Pierderile participantilor sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (pilonul II si pilonul III), atat in perioada de acumulare a contributiilor, cat si dupa deschiderea dreptului la pensie, ca urmare a incapacitatii administratorilor de a onora obligatiile asumate, vor fi compensate de catre un Fond de garantare, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de catre arbitrul pietei pensiilor private (CSSPP). Fiecare administrator de fond de pensie privata trebuie sa contribuie initial cu minim 50.000 de euro la infiintarea acestui fond.

Fondul de garantare va fi infiintat si alimentat din contributiile administratorilor, din resurse proprii dar si din castigurile obtinute in urma investirii activelor stranse in acest fond.

Fiecare administrator de fond de pensie, contributie minima de 50.000 euro la Fond

Conform proiectului, resursele acestui Fond se vor constitui prin contributii initiale obligatorii din partea administratorilor de pe pilonul II si III de pensii, respectiv "echivalentul a 1% din capitalul social subscris si varsat conform actului constitutiv, dar nu mai putin de echivalentul in lei a sumei de 50.000 euro".

Alte fonduri vor fi obtinute din contributii anuale calculate in funtie de valoarea activelor nete administrate, distinct pentru administratorii de fonduri de pensii facultative, respectiv administratorii de fonduri de pensii administrate privat, precum si din resurse financiare suplimentare.

Despagubirile prin acest Fond, doar in ultima instanta

Fondul de garantare va fi destinat compensarii pierderilor de activ net, compensatiile urmand a fi platite numai in conditiile in care administratorii de fonduri si furnizorii de pensii nu vor avea capacitatea de a-si onora obligatiile. Pana la utilizarea resurselor Fondului de garantare, legislatia care sta la baza sistemului de pensii private prevede instituirea unor masuri preventive si anume supravegherea speciala, rata minima de rentabilitate, dar si resurse de compensare a eventualelor pierderi de activ net, precum provizionul tehnic, constituit din resursele proprii ale administratorilor.

Proiectul Legii privind Fondul de garantare a pensiilor private va fi transmis spre analiza Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, spre consultare catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Justitie, urmand a fi transmis apoi Parlamentului Romaniei, spre aprobare.