Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a lansat o licitatie deschisa pentru cumpararea de servicii postale pentru o perioada de 4 ani, contract a carui valoare estimata este cuprinsa intre 10,5 milioane lei si 14,2 milioane lei (fara TVA), conform unui anunt publicat vineri in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP). Printre conditiile generale de participare la licitatie este si obligatia ca prestatorul sa aiba capacitate de acoperire nationala pentru prestarea serviciilor postale.

Potrivit informatiilor din Caietul de Sarcini (vezi documentul atasat) serviciile postale se vor presta pentru urmatoarele autoritati:

1. Agentia Nationala de Administrare Fiscala - lider, reprezentant legal al Asocierii,

2. Ministerul Finantelor Publice,

3. Autoritatea Nationala a Vamilor - Aparat central,

4. Garda Financiara,

5. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti,

6. Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov.

La capitolul conditii generale se mentjoneaza obligatia ca prestatorul sa aiba acoperire nationala, prin care se intelege:

a) capacitatea de a colecta si sorta trimiterile postale in toate localitatile in care se afla sediile Autoritatilor contractante.

b) capacitatea de a transporta si livra trimiterile postale colectate de la expeditor in mediul urban si rural de pe intreg teritoriul national, respectiv transportul si livrarea trimiterilor postale la orice adresa postala de pe teritoriul Romaniei.

La capitolul capacitate tehnica - experienta similara:se solicita operatorului economic sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, servicii similare constand in prestatii aferente unui volum de minimum 600.000 de trimiteri postale, in cadrul a maximum 6 (sase) contracte. Din volumul prestatiilor ponderea prestatiilor aferente trimiterilor postale in sfera serviciului universal va fi de cel putin 25%.

Finantarea acestui contract al ANAF se va face din fonduri bugetare. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19.06.2013. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21.06.2013. In aceeasi zi va avea loc si deaschiderea ofertelor.