Posta Romana a finalizat prima etapa a procesului de restructurare a companiei, 2.392 de angajati optand individual pentru disponibilizarea colectiva, a anuntat marti compania de stat. In conformitate cu calendarul procesului de restructurare a Postei Romane, in perioada 28 - 31 august 2013 va avea loc testarea profesionala a angajatilor, avand ca obiectiv selectarea personalului, pe baza cunostintelor specifice posturilor ocupate. La finalul procesului de restructurare, din cadrul Postei Romane vor fi disponibilizati in total 3.650 de angajati, pe baza procedurii si a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania.

Protest postasiFoto: Hotnews

Etapa finalizata face parte din procesul de restructurare a Postei Romane, ce are ca obiectiv pe termen scurt restabilirea echilibrului intre volumul de prestatii postale si numarul de angajati ai companiei, asigurand astfel premisele cresterii competitivitatii Postei Romane pe piata serviciilor postale, piata liberalizata incepand cu luna ianuarie 2013.

UPDATEPosta Romana: "In prima decada a lunii septembrie 2013, dupa finalizarea listei de 3.650 de angajati ce vor fi disponibilizati, se vor emite deciziile de incetare a contractului de munca, cu acordarea preavizului legal. Pentru anul 2013, din bugetul asigurarilor pentru somaj au fost alocate 7,4 milioane lei pentru platile corespunzatoare personalului disponibilizat de la Posta Romana.

Drepturile cuvenite salariatilor disponibilizati se vor acorda conform prevederilor OUG 36/2013, corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca 2008/2018, valabil in CN Posta Romana.

Prevederi OUG 36 (extras)

"Art. 8

(1) Venitul lunar de completre prevazut la art. 7 lit. b) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare prevazut la art. 7 lit. b) se acorda lunar pe perioade stabilite diferentiat, in functie de conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani;

b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani;

c) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 ani;

d) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.

(3) Dupa incetarea platii indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute de alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj la data incheierii platii indemnizatiei de somaj."

Prevederi Contract Colectiv de Munca (CCM) Posta Romana 2008/2018 (extras)

"Conform CCM 2008/2018, in condiţiile in care C.N.P.R. va dispune concedieri colective, salariaţii concediaţi, cărora C.N.P.R. nu le poate oferi alte posturi conform art. 26.1, sau pe posturile oferite nu poate asigura păstrarea salariului de baza si salariaţii in cauza optează pentru concediere, vor beneficia de salarii compensatorii in funcţie de vechimea totala in sistemul postal, dupa cum urmează:

- intre 1 - 5 ani, 3 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- intre 5-10 ani, 5 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- intre 10-15 ani, 10 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- intre 15-20 ani, 15 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- intre 20-25 ani, 20 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- intre 25-30 ani, 25 salarii de baza de incadrare a persoanei respective;

- peste 30 ani, 30 salarii de baza de incadrare a persoanei respective.

În situaţia în care sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, C.N.P.R plăteşte numai salariaţilor disponibilizaţi in baza O.U.G. nr. 36/2013 care îndeplinesc condiţiile de acordare a salariilor compensatorii potrivit 26.3, alin. 1 din CCM, doar diferenta dintre suma reprezentata de totalul salariilor compensatorii la care au dreptul potrivit 26.3, alin. 1 din CCM si suma reprezentand totalul drepturilor banesti la care are dreptul conform O.U.G. nr. 36/2013. Plata diferenţei se va face in rate lunare egale echivalente cu:

- Diferenta dintre salariul de bază la care a avut dreptul in ultima lună anterioara concedierii si venitul de completare acordat de O.U.G. nr. 36/2013 si se va acorda in luna imediat următoare celei in care incetează plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj

- Salariul de bază la care a avut dreptul in ultima lună anterioara concedierii si se va acorda in luna imediat următoare celei in care incetează plata drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 36/2013, pentru restul ramas de plata in conditiile prezentului alineat.

Încetarea sau reducerea drepturilor acordate potrivit O.U.G nr. 36/2013 in conditiile stabilite de aceasta nu dă dreptul salariatului la creşterea diferentei stabilita initial."

Echipa de management a Postei Romane are ca obiective principale cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor si consolidarea pozitiei de lider pe piata a companiei, in contextul liberalizarii totale a pietei serviciilor postale incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

Posta Romana este lider pe piata serviciilor postale in Romania, are o cifra de afaceri anuala de peste 1,2 miliarde lei si opereaza printr-o retea de peste 5.600 de oficii postale cu acoperire nationala. Anual sunt procesate sute de milioane de trimiteri postale si sunt distribuite catre 5.000.000 de beneficiari drepturi banesti aferente sistemului public de pensii, al asigurarilor sociale de stat, IOVR, agricultori si pensii militare.