Presedintele Traian Basescu a trimis miercuri Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, potrivit unui comunicat de presa al Presedintiei.

Presedintele Traian Basescu solicita, in iulie 2013, respingerea legii de aprobare a Memorandumului de intelegere intre statul roman si Rompetrol, semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, insa cererea a fost respinsa de senatori.

Potrivit sesizarii inaintate de seful statului, Legea are ca obiect aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman, in calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul S.C. "Rompetrol Rafinare" - S.A. si The Rompetrol Group N.V. Semnatarii intelegerii isi asuma un angajament de cumparare din partea The Rompetrol Group N.V. a unui pachet minoritar de actiuni reprezentand 26,6959% din capitalul social al "Rompetrol Rafinare" - S.A., detinut de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), pentru suma de 200 de milioane de dolari americani. Ca o premisa a implementarii tranzactiei, OPSPI ar urma sa faca demersurile utile si necesare pentru ca toate procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si masurile administrative initiate impotriva S.C. "Rompetrol Rafinare" - S.A. sa inceteze.

Conform intelegii, cele doua parti stabilesc si constituirea unui fond de investitii kazah-roman, sub forma unei societati cu structura actionariatului 80% The Rompetrol Group si 20% statul roman, care va investi in proiecte din domeniul energetic. "Asadar, legea supusa reexaminarii are un caracter individual ea fiind conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri concrete, ci intr-un singur caz prestabilit expres pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol Group N.V., o societate cu sediul in Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda", arata presedintele.

Seful statului invoca o decizie anterioara a CCR care arata ca, desi legiuitorul are dreptul de a reglementa domenii particulare intr-un mod diferit de cel stipulat la nivel general,sau de a raspunde nevoii de reglementare a unui anumit domeniu de relatii sociale, reglementarea speciala inceteaza de a mai avea legitimitate in cazul in care are caracter individual, pe motiv ca e discriminatorie si, astfel, neconstitutionala.

"In cazul de fata, aceasta solutie legislativa nu reglementeaza o relatie sociala generala, ci o prealabila intelegere, adica un acord de vointa intre The Rompetrol Group N.V. si Guvern. Tinand cont de aceste motive, consider ca legea transmisa promulgarii incalca principiul egalitatii prevazut de Art. 16 alin. (1) din Constitutie intrucat are caracter discriminatoriu in raport cu alte subiecte de drept privat cu care statul de afla in litigiu si care sunt 'investitorii strategici in domeniul energetic romanesc'", arata presedintele.

Potrivit sefului statului, scopul intelegerii dintre cele doua parti este stingerea unor litigii, ceea ce reprezinta si finalitatea unei tranzactii. El arata insa ca stingerea litigiilor respective se putea realiza pe calea unei tranzactii intre Ministerul Finantelor Publice si The Rompetrol Group N.V., printr-o hotarare adoptata de Guvern, potrivit competentei sale de administrare a proprietatii statului, cu toate acestea, Guvernul a ales calea unei initiative legislative, pe care a depus-o in Parlament.

"Mai mult decat atat, competenta Guvernului este cea de punere in executare legile, inclusiv prin incheierea de contracte de stat cu subiecte de drept privat, iar in situatia de fata Parlamentul si-a depasit competentele invadand domeniul atributiilor executive", sustine Traian Basescu.

Presedintele Basescu mai arata ca in intelegerea incheiata intre cele doua parti sunt prevazute mai multe obligatii insa nu si sanctiuni juridice exprese care sa se aplice in cazul in care partereul privat nu isi respecta angajamentele.

Un alt aspect sesizat de seful statului este ca prin Legea privind Memorandumul se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu, in conditiile in care Constitutia stabileste ca justitia este unica, impartiala si egala pentru toti. "Analizand motivele pentru care s-a stabilit ca printr-o lege sa se stinga tocmai acel litigiu cu persoana juridica privata respectiva, consideram ca acestea nu justifica refuzul partilor de a apela la normele juridice de drept comun prevazute pentru situatii litigioase in general", se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.

  • Sesizarea trimisa de presedinte Curtii Constitutionale

Bucuresti, 23 octombrie 2013

Domnului Augustin ZEGREAN

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

In temeiul dispozitiilor Art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei si ale Art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez urmatoarea SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013

Motivele sesizarii sunt urmatoarele:

Legea are ca obiect aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman, in calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul S.C. "Rompetrol Rafinare" - S.A. si The Rompetrol Group N.V. Astfel, cele doua parti semnatare isi asuma un angajament de cumparare din partea The Rompetrol Group N.V. a unui pachet minoritar de actiuni reprezentand 26,6959% din capitalul social al "Rompetrol Rafinare" - S.A., detinut in prezent de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), in schimbul a 200 de milioane de dolari americani. Ca o premisa a implementarii tranzactiei mai sus-amintite, OPSPI va face demersuri utile si necesare pentru ca toate procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si masurile administrative initiate impotriva S.C. "Rompetrol Rafinare" - S.A. sa inceteze.

De asemenea, cele doua parti stabilesc constituirea unui fond de investitii kazah-roman, sub forma unei societati cu structura actionariatului 80% The Rompetrol Group si 20% statul roman, care va investi in proiecte din domeniul energetic. Asadar, legea supusa reexaminarii are un caracter individual ea fiind conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri concrete, ci intr-un singur caz prestabilit expres pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol Group N.V., o societate cu sediul in Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda.

Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 600/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1060/26.11.2005 apreciind ca: "Fara indoiala, este dreptul legiuitorului de a reglementa anumite domenii particulare intr-un mod diferit de cel utilizat in cadrul reglementarii cu caracter general sau, altfel spus, de a deroga de la dreptul comun, procedeu la care, de altfel, s-a mai apelat in aceasta materie", dar ca "[...] in ipoteza in care, insa, reglementarea speciala diferita de cea constitutiva de drept comun, are caracter individual, fiind adoptata intuitu personae, ea inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter discriminatoriu si, prin aceasta, neconstitutional". De asemenea, Curtea stabileste ca: "Prin definitie, legea, ca act juridic de putere, are caracter unilateral, dand expresie exclusiv vointei legiuitorului, ale carei continut si forma sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu de relatii sociale si de specificul acestuia. Solutia legislativa adoptata pe calea prezentei legi nu utilizeaza ca premisa o anumita realitate sociala asadar un «dat» obiectiv, ci o prealabila intelegere, altfel spus, un acord de vointa (...) realizat practic pe cale de oferta si acceptare.". Astfel, in cazul de fata, aceasta solutie legislativa nu reglementeaza o relatie sociala generala, ci o prealabila intelegere, adica un acord de vointa intre The Rompetrol Group N.V. si Guvern. Tinand cont de aceste motive, consider ca legea transmisa promulgarii incalca principiul egalitatii prevazut de Art. 16 alin. (1) din Constitutie intrucat are caracter discriminatoriu in raport cu alte subiecte de drept privat cu care statul de afla in litigiu si care sunt "investitorii strategici in domeniul energetic romanesc".

Acest Memorandum de intelegere care este aprobat prin legea in cauza reprezinta de fapt un contract de stat, potrivit Art. 1 lit. o) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, care este definit astfel: "o intelegere incheiata de catre statul sau Guvernul roman, precum si de ministere sau alte autoritati ale administratiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizatie internationala, respectiv cu institutii financiare sau alte entitati ce nu au calitatea de subiect de drept international in domeniul economic, comercial, financiar si in alte domenii si care nu este guvernata de dreptul international public". Scopul intelegerii dintre cele doua parti este stingerea unor litigii, ceea ce reprezinta si finalitatea unei tranzactii. In situatia de fata, stingerea litigiilor respective se putea realiza pe calea unei tranzactii intre Ministerul Finantelor Publice si The Rompetrol Group N.V., printr-o hotarare adoptata de Guvern, potrivit competentei sale de administrare a proprietatii statului. Totusi, Guvernul a ales calea unei initiative legislative, pe care a depus-o in Parlament. Cu privire la aceasta problema, referitor la natura juridica a intelegerii aprobate de puterea legislativa, instanta de contencios constitutional a prevazut, in Decizia nr. 600/2005, ca: "Guvernul a optat pentru o cu totul alta rezolvare juridica, limitandu-si rolul la acela de initiator al unui proiect de lege, procedeu ale carui carente au fost evidentiate. Dincolo si mai presus de cele deja aratate, Curtea considera ca Parlamentul, arogandu-si competenta de legiferare, in conditiile, domeniul si cu finalitatea urmarite, a incalcat principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, consacrat de Art. 1 alin. (4) din Constitutie, viciu care afecteaza legea in ansamblu.". Mai mult decat atat, competenta Guvernului este cea de punere in executare legile, inclusiv prin incheierea de contracte de stat cu subiecte de drept privat, iar in situatia de fata Parlamentul si-a depasit competentele invadand domeniul atributiilor executive.

Intelegerea dintre cele doua parti prevede obligatii in sarcina statului roman, precum renuntarea la anumite litigii si la unele masuri provizorii, in timp ce pentru persoana juridica privata se impune participarea la o privatizare ulterioara si realizarea unor investitii, toate aceste obligatii fiind insa stabilite fara vreo sanctiune juridica. Astfel, in situatia in care partenerul privat nu isi indeplineste obligatiile asumate, normele legii sunt imprecise si nu prevad sanctiuni exprese. Asa cum rezulta din jurisprudenta Curtii Constitutionale, o norma juridica lipsita de previzibilitate antreneaza, in consecinta, incalcarea dispozitiilor Art. 1 alin. (5) din Legea Fundamentala, potrivit carora: "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.".

Prin legea de fata, se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu, ceea ce este impotriva dispozitiilor Art. 124 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul potrivit caruia justitia este unica, impartiala si egala pentru toti intrucat aceste reguli speciale aplicabile litigiului respectiv sunt contrare regulilor procesuale unitare aplicabile in mod identic tuturor celor care se afla intr-o situatie similara. De aceea, analizand motivele pentru care s-a stabilit ca printr-o lege sa se stinga tocmai acel litigiu cu persoana juridica privata respectiva, consideram ca acestea nu justifica refuzul partilor de a apela la normele juridice de drept comun prevazute pentru situatii litigioase in general.

Avand in vedere cele expuse, va solicitam sa constatati neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013.

PRESEDINTELE ROMANIEI

TRAIAN BASESCU