​Posta Romana a facut profit in 2013 din activitatea de furnizor de serviciu universal postal, care a constat in asigurarea dreptului oricărei persoane de a beneficia de servicii postale de baza in orice loc din tara la tarife accesibile si nu este necesara compensarea acestei companii, a anuntat luni Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), in urma cererii de compensare transmise de Posta Romana.

Oficiu postalFoto: Hotnews
  • Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. Furnizorul de serviciu universal desemnat are obligatia de a furniza servicii la tarife accesibile pe intreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv in zonele situate in conditii geografice exceptionale sau cu densitate scazuta a populatiei, acolo unde volumul de corespondenta este mic si din acest motiv activitatea poate fi neprofitabila.

"In urma analizei cererii de compensare transmise ANCOM de catre Compania Nationala Posta Romana (CNPR), care este furnizorul de serviciu universal postal desemnat in Romania, Autoritatea a verificat si a ajustat valoarea costului net al furnizarii serviciilor incluse in sfera serviciului universal calculat in anul 2013 de catre CNPR. In urma evaluarii, Autoritatea a constatat ca serviciile din sfera serviciului universal au adus profit companiei si costul net aferent furnizarii acestora nu constituie o sarcina injusta pentru CNPR, considerand prin urmare ca nu este necesara compensarea acestuia", se arata intr-un comunicat transmis luni de ANCOM.

Costul net al obligatiilor de serviciu universal reprezinta diferenta dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal (scenariul de baza) si costul net al furnizorului in cazul in care si-ar desfasura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fara a avea obligatiile de serviciu universal (scenariul alternativ).

Pentru compensarea costului net, CNPR a transmis ANCOM, la data de 1 iulie 2014, o cerere de compensare insotita de situatia privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2013, precum si de Raportul de constatari faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, intocmit de Deloitte Audit S.R.L

In scopul evaluarii acestei cereri, ANCOM a derulat, cu sprijinul consultantilor Ernst&Young S.R.L. si Ernst&Young s.r.o., o analiza detaliata a informatiilor puse la dispozitie de CNPR, a datelor si ipotezelor utilizate pentru elaborarea scenariului de baza si a scenariului alternativ. Au fost verificate in detaliu si validate datele si ipotezele utilizate de CNPR in procesul de intocmire a solicitarii de compensare a costului net, precum si metodologia si calculul efectiv al costului net. Acolo unde a fost necesar au fost efectuate, in baza unor surse alternative de informatii, ajustari asupra datelor, ipotezelor si calculului efectiv al unor parametri, astfel incat suma finala rezultata in urma acestui proces complex sa reflecte cu o acuratete cat mai ridicata valoarea costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2013.

Pentru a evalua in ce masura costul net reprezinta o sarcina injusta pentru CNPR, Autoritatea a analizat situatia financiara si concurentiala a CNPR in contextul pietei serviciilor postale din Romania, precum si conditiile de piata ale furnizorilor alternativi de servicii postale. Analiza a aratat ca, in ciuda liberalizarii complete a pietei serviciilor postale care a eliminat de la inceputul anului 2013 monopolul CNPR pe segmentul serviciilor rezervate, furnizorul de serviciu universal si-a mentinut constanta cota de piata.

De asemenea, Autoritatea a calculat nivelul pragului de rentabilitate al CNPR si a constatat ca, in anul 2013, furnizorul de serviciu universal a inregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera serviciului universal si respectiv o marja bruta a profitului mult superioara nivelului rezonabil al profitului, stabilit de ANCOM pentru anul 2013 la 13,10%. Autoritatea considera astfel ca valoarea costului net nu reprezinta o sarcina injusta in sarcina furnizorului de serviciu universal.

Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal in anul 2013 poate fi consultat aici, iar persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 24.11.2014.