Noi reguli intra in vigoare incepand de vineri, 23 septembrie, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Mai exact, nici o invitatie/anunt de licitatie nu se va mai putea transmite spre publicare, fara ca in prealabil, documentatia de atribuire aferenta sa primeasca avizul inspectorilor autoritatii nationale de monitorizare a achizitiilor publice (ANRMAP), care va verifica doar conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice. Masura are ca scop sa elimine criteriile care directioneaza sau restrictioneaza participarea unor firme la procedurile de achizitie publica si reducerea numarului de licitatii contestate, a precizat miercuri autoritatea. Pentru implementarea acestor masuri, site-ul www.e-licitatie.ro nu va fi functional incepand cu data de 23 septembrie 2011 orele 00.00 pana in data de 25 septembrie 2011 orele 24.00.

"Evaluarea de catre A.N.R.M.A.P. a documentatiei de atribuire inaintea publicarii in SEAP a invitatiei/anuntului de participare are ca scop eliminarea criteriilor prin care se directioneaza sau se restrictioneaza participarea operatorilor economici la procedurile de achizitie publica. Contam pe faptul ca aceasta masura va scadea numarul contestatiilor la documentatiile de atribuire depuse la CNSC (n.a Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor)", a precizat miercuri Cristina Traila, presedintele autoritatii.

Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica si se va reliza prin mijloace electronice, SEAP (www.e-licitatie.ro). In acest sens, operatorul SEAP are obligatia ca, pana la publicarea invitatiei/anuntului de participare, sa asigure numai ANRMAP accesul imediat si nerestrictionat la documentatia de atribuire si notele justificative prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice, incarcate integral de catre autoritatile contractante si semnate cu semnatura electronica.

In termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, ANRMAP are obligatia:

a) de a emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire, daca prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;

b) de a informa autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice."

Autoritatea a mai anuntat miercuri ca pentru aplicarea noului sistem de incarecare a documentatiei de atribuire prealabil anuntului/invitatiei de participare, site-ul www.e-licitatie.ro nu va fi functional incepand cu data de 23 septembrie 2011 orele 00.00 pana in data de 25 septembrie 2011 orele 24.00.