Ministerul Mediului a demarat o licitatie deschisa pentru a cumpara servicii de realizare a programului privind 'Dezvoltarea si optimizarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului din Romania', contract finantat din fonduri publice a carui valoare estimata se ridica la peste 20,5 milioane de euro, potrivit unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). In urma licitatiei, Ministerul va incheia un acord cadru cu un singur agent economic, iar durata contractului este de 48 de luni.

Contractul presupune achizitia de servicii pentru optimizarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA), respectiv:

  • servicii de optimizare a RNMCA - statii de monitorizare, centre locale de date si panouri de informare a publicului
  • servicii de optimizare a echipamentelor de laborator

RNMCA urmareste calitatea aerului in mod unitar pe intreg teritoriul tarii, utilizand criteriile referitoare la tipul poluantilor masurati, amplasarea punctelor de monitorizare, metodele de masurare, tipul echi[pamentelor si modul de colectare si prelucrare a datelor prevazute de directivele UE in domeniul calitatii aerului, transpuse in legislatia nationala.

Reteaua este formata din statii de monitorizare, laboratoare de analize si centre judetene de colectare si prelucrare a datelor, echipate cu apratura necesara pentru efectuarea de masurari continue ale compusilor cu efecte nocive asupra sanatatii populatiei sau mediului. Reteua asigura transmiterea on-line a concentratiilor determinate in statiile de monitorizare catre centrele judetene in vederea informarii publicului si aplicarii masurilor de imbunatatire a calitatii aerului precum si pentru utilizarea lor in elaborarea rapoartelor solicitate de institutiile si orhanismele europene (Comisia Europeana si Agentia Europeana de Mediu).

Instalarea si punerea in functiune a retelei nationale de monitorizare a inceput in anul 2004, pana in prezent fiind functionale 143 de statii, amplasate in toate cele 13 aglomerari si 41 de zone de evaluare a calitatii aerului existente pe teritoriul tarii.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 12.11.2014, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 19.11.2014. In aceeasi zi va avea loc si deschiderea ofertelor.

Detalii in Caietul de sarcini si Fisa de Date atasate articolului. Numarul anuntului de participare din SEAP este: 154426 / 07.10.2014.