Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice vor avea acces pe o proprietate privata numai dupa incheierea unui contract in acest scop cu detinatorii drepturilor de proprietate sau administrare, conform noii legi privind regimul infrastructurii telecom, a anuntat miercuri Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM). Potrivit atributiilor ce-i revin, autoritatea a publicat spre consultare proiectul contractului standard de acces pe proprietatea privata a retelelor telecom. Termenul maxim de negociere a unui astfel de contract este de 2 luni de la data primirii solicitarii, iar daca nu se poate incheia in acest termen, ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre parti se poate adresa instantei competente.

Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) a publicat miercuri spre consultare proiectul contractului standard de acces pe proprietatea privata in scopul instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, conform atributiilor care ii revin potrivit Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.

Contractul standard elaborat de ANCOM are caracter de recomandare si urmareste, in principal, structurarea si popularizarea drepturilor si obligatiilor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice in ceea ce priveste accesul pe proprietatea privata, in conditiile respectarii principiilor ce guverneaza dreptul de proprietate privata.

Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice vor avea acces pe o proprietate privata numai dupa incheierea unui contract in acest scop, in forma autentica, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu asociatia de proprietari (in cazul proprietatii indivize din cladirile cu mai multe locuinte) sau cu titularii dreptului de folosinta cu titlu gratuit/inchiriere/concesiune asupra imobilului respectiv.

Contractul standard propus de ANCOM reflecta prevederile Legii nr. 154/2012 cu privire la conditiile de acces pe proprietatea privata si cuprinde, printre altele, prevederi legate de drepturile si obligatiile partilor implicate in contract, durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia, tarife si modalitatile de plata etc. Contractul standard de acces pe proprietatea privata vine in sprijinul atat al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, cat si al titularilor dreptului de proprietate/administrare/folosinta cu titlu gratuit/inchiriere/concesiune asupra imobilelor proprietate privata, constituind o garantie legala suplimentara in etapele de negociere a acordurilor de acces pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura.

In vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata, solicitantul se va adresa titularilor mentionati anterior, cu o solicitare de incheiere a unui contract, pe baza careia partile vor negocia conditiile contractuale. Solicitarea trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: datele de identificare si de contact ale solicitantului, elementele de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate pe respectiva proprietate, durata estimativa a lucrarilor si conditiile in care se vor realiza lucrarile de intretinere si reparatii ale elementelor de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi instalate.

Termenul maxim de negociere a unui astfel de contract este de 2 luni de la data primirii solicitarii. In cazul in care contractul de acces pe proprietate nu se poate incheia in acest termen, ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre parti se poate adresa instantei competente, care poate pronunta o hotarare ce tine loc de contract intre parti. Aceasta hotarare judecatoreasca poate fi atacata cu recurs.

De mentionat este faptul ca legea prevede ca titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra unui imobil proprietate privata nu poate refuza accesul unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice, in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, cu exceptia existentei unor motive temeinic justificate.

Contractul-standard de acces pe proprietatea privata propus de ANCOM poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri catre autoritate pana la data de 03.04.2013.