Pentru a-si desfasura activitatea de administrare atat in sistemul Pilonului II cat si in sistemul Pilonului III, o societate de administrare a fondurilor de pensii private va trebui sa aloce, in total, cel putin echivalentul in lei a sumei de 5,5 milioane de euro, potrivit unei noi norme pentru imbunatatirea legislatiei secundare aprobate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Mai mult, potrivit prevederilor acestei norme, atat in sistemul Pilonului II cat si in sistemul Pilonului III, capitalul social va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste pragul de 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii private aflate in administrare, pe fiecare segment in parte.