Ministerul Educatiei a demarat sambata, 7 septembrie, o licitatie deschisa pentru achizitia de produse si servicii pentru eficientizarea sistemului de salarizare in educatie in contextul descentralizarii, contract finantat cu fonduri UE, a carui valoare estimata este de 21.5 milioane lei (4,84 milioane euro), potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Proiectul vizeaza realizarea unui sistem informatic, care va permite o gestionare mai eficienta a finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar, prin transferarea responsabilitatilor la nivel local, precum si verificarea permanenta a corectitudinii alocarilor bugetare si respectarea prevederilor legale privind remunerarea personalului.

In Caietul de sarcini al acestei licitatii (vezi documentul atasat) se mentioneaza ca "Ministerul Educaţiei Naţionale (n.a MEN) urmăreşte implementarea unui sistem informatic integrat care să permită o gestionare eficientă a finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin transferarea responsabilităţilor la nivel local, precum şi verificarea permanentă a corectitudinii alocărilor bugetare şi respectarea prevederilor legale privind remunerarea personalului.

Implementarea proiectului trebuie să cuprindă următoarele activităţi principale:

1. Realizarea evaluării privind implementarea prototipului aplicaţiei curente în cadrul pilotului, în contextul cadrului legislativ şi al constrângerilor instituţionale, formularea propunerilor de îmbunătăţire

2. Elaborarea de studii, analize, metodologii şi proceduri privind finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

3. Asigurarea infrastructurii hardware şi software necesară pentru implementarea sistemului informatic

4. Implementarea sistemului informatic integrat (inclusiv adaptarea aplicațiilor licențiate achiziționate) în cadrul:

5. MEN

6. Inspectoratelor şcolare

7. Autorităţilor publice locale care au reprezentanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

8. Organizarea a 42 de conferinţe judeţene (câte una pe judeţ, plus una în Municipiul București) pentru diseminarea informaţiilor şi sprijinul adopţiei sistemului.

Ce sisteme informatice gestioneaza in prezent Ministerul Educatiei

In documentatia de atribuire se mai precizeaza ca "Ministerul are în prezent în exploatare un sistem de gestiune a informaţiilor referitoare la sistemul educaţional la nivel naţional, Baza de Date Naţională a Educaţiei. Aplicaţiile puse la dispoziţie de către Ofertant vor trebui să fie compatibile cu acest sistem, să se interfaţeze cu acest sistem pentru preluarea informațiilor legate de rețeaua școlară, conform specificațiilor din acest Caiet de sarcini. MEN a implementat în cadrul unui proiect pilot o aplicaţie pentru eficientizarea gestionării sistemului de salarizare din instituţiile de învăţământ preuniversitar numită „EduSAL”. MEN intenţionează să implementeze sub acelaşi nume noul sistem achiziţionat prin această procedură de achiziţie, indiferent care este numele comercial al aplicației care va fi achiziționată".

In privinta criteriilor de eligibilitate pentru cei interesati, la capacitatea financiara se mentioneaza ca "media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 32.000.000 Lei". In privinta capacitatii tehnice, ofertantilor interesati li se solicita experienta similara:

"Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada detinerii experientei similare în ultimii 3 ani prin prezentarea a maxim trei contracte prin care a indeplinit cumulat urmatoarele:

a) furnizarea/realizarea unei componente de management al salarizarii inclusiv analiza cerintelor, adaptare/dezvoltare software, configurare aplicatie, testare, asistenta tehnica in utilizare

b) realizare/actualizare sistem informatic, avand utilizatori la nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTS UE), asistenta tehnica pentru toti utilizatorii sistemului, instruire utilizatori, inclusiv realizare de continut digital interactiv pentru adulti.

c) furnizarea/realizarea unei aplicatii software prin intermediul careia s-au prelucrat informatii cu caracter personal, inclusiv analiza, adaptare/dezvoltare software, testare".

Termenul de finalizare a proiectului este de 15 luni incepand de la data atribuirii contractului. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18.10.2013, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.10.2013. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.