Administratorii de fonduri de pensii private (atat obligatorii cat si facultative) vor avea obligatia de a publica pe paginile proprii de internet, de doua ori pe an, pentru fiecare fond de pensii in parte, structura detaliata a portofoliului de investitii, potrivit unor modificari legislative adoptate joi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Romanii vor putea afla, astfel, in ce actiuni, obligatiuni, depozite bancare sau alte instrumente financiare permise, conform legislatiei in vigoare, le sunt investiti banii acumulati in conturile fondurilor de pensii private sub forma unitatilor de fond.

Structura de investitii in pilonul II, februarie 2011Foto: CSSPP

Mai exact, administratorii din sistemul Pilonului II (pensii private obligatorii) cat si cei din sistemul Pilonului III (pensii private facultative) vor fi obligati sa afiseze pe paginile de internet, urmatoarele informatii, pentru fiecare fond de pensii in parte:

  • structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 31 decembrie, va fi publicata odata cu situatiile financiare anuale;
  • structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 30 iunie, va fi publicata pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

De asemenea, administratorii fondurilor de pensii private vor trebui sa publice informatii suplimentare in cadrul raportului anual de informare a participantilor, respectiv:

  • principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicarii lor;
  • riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestionare al acestora;
  • costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;
  • principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii private si modul de derulare a acesteia pe parcursul anului;
  • politica de investitii a administratorului si rezultatele aplicarii ei, pe fiecare componenta;
  • prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie in parte.

Mai multe detalii privind normele de mai sus, aici.

Toate aceste modificari si completari ale legislatiei privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private se aplica incepand cu raportarile aferente exercitiului financiar 2010.

Peste 60% din investitiile din pilonul II sunt facute in instrumente financiare cu venit fix, in special titluri de stat

Peste 5,24 de milioane de romani contribuiau in sistemul de pensii private obligatorii (pilonul II) in luna februarie din acest an, in crestere cu 5,47% fata de aceeasi luna a anului trecut, iar valoarea activelor nete administrate de fondurile de pensii depasea 1,1 milioane euro, cu circa 72% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor CSSPP.

Structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat, ca si pe parcursul anilor anteriori, a fost caracterizata de investitii preponderent in instrumente cu venit fix, in mod special titluri de stat (66,26%).