Ministerul Comunicatiilor a atribuit prin negociere fara anunt de participare catre UTI Systems un contract de peste 3,5 milioane de lei (fara TVA), fonduri publice, pentru extinderea sistemului electronic de achizitii publice - SEAP, arata un anunt publicat marti in acest sistem de licitatii. Motivul invocat: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate. SEAP a fost dezvoltat si implementat in 2002 de un consortiu format din UTI Systems, HP, Microsoft si Total Soft si a costat la vremea respectiva 4,5 milioane euro.

Conform datelor publicate marti in SEAP, Ministerul Comunicatiilor a atribuit acest contract prin negociere fara anunt de participare catre UTI Systems la data de 29 august 2011. A fost singura oferta primita. Justificarea?

 • "Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate".

SEAP a fost dezvoltat si implementat in 2002 de un consortiu format din UTI Systems, Hewlett-Packard Romania, Microsoft Romania si Total Soft si a costat la vremea respectiva 4,5 milioane euro.

Din anuntul de marti, 8 noiembrie, din SEAP reiese si faptul ca extinderea acestui sistem are la baza, printre altele, si aparitia unor noi reguli la achizitiile publice prin SEAP, in urma carora o licitatie nu mai poate fi anuntata pana ce documentatia de atribuire nu primeste avizul ANRMAP:

 • "Activitatea de dezvoltare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice presupune efectuarea operatiilor necesare care sa asigure actualizarea acestui sistem la prevederile Hotararii de Guvern nr. 801/4 august 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Conform Directivei 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii este necesara modificarea SEAP in vederea integrarii procedurilor electronice aferente achizitiilor din domeniul apararii si securitatii".

HotNews.ro a solicitat Ministerului Comunicatiilor explicatii pentru care acest contract a fost atribuit in aceste conditii catre UTI Systems.Explicatia a fost oferita de CNMSI, centru national aflat in subordinea Ministerului si care administreaza SEAP:

"Avand in vedere considerente precum:

 • prevederile legale aplicabile,
 • proiectul de OUG privind transpunerea Directivei 2009/81/CE si cerintele ANRMAP in aceasta privinta,
 • termenele de implementare si etapizare foarte scurte,
 • unicitatea SEAP si a functionalitatilor acestuia ca si produs informatic, dimensiunea si complexitatea tehnologica a SEAP

s-au aplicat prevederile art. 122 litera b ('atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;')

si art. 122 litera c ('ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. '')".

Explicatiile privind obiectivele care trebuie atinse in acest contract

Oficialii CNMSI au oferit explicatii legate si de obiectivele care trebuie atinse in urma acestui contract:

"Procedura de achizitie pentru dezvoltarea SEAP acopera urmatoarele obiective mari:

 • Dezvoltarea SEAP conform prevederilor HG 801 / 2011, prin incarcarea integral in SEAP, de catre autoritatile contractante, a documentatiei de atribuire si notelor justificative semnate electronic; extinderea cu sectiunile si fluxurile electronice noi aferente;
 • Implementarea fisei de date electronice, cu preluare automata de informatii din fisa de date in alte documente electronice; extinderea cu sectiunile si fluxurile electronice noi aferente;
 • Crearea de noi roluri de utilizatori ANRMAP si implementarea fluxurilor de validare, cu alte actiuni specifice (trasabilitate, alocare distribuita pe incarcare, realocare, istoric, auditarea actiunilor);
 • Dezvoltarea SEAP conform prevederilor Directivei 2009/81/CE; extinderea cu sectiunile si fluxurile electronice noi aferente;
 • Modificarea formularelor transmise automat catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Implementarea unei solutii de raportare pentru actorii implicati in SEAP, cu atributii in zona de reglementare, raportare si operare SEAP, precum si activitati conexe acestuia (ARMAP, UCVAP, UCPCPP, ANI, etc);
 • Dezvoltarea SEAP conform unor cerinte ale utilizatorilor sau actorilor implicati in SEAP cu atributii in zona de reglementare, raportare si operare SEAP, precum si activitati conexe acestuia (ARMAP, UCVAP, UCPCPP, ANI, etc)".

Nu in cele din urma, oficialii CNMSI au mai precizat ca "dezvoltarea SEAP potrivit acestei achizitii este un proces in curs ce se va incheia in decembrie 2011".