Pe 8 septembrie 2014, ANCOM a lansat spre consultare publica un proiect de decizie prin care se stabileste formatul si modalitatea de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura asociate acestora de catre toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice prin intermediul carora sunt furnizate servicii de comunicatii electronice.

Astfel, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice prin intermediul carora sunt furnizate servicii de telefonie sau servicii de internet la puncte fixe, cu un numar de conexiuni mai mare de 100.000, precum si furnizorii de retele radio mobile celulare publice, vor transmite ANCOM informatii detaliate cu privire la elementele retelei proprii si la elementele de infrastructura asociate acestora.

In cazul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice care nu se incadreaza in aceste categorii, proiectul de decizie prevede un volum mai redus de informatii privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice pe care acesti operatori le furnizeaza.

Informatiile primite de la furnizori vor permite ANCOM sa realizeze inventarul retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora, prevazut in Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Autoritatea va putea intocmi astfel o harta care sa redea stadiul acoperirii cu retele publice de comunicatii electronice al fiecarei localitati din Romania, precum si o imagine a elementelor de infrastructura disponibile. Harta va permite furnizorilor sa ia decizii informate cu privire la dezvoltarea eficienta a propriilor retele si va facilita partajarea infrastructurilor.

Prima raportare a acestor informatii se va realiza pana la 1 noiembrie 2015, pentru datele existente la 1 noiembrie 2014, urmand ca informatiile sa fie actualizate ulterior, pana la data de 1 iulie a fiecarui an, cu informatiile existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

Dupa finalizarea consultarii publice, decizia se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2014. Proiectul de decizie privind stabilirea formatului si a modalitatii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura asociate acestora poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM.