ajutor financiar de la Guvern?

La această întrebare, oficialii FGA au răspuns că fondul avea în conturi la data de 22 martie 2023 suma de 199,6 milioane de lei.

 • „Sursele de finanțare sunt cele prevăzute de lege, FGA face demersurile pentru existența fondurilor necesare. Plățile vor fi efectuate conform legii, în limita posibilităților.”, spun oficialii FGA.

Care este fluxul actual de plăți în FGA? Plățile sunt peste venituri

Fondul de Garantare a Asiguraților a precizat pentru HotNews.ro că nu există o sumă zilnică de plăți prestabilită. Datele lunare sunt însă îngrijorătoare.

 • „Lunar, FGA efectuează plăți în valoare de cca. 60 milioane de lei. Estimarea FGA, pentru contribuțiile din 2023 se ridică la o medie lunară de 46,1 milioane de lei.”, spun oficialii FGA.

Cât mai are de plătit FGA în perioada următoare în baza dosarelor aprobate deja de la ceilalți asigurători în faliment?

 • „Din cele 255.669 cereri plată înregistrate pentru Societatea City Insurance, au fost soluționate până în prezent un număr de 80.624. Plățile totale pentru City Insurance însumează 767,06 milioane de lei. Sumele achitate pentru ceilalți asigurători aflați în faliment nu sunt semnificative.”, au răspuns oficialii FGA.

Când va face primele plăți pentru daune si restituiri de primă la Euroins?

 • „Potrivit legii, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare. (n.a 17 martie 2023)
 • Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.”, spune FGA.

FGA: Plățile pentru păgubiții Euroins se vor face în paralel cu restul plăților la ceilați asigurători în faliment

HotNews.ro a întrebat dacă plățile pentru Euroins se vor face după ce se plătesc dosarele avizate deja pentru restul asigurătorilor în faliment.

 • „Instrumentarea dosarelelor de daună precum și plata despăgubrilor/indemnizațiilor sau a cererilor de restituire primă se va face, la fel ca și în cazurile anterioare de faliment a asigurătorilor, în paralel.”, a răspuns Fondul.

Este sustenabil ritmul actual al plăților versus veniturile obținute pentru a plăti și daunele

 • „Ritmul actual de plăți este corelat cu nivelul veniturilor actuale. FGA va face toate demersurile pentru a uza de prevederile legale privind sursele de venit, astfel încât să poată efectua plățile într-un termen rezonabil, către toți creditorii societăților pe care le gestionează.”, au mai declarat oficialii FGA.

Conform datelor anterioare transmise de FGA către HotNews.ro, „până la data de 10 martie 2023 FGA a plătit 557,3 milioane de lei pentru Astra Asigurări, 501,9 milioane lei pentru Carpatica și 739,9 milioane de lei pentru City Insurance.

Cum face FGA rost de bani: Contribuțiile asigurătorilor RCA se reflectă în prețul plătit de asigurați

Dacă are nevoie de resurse financiare, Fondul își poate suplimenta necesarul de lichiditate din următoarele resurse:

 • contribuţii ale asigurătorilor la Fond;
 • dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuțiilor de către asigurători;
 • sume din fructificarea disponibilităţilor Fondului;
 • sume din recuperarea creanţelor Fondului;
 • sume provenite din dobânzile legale aferente împrumuturilor acordate Fondului de rezoluţie pentru asigurători, administrat de Fond;
 • sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
 • împrumuturi de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
 • dobânzi sau taxe în legătură cu orice împrumuturi sau garanţii furnizate asigurătorului supus rezoluţiei, conform prevederilor art. 59 lit. b) din Legea nr. 246/2015.

Contribuțiile plătite de asigurătorii RCA au crescut în acest an și asta se reflectă în prețurile finale

Pentru gestionarea falimentului City Insurance, dar și a celorlalte mari falimente - Astra și Carpatica - Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să majoreze contribuțiile pe care le plătesc firmele de asigurări către FGA pentru gestionarea falimentelor din asigurări.

 • „Anul 2022 a marcat creșterea cotei de contribuție pentru asigurările generale încasate de către FGA, de la societățile de asigurare, de la 1% la 2,5%, aspect care a dus la încasarea unei contribuții medii lunare de 24,8 milioane lei.
 • Anul curent a adus o nouă creștere a cotei de contribuție pentru asigurările generale de la 2,5% la 4%, fapt care duce la creșterea medie lunară a încasărilor, până la un nivel prognozat de 46 milioane lei.”, a anunțat în luna ianuarie din acest an Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Aceste creșteri succesive ale contribuțiilor plătite către FGA de asigurători se vor reflecta în prețurile finale RCA plătite de asigurați.

Sursa foto: Dreamstime.com