Autoritatea nationala de reglementare in comunicatii (ANCOM) a publicat miercuri pe pagina sa de internet anuntul de intentie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Accesul la serviciul universal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile. In prezent, acest drept este asigurat de Posta Romana, insa numai pana la 31 decembrie 2013.

Pentru a asigura acest drept tuturor locuitorilor Romaniei, ANCOM va desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal pentru a furniza unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, pe intreg teritoriul Romaniei, de la data de 1 ianuarie 2014 pana la data de 31 decembrie 2018. Orice furnizor de servicii postale autorizat sa furnizeze serviciile incluse in sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, la cerere sau, daca nu exista solicitari in acest sens, din oficiu, de catre ANCOM.

Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv), avand ca obiect trimiteri de corespondenta si imprimate;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale;

c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);

d) distribuirea coletelor postale cu limite de greutate intre 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

e) serviciul de trimitere recomandata, avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a);

f) serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect:

1. trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a);

2. colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);

3. colete postale cu limite de greutate intre 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

Furnizorii de servicii postale interesati sa devina furnizori de serviciu universal trebuie sa transmita ANCOM o cerere in acest sens pana la data de 25 octombrie 2013, ora 14.00.Cererea va contine datele de identificare ale solicitantului, precum si serviciile incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea.

Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va fi insotita de documente si informatii suplimentare precum certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntara, judiciara sau ca urmare a aplicarii procedurilor de insolventa, copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toata perioada scursa de la infiintare, in cazul in care aceasta este mai mica de 3 ani, dar si o propunere financiara in care solicitantul va prezenta detaliat estimarea financiara a costului net aferent perioadei de desemnare, dar si o descriere a cerintelor de calitate a caror indeplinire este garantata de solicitant si a masurilor necesare pentru indeplinirea acestor cerinte.

De asemenea, solicitarea va contine si o lista cu amplasamentul tuturor punctelor de acces si de contact ale retelei postale operate de solicitant sau de alti furnizori de servicii postale cu care solicitantul a incheiat contracte in acest scop. Lista completa a actelor necesare este prevazuta in Decizia presedintelui ANCOM nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale.

In vederea stabilirii cererii castigatoare, o comisie de evaluare va lua in considerare gradul de acoperire a teritoriului national, inclusiv densitatea punctelor de acces si de contact ale retelelor postale operate de solicitanti sau de alti furnizori de servicii postale cu care acestia au incheiat contracte in acest scop, capacitatea tehnica, economica si financiara a solicitantilor, capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe intreg teritoriul tarii si costul net asociat furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea.

Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal si va fi finantata prin intermediul unui fond de serviciu universal administrat de ANCOM. In ipoteza in care suma colectata prin acest fond va fi insuficienta, diferenta dintre costul net ce urmeaza a fi compensat si suma colectata va fi suportata din fonduri publice. Costul net al furnizarii serviciului universal reprezinta pierderile inregistrate de furnizorul desemnat ca urmare a indeplinirii obligatiilor ce ii revin in aceasta calitate.