Euroins, Groupama și Allianz-Țiriac Asigurări, cei mai mari trei asigurători RCA, au fost sancționați luna trecută cu amenzi cumulate de peste 277.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care și întârzieri la plata daunelor, a anunțat marți, 11 aprilie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Conducerea ASFFoto: Inquam Photos / George Călin

Ce amenzi au primit Euroins, Groupama și Allianz-Țiriac luna trecută

În comunicatul transmis luni, ASF prezintă pe lângă amenda de peste 224.000 de lei aplicată Euroins odată cu retragerea autorizației, o altă amendă pe care i-a aplicat-o tot luna trecută, anterior retragerii autorizației de funcționare.

Mai exact, Euroins România Asigurare Reasigurare fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.500 lei pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că Societatea nu a realizat în mod adecvat identificarea tuturor sistemelor importante, respectiv nu a inclus în aceste sisteme software, aplicația Arhimed.

- încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (12) și 21 alin. (1) și alin. (3), din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

 • nu a transmis, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile de la solicitare, valoarea maximă de despăgubire;
 • societatea nu a formulat un răspuns cererii părții solicitante în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, fie formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, fie notificând părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire;
 • societatea nu a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii, și/sau rezultatul motivat al investigaţiilor nu a fost comunicat în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare.

- încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b), art. 18 alin. (4), și art. 19 alin. (5) lit. h), lit. k) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, în sensul că:

 • societatea nu a informat în scris partea prejudiciată, cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, nici în procesul de avizare și nici prin procesul verbal de constatare care nu cuprinde lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
 • procesul-verbal de constatare nu cuprinde informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto.

Allianz-Țiriac Asigurări (n.a al doilea mare asigurător RCA) a fost sancționată cu amendă de 78.000 lei pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

Groupama Asigurări (n.a în prezent lider RCA) a fost sancționată cu amendă de 74.900 lei pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

Amenzi pe pensii private pentru NN Asigurări de Viață

ASF a aplicat sancțiuni luna trecută și în sectorul pensiilor private, astfel:

 • Gerke Anno Witteveen, în calitate de înlocuitor al Directorului General al NN Asigurări de Viață S.A., în perioada 01.10.2021 – 31.08.2022, a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 17.550 lei pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Mihai Tânțaru, în calitate de Director Investiții al NN Asigurări de Viață S.A. a fost sancționat cu avertisment scris pentru că nu a exercitat dreptul de vot în cadrul tuturor adunărilor generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.

Pentru sancțiunile aplicate luna trecută pe piața de capital citește mai multe în comunicatul ASF.