Cei care vor sa schimbe fondul de pensii administrat privat la care contribuie in prezent nu trebuie sa mai instiinteze administratorul de la care pleaca, aceasta urmand a intra in obligatiile noului administrator ales, potrivit unui proiect de act normativ lansat vineri spre dezbatere publica de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Modificarea normei de transfer a participantilor din pilonul II urmareste inlaturarea disfunctionalitatilor identificate in cadrul primei procedurii de transfer (august 2008).

Potrivit noilor prevederi, participantul care vrea sa se transfere va contacta direct numai administratorul fondului de pensii administrat privat la care urmeaza sa se transfere, in vederea obtinerii documentatiei necesare.

Dupa verificarea corectitudinii completarii documentelor, administratorul fondului la care participantul intentioneaza sa se transfere va transmite administratorului fondului de la care participantul urmeaza sa se transfere cererea de transfer, copia actului individual de aderare semnat in vederea transferului, precum si un exemplar al copiei actului de identitate, cu semnatura olografa in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

Calitatea de participant la noul fond de pensii va fi dobandita la data transferului de disponibilitati banesti catre noul fond de pensii administrat privat. Potrivit comunicatului CSSPP completarea normei a tinut seama de propunerile si comentariile primite din partea administratorilor de pensii administrate privat.