Primariile si toate entitatile care administreaza imobile proprietate publica risca amenzi de la 1.000 lei la 100.000 de lei daca incalca obligatiile de a asigura dreptul de acces pe proprietatea publica a retelelor de telecomunicatii, conform noii Legi privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice (Legea 154/2012), care a intrat in vigoare la 31 octombrie 2012, au atentionat joi oficialii Autoritatii de reglementare in comunicatii. Autoritatile trebuie sa publice conditiile de acces pe proprietatea publica, sa raspunda cererilor de acces ale furnizorilor de retele telecom in 30 de zile si sa nu mai acorde ori sa mentina drepturi speciale ori exclusive pentru instalarea sau furnizarea de retele telecom.

Potrivit noii legi, furnizorii de retele de comunicatii electronice au drept de acces pe proprietatea publica (deasupra, in sau sub imobile, drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje si viaducte, stalpi si piloni, paduri si terenuri agricole), cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatea publica, precum si a urmatoarelor:

  • a) sa nu afecteze uzul sau interesul public al imobilului;
  • b) efectuarea lucrarilor sa nu contravina unor cerinte specifice de urbanism, amenajarea teritoriului, calitatea in constructii, protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Prevederile legii se aplica si furnizorilor de retele private.

Obligatiile entitatilor publice pentru a asigura dreptul de acces pe proprietatea publica:

  • Sa publice conditiile de acces pe proprietatea publica si lista documentelor pe care furnizorul trebuie sa le prezinte pentru a dovedi indeplinirea acestor conditii.
  • Sa transmita ANCOM o copie a conditiilor de acces stabilite initial si, daca este cazul, a oricaror modificari/completari ale acestor conditii.
  • Sa analizeze cererile de acces ale furnizorilor prin prisma indeplinirii conditiilor de acces si sa comunice acestora solutia in cel mult 30 de zile de la data primirii cererii sau cererile se considera aprobate tacit si furnizorilor le revine obligatia notificarii.
  • Sa modifice, la solicitarea furnizorilor, contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii.
  • Nu pot acorda sau mentine drepturi speciale ori exclusive pentru instalarea sau furnizarea de retele de comunicatii electronice. Daca in urma negocierii intr-un contract se ofera conditii mai favorabile unui furnizor, atunci aceste conditii vor fi oferite tuturor celorlalti furnizori.

"Procesul de obtinere a dreptului de acces este urmatorul: furnizorul face cerere de acces catre entitatea publica, asteapta 30 de zile. In acest timp autoritatea va trebuie sa-i dea un raspuns, iar daca nu ii da notificarea se considera aprobata tacit si furnizorul trebuie sa notifice entitatea publica privind data inceperii lucrarilor. Rezultatul este incheierea unui contract de acces sau pronuntarea unei hotarari judecatoresti in cazul in care autoritatea publica refuza accesul in situatia in care furnizorul indeplineste toate conditiile incheierii unui contract. Aprobarea tacita intra in vigoare doar daca conditiile de acces sunt publicate de catre entitatea publica", a declarat joi Catalin Marinescu, presedintele ANCOM in cadrul unui seminar dedicat Legii infrastructurii de telecomunicatii.

Prevederile se aplica institutiilor publice, inclusiv inclusiv autoritatile administratiei publice centrale sau locale; regiilor autonome; oricaror entitati care exercita dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publica a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale - titulari ai dreptului de administrare/de concesiune/de inchiriere/de folosinta cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publica.

  • Primariile nu vor mai putea face profit din exploatarea dreptului de acces al retelelor telecom pe proprietatea publica

Conform legii, tarifele pentru accesul pe proprietatile publice trebuie sa fie stabilite de autoritatile publice in mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu, justificat si proportional cu afectarea imobilului respectiv.

Tarifele vor acoperi doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrarilor de instalare a retelelor. Tarifele vor reflecta, atunci cand este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv prin instalarea retelelor de comunicatii electronice. Nu se pot stabili in sarcina furnizorilor impozite, taxe, tarife sau alte sume pentru accesul pe imobilele proprietate publica suplimentar fata de sumele ce rezulta din contractele de acces.

  • "Exista o tendinta poate din necunoastere a legii de a stabili taxe suplimentare la accesul pe proprietatea publica a retelelor de telecomunicatii", a subliniat Catalin Marinescu, presedintele autoritatii.

Pe de alta parte, ANCOM are obligatia de a crea o baza de date cu toate conditiile de acces venite de la entitatile publice. Oficialii autoritatii de reglementare spun ca aceasta baza de date este usor de creat dar mai greu de populat cu date.

  • "Am facut o strategie de informare a celor care administreaza proprietatea publica. Am instruit oamenii nostri, vom merge la fiecare consiliu local pentru a le explica ce trebuie sa faca in urmatoarele luni, dar ganditi-va ca sunt atatea localitati. Avem o echipa de proiect pentru implementarea legii infrastructurii telecom care cuprinde circa 70 de oameni. Pe masura ce vom primi de la autoritatile locale conditiile de acces vom popula si aceasta baza de date. Incercam sa facem un parteneriat cu autoritatile locale, sa inteleaga care sunt obligatiile lor in aceasta lege", a spus Catalin Marinescu.

Totusi, in cazul in care autoritatile nu vor respecta obligatiile, legea 154/2012 prevede si sanctiuni. In acest caz, netransmiterea unei copii a conditiilor de acces sau a contractelor de acces pe proprietatea publica/hotararilor judecatoresti constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei.