Autoritatea de reglementare in comunicatii a demarat joi licitatia pentru acordarea a cinci licente de televiziune digitala terestra, toate firmele interesate fiind asteptate sa-si depuna candidatura pana la data de 8 mai 2014. La data de 17 iunie 2015, orice transmisie analogica terestra va inceta, ceea ce inseamna ca romanii care mai receptioneaza in prezent televiziune analogica din eter printr-o simpla antena, fara sa plateasca un abonament la cablu sau satelit, (circa 5% din populatie) nu vor mai putea face acest lucru.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a demarat joi licitatia pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitala prin publicarea anuntului oficial privind punerea in vanzare a caietului de sarcini. Pana pe 8 mai 2014 toti cei interesati isi pot depune candidatura pentru a participa la procedura de selectie competitiva desfasurata de ANCOM pentru cele cinci multiplexuri disponibile.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat incepand de joi, 27 martie 2014, de la sediul autoritatii. Persoana imputernicita sa ridice caietul de sarcini trebuie sa prezinte dovada de plata a contravalorii caietului de sarcini, de 4.000 lei.

Pentru a participa la licitatie, fiecare candidat trebuie sa achizitioneze caietul de sarcini si sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de calificare, ca de exemplu: sa fie societate comerciala romana sau straina; cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursa de la infiintare, daca aceasta este mai scurta de 3 ani, sa fie de minimum 2.000.000 euro; durata de functionare prevazuta in actul constitutiv trebuie sa fie cel putin pana la data de 17 iunie 2025; sa-si fi indeplinit obligatiile exigibile de plata catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale si fondurile speciale ale impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri si catre ANCOM. Nu pot participa la licitatie mai multe companii care fac parte din acelasi grup.

Comisia de licitatie va analiza documentele de calificare depuse si va anunta pana la data de 15 mai 2014 candidatii care se califica in etapa urmatoare si pana la data de 22 mai 2014 daca se impune organizarea rundelor de licitatie sau nu, in functie de raportul dintre cerere si oferta. Daca cererea depaseste resursele disponibile, rundele de licitatie vor debuta in data de 5 iunie 2014.

Procedura de selectie competitiva presupune ca fiecare ofertant sa depuna o oferta initiala prin care sa indice numarul de multiplexuri pe care doreste sa le achizitioneze. In cazul in care cererea depaseste numarul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitatie pana cand cererea nu mai depaseste oferta. In cazul in care, dupa incheierea rundelor primare exista multiplexuri care nu au fost castigate de niciun ofertant, ANCOM poate decide organizarea unei runde primare suplimentare la care poate participa orice ofertant admis in etapa de licitatie. Repartizarea catre ofertantii castigatori, in urma ofertei initiale sau a rundelor primare, dupa caz, a multiplexurilor in banda UHF, cu exceptia multiplexului cu obligatie de transmitere ¬free to air¬, se va face prin organizarea unei runde de alocare.

Se vor scoate la licitatie 5 multiplexuri, patru in UHF si unul in VHF, in standard DVB-T2. Castigatorul primului multiplex in UHF (MUX 1) va avea obligatia de a transmite ¬free to air¬, in conditii transparente, concurentiale si nediscriminatorii, posturile publice si private de televiziune care se transmit in prezent in sistem analogic terestru, in conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. De asemenea, potrivit Strategiei elaborate de catre Ministerul Societatii Informationale, acest multiplex va trebui sa asigure o acoperire in receptie fixa de 90% din populatie si 80% din teritoriu pana la 31 decembrie 2016, fiind singurul multiplex din cele 5 disponibile care are astfel de obligatii de acoperire. Pentru celelate multiplexuri (MUX 2, MUX 3, MUX 4 si MUX 5), operatorii vor avea obligatia ca pana la 1 mai 2017 sa aiba in functiune cel putin 36 de emitatoare pentru fiecare dintre retelele corespunzatoare acestor multiplexuri, instalate cate unul in fiecare zona de alocare.

Pretul de pornire in licitatie pentru fiecare multiplex este de 300.000 euro - taxa minima de licenta stabilita de catre Guvern, la propunerea ANCOM. Toate multiplexurile vor fi acordate pe o perioada de 10 ani, iar licentele vor intra in vigoare incepand cu 17 iunie 2015. Castigatorii vor avea obligatia de a achita taxa de licenta rezultata in urma licitatiei in cel mult 90 de zile calendaristice de la data anuntarii rezultatelor procedurilor de selectie.

In Romania, procesul de tranzitie de la emisia analogica terestra de televiziune la emisia digitala terestra trebuie sa se incheie pana la data de 17 iunie 2015, conform Acordului Geneva 2006 semnat de Romania si Strategiei adoptata de Guvern. La data de 17 iunie 2015, orice transmisie analogica terestra va inceta, aceasta fiind inlocuita cu transmisia digitala terestra a programelor de radiodifuziune si televiziune si servicii multimedia suplimentare.