Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat marti pe pagina sa de internet Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, conform atributiilor care ii revin potrivit Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.

Pentru instalarea, intretinerea, inlocuirea sau mutarea retelelor publice de comunicatii electronice, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice vor avea acces pe o proprietate privata numai dupa incheierea unui contract in acest scop, in forma autentica, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu asociatia de proprietari (in cazul cladirilor cu mai multe locuinte) sau cu titularii dreptului de folosinta cu titlu gratuit/inchiriere/concesiune asupra imobilului respectiv.

Contractul standard de acces pe proprietatea privata vine atat in sprijinul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, cat si al titularilor dreptului de proprietate/administrare/folosinta cu titlu gratuit/inchiriere/concesiune asupra imobilelor proprietate privata, constituind o garantie legala suplimentara in etapele de negociere a acordurilor de acces pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura.

Contractul standard elaborat de ANCOM reflecta prevederile Legii nr. 154/2012 cu privire la conditiile de acces pe proprietatea privata si cuprinde, printre altele, prevederi legate de drepturile si obligatiile partilor implicate in contract, durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia, tarife si modalitatile de plata etc.

In vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea privata furnizorii vor solicita in scris incheierea unui contract, solicitarea urmand a cuprinde datele de identificare si de contact ale solicitantului, elementele de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi amplasate pe respectiva proprietate, durata estimativa a lucrarilor si conditiile in care se vor realiza lucrarile de intretinere si reparatii ale elementelor de retea si de infrastructura ce urmeaza a fi instalate.

Legea prevede ca titularul dreptului de proprietate/administrare/folosinta cu titlu gratuit/inchiriere/concesiune asupra unui imobil proprietate privata nu poate refuza accesul unui furnizor de retele publice de comunicatii electronice, in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, cu exceptia existentei unor motive temeinic justificate. Termenul maxim de negociere este de 2 luni de la data primirii solicitarii. In cazul in care contractul de acces pe proprietatea privata nu se poate incheia in acest termen ori in cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre parti se poate adresa instantei competente, care poate pronunta o hotarare ce tine loc de contract intre parti.

Contractul standard elaborat de ANCOM are caracter de recomandare si urmareste, in principal, structurarea si popularizarea drepturilor si obligatiilor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice in ceea ce priveste accesul pe proprietatea privata, in conditiile respectarii principiilor ce guverneaza dreptul de proprietate privata.

Contractul poate fi accesat aici.