Prima evaluare oficiala a indicatorilor de performanta in sistemul de pensii private obligatorii (pilonul II), va avea loc la 30 iunie 2010, pentru ultimele 24 de luni de activitate a fondurilor de pensii administrate privat, in urma adoptarii normei privind metodologia de calcul a acestor indicatori, a anuntat, vineri, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

In luna mai a acestui an, fondurile de pensii administrate privat implinesc doi ani de la data primei raportari a valorii unitare a activului net. Potrivit legii (Legea nr. 411/2004) administratorul unui fond de pensii care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni sa calculeze si sa raporteze, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni.

In plus fata de calculele efectuate de administrator, CSSPP va calcula si va publica lunar, pentru perioada ultimelor 24 de luni, anterioare datei efectuarii calculului, rata de rentabilitate anualizata a fiecarui fond de pensii, rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii si rata de rentabilitate minima a fondurilor pentru fiecare categorie de risc.

Pentru calculul ratei de rentabilitate minima se foloseste rata medie ponderata ajustata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, masurata pe o perioada de 24 de luni, prin care niciun fond de pensii nu va putea depasi ponderea de 20% in formula de calcul a acestui indicator. In functie de rata medie ponderata ajustata de rentabilitate, se va stabili nivelul minim al ratei de rentabilitate pe grade de risc.

In cazul in care rata de rentabilitate anualizata a unui fond se va situa sub rata de rentabilitate minima a categoriei respective de risc, timp de doua trimestre consecutive, CSSPP va institui masura de supraveghere speciala a administratorului. Daca situatia nu se va remedia pe parcursul a urmatoarelor patru trimestre consecutive, CSSPP va retrage acestuia autorizatia de administrare si va aplica procedura privind administrarea speciala.

Mai multe detalii despre norma privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aici.