​Aproximativ 1200 de păgubiți și creditori au de recuperat de la Euroins, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment în vara anului trecut, 842 milioane de lei creanțe certe, restul sumelor solicitate în instanță depășind 3,1 miliarde de lei, au anunțat vineri oficialii CITR, lichidatorul judiciar al asigurătorului. CITR a recuperat doar 5,7 milioane de lei din vânzarea de active, pe rol fiind în prezent peste 13.000 de litigii.

EuroinsFoto: INQUAM Photos / Octav Ganea

CITR a prezentat vineri raportul privind cauzele falimentului Euroins și situația la zi a sumelor solicitate de păgubiți.

  • „Euroins a intrat în faliment din cauza neîndeplinirii indicatorilor de solvabilitate.
  • Cauzele pentru care a existat acest dezechilibru sunt multiple, dintre care amintim: structura portofoliului de asigurări concentrat pe RCA - 95,52%, în timp ce media pieței era de 54%, volumul primelor subscrise pe RCA a crescut de la 1 miliard lei în 2017 până la 2,65 miliarde de lei în 2022 și decapitalizarea prin gestionarea defectuoasă a fondurilor”, a declarat joi Alina Popa, coordonatorul echipei CITR care gestionează falimentul Euroins.

Cauzele principale ale falimentului Euroins:

  • Neîndeplinirea indicatorilor de solvabilitate: Fondurile proprii de care societatea trebuia să dispună pentru acoperirea datoriilor potențiale către toți asigurații, reasiguratorii au fost insuficiente. La 30.09.2022 fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR erau în cuantum de 2.2 miliarde lei iar cele necesare pentru acoperirea MCR erau în cuantum de aproape 1.8 miliarde lei.
  • Rezervele de daune au fost sub nivelul adecvat pentru acoperirea potențialelor daune ale asiguraților, rezultat ce reiese și ca urmare a testelor specifice întocmite de Euroins. Ca urmare a inventarierii dosarelor de daună și a dosarelor de litigii privind daunele pretinse, lichidatorul judiciar a constatat o diferență de 1 miliard de lei între evidențele existente la data deschiderii procedurii de faliment și rezultatul inventarului, de la aproximativ 600 de milioane lei la 1,7 miliarde lei.
  • Neplata la timp a daunelor: a condus la creșterea exponențială a riscului de declanșare a procedurilor de executare silită, ceea ce a dus la diminuarea patrimoniului societății prin acumularea de cheltuieli suplimentare față de daunele de achitat. Doar sumele cu titlu de penalități sunt de peste 300 milioane de lei, la care se adaugă și cheltuielile de executare;
  • Lipsa demersurilor privind recuperarea creanțelor și împrumuturilor acordate.
  • Ineficiența recuperării creanțelor din regrese: la data de 31 decembrie 2022, conform evidențelor contabile ale societății, se regăseau sume nerecuperate în cuantum de 15,5 mil. lei. La acestea se adaugă sume nerecuperate din categoria debitori diverși de aproape 60 mil. lei;
  • Încheierea contractului cu EIG Re prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanțe de recuperat din reasigurări și disponibilități în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic;
  • Pierderi rezultate din realizarea plasamentelor: pe perioada 2019-2023, CITR a centralizat valoarea acestora, care se ridică la suma 18,3 mil. lei;
  • Pierderi constante înregistrate la nivelul activității de asigurare, pe diferite clase de asigurări, acestea atingând maximul în anul 2022, când pentru RCA au fost înregistrate pierderi de 917,6 milioane lei.

CITR spune că a identificat și fapte care intră sub incidența articolului 268 din Legea Insolvenței pentru care judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului prin săvârșirea uneia din faptele prevăzute expres de lege.

Asigurătorul mai are în prezent 64 de angajați, față de 358 angajați la data demarării procedurii falimentului.

ASF a decis retragerea autorizației de funcționare pentru Euroins în data de 17 martie 2023, constatând totodată starea de insolvență a societății, în condițiile existenței unui deficit de capital de solvabilitate (SCR) de 2,2 miliarde de lei și a unui deficit de capital minim (MCR) de 1,75 miliarde de lei.

Grupul bulgar Eurohold a reacționat acuzând o preluare ostilă a activelor Euroins România.

Primele plăți către păgubiții Euroins au început să fie făcute în data de 18 mai 2023: peste 650.000 de lei pentru peste 1.000 de cereri.