​Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a emis astazi avizul privind conditiile tehnice si economice in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice la Reteaua metropolitana de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii „Netcity”, conditionat de implementarea anumitor masuri. Aceste masuri au fost propuse avand in vedere ca analiza efectuata de ANCOM a relevat ca ansamblul conditiilor tehnice si economice de acces la reteaua Netcity nu intruneste cerintele legale de nediscriminare, proportionalitate si obiectivitate.

Avizul stabileste un termen de 4 luni pentru realizarea modificarilor si completarilor solicitate de Autoritate in cuprinsul Ofertei cadru generale si al Contractelor Cadru pentru acces la reteaua Netcity.

Astfel, pentru a indeplini obligatia de nediscriminare, este necesara publicarea unei oferte de referinta pentru accesul la infrastructura care va contine cel putin elementele specificate de ANCOM. De asemenea, este necesar sa se elimine restrictiile privitoare la instalarea unui singur tip de mediu fizic (fibra optica) in tubete si sa se stabileasca in mod clar faptul ca accesul poate fi refuzat doar in baza unor criterii obiective. Oferta nu trebuie sa contina prevederi care sa oblige beneficiarii sa achizitioneze servicii de care nu au nevoie si pe care nu le-au solicitat, cum ar fi, de exemplu, inchirierea a minim doua tubete pe o perioada de minim cinci ani sau conditionarea furnizarii serviciilor de acces de achizitionarea si plata serviciului de supraveghere a instalarii.

Pentru ca tarifele serviciilor de acces la infrastructura Netcity sa fie stabilite pe baze obiective, proportional cu resursele cheltuite in vederea furnizarii serviciilor de acces, este necesara fundamentarea tarifelor in functie de costuri, pe baza unui sistem de contabilitate a costurilor realizat in conformitate cu un set minim de criterii. ANCOM a stabilit un termen maxim de sase luni pentru realizarea acestui model de calculatie a costurilor si comunicarea sa catre Autoritate. Cu caracter tranzitoriu, de la modificarea ofertei si contractelor cadru si pana la avizarea de catre ANCOM a conditiilor economice de acces pe baza modelului de calculatie a costurilor, tarifele practicate de Netcity Telecom nu vor depasi:

· 85 de euro/km/luna, fara TVA, pentru serviciul de inchiriere tubeta, inclusiv pentru serviciile furnizate pana acum de Netcity Telecom sub denumirea de „racord”;

· 22 de euro/km/luna, fara TVA, pentru serviciul de inchiriere fibra optica neechipata (dark fiber), inclusiv pentru serviciile furnizate pana acum de Netcity Telecom sub denumirea de „bransament FTTB”.

De asemenea, indeplinirea cerintelor legale de nediscriminare si proportionalitate implica practicarea unui singur tip de contract pentru aceeasi categorie de servicii, indiferent de etapa de dezvoltare a proiectului.

Totodata, trebuie stabiliti indicatori de performanta pentru serviciile de acces la infrastructura Netcity, printre care un termen maxim de negociere si incheiere a contractelor pentru serviciile de acces la canalizatie (doua luni), un termen maxim de procesare/confirmare a comenzii (maxim doua zile lucratoare de la transmiterea comenzii), un termen maxim de punere la dispozitie a serviciului comandat (maxim patru zile lucratoare de la transmiterea comenzii) si termene maxime de remediere a deranjamentelor pentru toate tipurile de servicii de acces furnizate.

Masurile cuprinse in acest aviz urmaresc sa asigure realizarea accesului deschis la infrastructura metropolitana al furnizorilor de retele de comunicatii electronice in conditii nediscriminatorii, proportionale si obiective, in vederea dezvoltarii unei concurente sustenabile la nivelul pietelor cu amanuntul, asigurand astfel furnizarea de servicii competitive, in beneficiul utilizatorilor de servicii de comunicatii electronice din capitala.