​Ministerul Muncii intentioneaza realizarea in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a unei retele securizate de comunicaţii de date de arie extinsă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), in conditiile in care actualul contract de achizitie publica expira la 31 decembrie 2013, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern supus dezbaterii publice pe 13 noiembrie. ANOFM gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, iar intreruperea furnizarii serviciilor de comunicatii de date, poate perturba grav activitatea Agentiei si a unitatilor subordonate, cu consecinţe nefaste majore din punct de vedere social", subliniaza Ministerul.

In nota de fundamentare a acestui act normativ, Ministerul Muncii explica situatia prezenta si motivele pentru care este esentiala colaborarea cu STS:

 • "Stabilirea, plata şi evidenţa drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj precum şi realizarea celorlalte atribuţii deţinute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi de unităţile din subordine în vederea realizării obiectivelor deţinute potrivit legii impune, printre altele, necesitatea interconectării locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul central al instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrele regionale de formare profesională a adulţilor precum şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.
 • În prezent, interconectarea locaţiilor menţionate se asigură de către un prestator extern, în temeiul unui contract de achiziţie publică de servicii informatice specializate, contract care încetează la data de 31.12.2013, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.
 • În acest context, asigurarea serviciilor de comunicaţii de date începând cu data de 01.01.2014 este esenţială pentru desfăşurarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă precum şi a unităţilor din subordinea sa, orice întrerupere a furnizării respectivelor servicii putând perturba grav activitatea acestor instituţii, cu consecinţe nefaste majore din punct de vedere social"
 • STS este obligat prin lege sǎ furnizeze servicii de telecomunicaţii speciale gratuit pentru instituţiile bugetare - subliniaza Ministerul Muncii

In aceste conditii, Ministerul Muncii sustine ca "o solutie de rezolvare stabila si viabila a asigurarii serviciilor de comunicatii de date pentru ANOFM este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care ca organ central de specialitate ce organizeazǎ şi coordoneazǎ activitǎţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autoritǎţile publice din România, este obligat prin lege sǎ furnizeze servicii de telecomunicaţii speciale gratuit pentru instituţiile bugetare".

Potrivit initiatorilor acestui proiect, "STS deţine resursele de comunicaţii, tehnice şi profesionale pentru susţinerea colaborării cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În situația în care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu poate asigura cu resurse proprii servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii necesare, va demara procedura de achiziție publică a acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii".

 • Motivul pentru care nu s-a demarat o procedura de achizitie publica

HotNews.ro a solicitat Ministerului Muncii si ANOFM detalii despre actualul contract dar si explicatii legate de motivele pentru care anterior s-a facut un contract de achizitii publice, in loc sa se recurga la resursele STS. Raspunsul a venit din partea Cristianei Barbu, presedintele ANOFM:

 • "Aceasta decizie a fost luata din ratiuni de securitate si eficienta economica, avandu-se in vedere faptul ca ANOFM gestioneaza date si informatii cu caracter personal ce trebuie interconectate cu alte baze de date ale sistemelor informatice de interes national ca Inspectia Muncii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Evidenta Populatiei, Sistemul National de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociela.
 • In acest scop a fost initiat proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea realizarii de catre Ministerul Muncii, in colaborare cu STS a retelei securizate de comunicatii de date de arie extinsa pentru ANOFM, postat pe site-ul Ministerului Muncii spre dezbatere publica.
 • Avand in vedere faptul ca proiectul de lege al descentralizarii prevedea la un moment dat ca atributii ale ANOFM sau parti din acestea sa fie descentralizate, nu s-a optat pentru inceperea unei proceduri de achizitie publica de astfel de servicii. O investitie majora intr-un sistem informatic neadaptat nevoilor si realitatilor legislative ar fi o greseala si o investitie neperformanta".
 • Contractul care expira in decembrie 2013 a fost semnat in 2008, iar valoarea lui a depasit 22,4 milioane de euro

Conducerea ANOFM a oferit detalii si in privinta actualului contract de achizitii publice:

 • "Prestatorul de servicii informatice integrate ce a fost selectionat in urma procedurii de achizitie publica, si cu care a fost semnat contractul 161/2008 ce este in vigoare pana la data de 31.12.2013 este consortiul format din firmele Arbeitsmarktservice Betriebsgmbh si Arbeitsmarktservice Betriebsgmbh & Co Kg, reprezentati in Romania de Arbeitsmarktservice Betriebsgmbh Viena Austria, Sucursala Bucuresti.
 • Contractul de servicii informatice integrate a fost atribuit prin procedura de achizitie publica in luna decembrie a anului 2008, iar valoarea acestui contract a fost de 22.408.740,06 Euro cu TVA inclus din care costul modulului de comunicatii date si VPN a fost de 618.404,92 euro cu TVA inclus", a precizat Cristiana Barbu, presedintele ANOFM.

La proiectul de Hotarare de Guvern scos in dezbatere publica, Ministerul Muncii a asteptat sugestii si propuneri pana la data de 22.11. 2013. Vezi atasate atat proiectul de HG cat si nota de fundamentare.