​Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) a lansat o licitatie deschisa pentru achizitionarea unui sistem informatic pentru managementul situatiilor de criza (SIMSC), contract a carui valoare este estimata la peste 20,8 milioane lei (cu TVA inclusa - circa 5 milioane euro), potrivit unui anunt postat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Proiectul va fi implementat cu fonduri UE in proportie de 85% si cu bani de la bugetul de stat - 15%.

  • "Acest sistem informatic complex va contribui la imbunatatirea eficacitatii organizationale a Beneficiarului prin cresterea si perfectionarea capacitatii de decizie si a capacitatii de raspuns pentru planificarea si organizarea misiunilor pe care le organizeaza in virtutea atributiilor ce ii revin: aparea ordinii si linistii publice, a drepturilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism", se arata in fisa de achizitie a acestui contract (vezi documentul atasat).

Finalizarea acestui sistem ar trebui sa se faca in termen de 10 luni incepand de la data atribuirii contractului. Firmelor interesate li se cere in prealabil depunerea unei garantii de 335.850 lei.

In privinta conditiilor de participare la licitatie, la capitolul capacitate financiara se precizeaza ca "pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri globala, astfel: Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani financiari trebuie sa fie de 30.000.000 lei fara T.V.A".

In ceea ce priveste capacitatea tehnica necesara, ofertantilor interesati li se cere prezentarea cel putin a unui document/ contract/proces-verbal de receptie/recomandare sau a unui numar maxim de documente/contracte/procese-verbale de receptie/recomandari prin care sa confirme livrarea de produse (...) a caror valoare insumata sa fie de 15.000.000 lei".

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 mai 2012, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 mai 2012. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.