Ministerul Comunicatiilor a lansat in consultare publica un proiect de Hotarare de Guvern privind strategia de privatizare a Postei Romane, care se va realiza prin dobandirea de catre un investitor strategic a unui pachet de actiuni reprezentand minim 20% din capitalul social al companiei, prin metoda majorarii de capital social prin aport de capital. In vederea pregatirii si realizarii privatizarii prin majorarea de capital social, precum si atragerii de investitii, ministerul va angaja un consultant international specializat. Vor fi infiintate mai multe comisii si secretariate tehnice si toate costurile cu acest proces vor fi suportate de Posta Romana.

 • "Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantul international si a componentei variabile a onorariului, aferenta platii din valoarea totala a tranzactiei de care beneficiaza Compania Nationala Posta Romana S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatura angajate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii, inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, in conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Compania Nationala  Posta Romana S.A.", se arata in proiectul de Hotarare de Guvern.

Ce atributii va avea acest consultant international specializat?

 • "Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii in aplicare a prevederilor strategiei de privatizare si finalizarea tranzactionarii actiunilor nou-emise catre un investitor strategic si va efectua, dar fara a se limita la:
 • (i) analizele de diagnostic preliminare necesare identificarii problemelor legale si/sau economico- financiare; va propune modalitatile de solutionare, in scopul reglementarii si/sau implementarii unor masuri speciale menite sa asigure derularea corespunzatoare a procesului de privatizare potrivit strategiei ;
 • (ii) evaluarea Companiei Nationale Posta Romana S.A., pentru a fi avuta in vedere la recomandarea pretului actiunilor;
 • d) intreprinderea oricaror alte demersuri prevazute de legislatia in vigoare necesare pentru indeplinirea strategiei de privatizare , precum si pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare"

O comisie de coordonare a procesului de privatizare monitorizeaza o alta comisie de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare

Proiectul de act normativ mentioneaza ca "se constituie o comisie de coordonare a procesului de privatizare si o comisie de pregatire, si monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri titulari si supleanti, si secretariate tehnice aferente acestora".

In document se precizeaza ca aceasta comisie pentru coordonarea procesului de privatizare are printre principalele atributii si coordonarea activitatii comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare.

Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are urmatoarea componenta:

 • a) un secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
 • numit de ministrul comunicatiilor si societatii informationale - presedinte;
 • b) un reprezentant al Ministerului Finantelor publice numit de ministrul finantelor publice;
 • c) un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-
 • ministru, numit de primul-ministru;
 • d) un reprezentant al Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., in calitate de
 • actionar minoritar semnificativ la Compania Nationala Posta Romana S.A.., la solicitarea acestei institutii.

Nu se spune exact cati membri vor fi in cealalta comisie, ci doar ca "din comisia de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanti ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale , precum si ai Companiei Nationale Posta Romana S.A.. La solicitarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., in cadrul acestei comisii va fi nominalizat si un reprezentant din partea acesteia".

Proiectul de act normativ mentioneaza insa ca: "numarul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile si atributiile membrilor comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Nationale Posta Romana S.A, a comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare si ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevazute la alin. (1), modul de lucru si remunerarea acestora de la data constituirii si pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, tinandu-se cont si de propunerea Companiei Nationala Posta Romana S.A, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari".

Ce costuri vor fi la nivelul Postei Romane si de unde va lua compania acesti bani?

In document se face referire si la indemnizatia lunara pe care o vor primi membrii acestor comisii.

 • "Pana la sfarsitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, fiecare dintre membrii Comisiei de pregatire si monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Nationale Posta Romana S.A, ai Comisiei de coordonare a procesului de privatizare si ai Secretariatului tehnic vor beneficia de cate o indemnizatie lunara asigurata din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale Posta Romana S.A, care nu poate depasi 2.500 lei brut, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare".

Care vor fi totusi costurile totale la nivelul Postei Romane si de unde va plati compania acesti bani in conditiile grele financiare in care s-ar afla potrivit informatiilor noului ministru al comunicatiilor, Dan Nica?

HotNews.ro a facut o solicitare catre Ministerul Comunicatiilor si vom reveni cu amanunte imediat ce vom primi aceste raspunsuri.

Amintim ca saptamana trecuta Posta Romana a lansat in sistemul electronic de achizitii publice o licitatie pentru contractarea unui credit de 100 milioane de lei pentru 12 luni, destinat finantarii capitalului de lucru, costurile fiind estimate la 8,8 milioane de lei.

Despre Posta Romana

Posta Romana este cel mai mare operator de profil si dispune de o retea teritoriala de aproximativ 7.100 de oficii postale. Actionarii operatorului sunt Ministerul Comunicatiilor, cu o participatie de 75%, si Fondul Proprietatea, care detine 25% din capital.

In 2011, cifra de afaceri a CNPR a scazut cu 8,7%, la 1,26 miliarde de lei, in timp ce pierderile au urcat cu 50%, la 182,9 milioane de lei, conform datelor Ministerului Finantelor Publice.

Compania avea la sfarsitul lui 2011 datorii totale de 556,9 milioane de lei, iar numarul mediu de salariati a scazut cu peste 2.500, la 32.124 de persoane.