Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat miercuri, 6 noiembrie, o licitatie deschisa pentru cumpararea din fonduri bugetare a serviciilor postale de colectare, sortare, transport si livrare de trimiteri postale pentru o perioada de 48 de luni, contract cu o valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 19,5 milioane de lei si 140,3 milioane de lei, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Printre conditiile de participare se numara si "capacitatea de a transporta si livra trimiterile postale colectate de la expeditor in mediul urban si rural de pe intreg teritoriul national, respectiv transportul si livrarea trimiterilor postale la orice adresa postala de pe teritoriul Romaniei, la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice" (conform Caietului de Sarcini al licitatiei - vezi documentul atasat). Crteriul de atribuire este 'pretul cel mai scazut'.

Serviciile postale se vor presta pentru urmatoarele trei autoritati contractante:

1. Agentia Nationala de Administrare Fiscala - lider, reprezentant legal al Asocierii

2. Ministerul Finantelor Publice

3. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti

  • "Dupa desemnarea operatorului economic castigator se va incheia un acord cadru intre cele 3 autoritati contractante si operatorul economic desemnat castigator si apoi contracte subsecvente de prestari de servicii postale si curierat (dupa caz) respectiv se vor incheia contracte intre fiecare autoritate contractanta si operatorul economic declarat castigator in functie de fondurile bugetare care pot fi disponibilizate cu aceasta destinatie. Durata acordului cadru ce urmeaza sa fie incheiat intre Asociere si Prestator va fi de 48 luni de la data incheierii acestuia", se arata in caietul de sarcini.

Cantitatea maxima a trimiterilor postale care vor fi livrate in perioada 2014-2017 este de 41,2 milioane de trimiteri.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 16.12.2013, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.12.2013. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.