​Posta Romana avea la sfarsitul anului 2013 procese in instanta in care valoarea daunelor pretinse depasea 50,7 milioane lei (aproape 11,5 milioane euro), pentru care compania de stat aflata in plin proces de privatizare nu facuse provizioane asa cum cere legea, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2013. De notat ca in luna noiembrie a anului trecut, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, se arata optimist in privinta privatizarii companiei luand in calcul trecerea pe profit operational si faptul ca de la Comisia Europeana s-a obtinut conversia in actiuni a datoriilor Postei la stat, dar sublinia ca "datoriile Postei catre privat nu ti le iarta nimeni. Sunt sute de procese pe comercial".

Posta RomanaFoto: Hotnews

Principalele nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Posta Romana in 2013:

- s-a constatat necorelarea cheltuielilor efectuate cu veniturile realizate, ceea ce a condus la înregistrarea de pierderi în suma de 52.061 mii lei la 31.12.2012 si de 29.434 mii lei la 31.12.2013.

-neînregistrarea, în contabilitatea extrabilantiera, a garantiilor de participare la licitatie si a celor de buna executie constituite cu scrisori de garantie bancara în valoare de 2.212 mii lei;

-neînregistrarea unitara în evidenta financiar-contabila a contractelor de concesiune încheiate de Compania Nationala Posta Româna SA cu unitatile administrativ-teritoriale, abatere cuantificata de echipa de control la valoarea de 5.089 mii lei

  • In aceasta privinta, Curtea de Conturi noteaza ca "in timpul actiunii de control Compania Nationala Posta Româna SA a actualizat „Situatia terenurilor/cladirilor preluate în concesiune la data de 30.10.2014”, din care reiese înregistrarea corecta si unitara a valorii acestora în evidenta financiar-contabila.

- nu a înregistrat în contabilitate obligatii de plata fata de o societate de avocatura în valoare de 43 mii lei.

- nu a înregistrat în situatiile financiare neconsolidate, întocmite la data de 31.12.2013, provizioane pentru litigiile semnificative în valoare de 50.774 mii lei.

- nu a calculat penalitati, estimate de echipa de control la suma de 85 mii lei, pentru neîncasarea la termen a veniturilor din chirii, conform prevederilor contractuale.

Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la inventariere, în sensul ca:

- au fost prezentate incorect si incomplet rezultatele inventarierii în cazul celor 607 autovehicule achizisionate prin leasing financiar, în valoare de 22.212 mii lei;

- nu s-au inventariat bunurile din domeniul public, concesionate sau primite cu chirie de CNPR, în valoare de 6.698 mii lei în 2012 si 6.649 mii lei în 2013;

- situatiile financiare întocmite la 31.12.2012 si 31.12.2013 nu cuprind în totalitate rezultatele inventarierii patrimoniului CNPR, valoarea nereflectata în acestea fiind de 69 mii lei în 2012 si 81 mii lei în 2013.

Nu au fost respectate în totalitate prevederile referitoare la legalitatea angajarii, astfel:

- angajarea sau promovarea unor salariati s-a efectuat fara respectarea prevederilor legale stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, încheiat pentru perioada 2008-2018, cu privire la conditiile de vechime în munca sau în specialitate ce trebuiau îndeplinite, abatere cuantificata de echipa de control la suma de 635 mii lei;

- a fost înregistrata ca si cheltuiala deductibila fiscal contravaloarea serviciilor prestate în suma 1.277 mii lei, în baza unui contract si a unei facturi în care CNPR SA nu avea calitatea de beneficiar;

-în perioada 17.04-15.05.2012, au fost platite indemnizatii pentru deplasarea salariatilor CNPR SA în alte localitati, peste nivelul prevazut în Contractul Colectiv de Munca valabil în perioada 2008-2018;

- Posta nu si-a exercitat dreptul de a executa garantii departicipare la licitatie, în suma de 84 mii lei, constituite de ofertantii declarati câstigatori, care au refuzat încheierea contractelor de achizitie publica;

- CNPR SA a efectuat plati nelegale în suma de 166 mii lei, reprezentând servicii de recrutare personal de conducere neprestate.

Nu au fost respectate în totalitate principiile de economicitate, fiind constatate urmatoarele deficiente:

- managementul flotei auto, ce a facut obiectul unui contract de leasing operational, nu a avut în vedere minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor prevazute, ceea ce a avut un impact negativ asupra bugetului CNPR estimat la valoarea de 1.308 mii lei;

- prin încheierea contractului de rent a car, ca solutie intermediara pâna la definitivarea procedurii de achizitie a autovehiculelor ce înlocuiesc flota auto predata, ca urmare a încetarii contractului de leasing operational cu aceeasi entitate, CNPR a suportat costuri în valoare de 849 mii lei, reprezentând contravaloarea chiriilor platite pentru autovehicule, a cheltuielilor de reparatii, precum si a kilometrilor suplimentari parcursi în timpul contractului de rent a car, care ar fi putut reprezenta rate de leasing. La finalul perioadei de leasing, CNPR ar fi avut posibilitatea sa opteze pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unora sau a tuturor autovehiculelor ce formau obiectul contractului de leasing, platind în contrapartida valoarea reziduala a respectivelor autovehicule;

- au fost imobilizate sume în valoare de 3.790 mii lei, reprezentând reparatii ce nu au mai fost efectuate, de care ar fi trebuit sa beneficieze cele 516 autoutilitare preluate de CNPR SA în cadrul contractului de leasing financiar;

- a fost platita suma de 126 mii lei, reprezentând contravaloarea unor rapoarte de evaluare a situatiei unor contracte, neasigurându-se utilizarea si valorificarea concluziilor si recomandarilor consemnate în acestea.

- Referitor la verificarea aspectelor cuprinse în petitii s-a constatat ca au fost efectuate plati nelegale în suma de 367 mii lei, reprezentând compensatie achitata la încetarea contractului individual de munca al directorului Directiei Executive Juridice, Control si Resurse Umane a CNPR SA, fara respectarea prevederilor legale aplicabile.

Ce recomandari a facut Curtea de Conturi

In urma descoperirii acestor nereguli, Curtea de Conturi a facut mai multe recomandari, printre care:

- operarea în evidentele contabile a tuturor provizioanelor ce se impun, analizând fiecare situatie identificata ca reprezentând un risc pentru rezultatele activitatii economice a societatii, în concordanta cu reglementarile legale în vigoare.

- Pentru anul 2014 si în continuare, se va avea în vedere întocmirea unor situatii financiare anuale unitare, care sa respecte în totalitate cadrul legislativ aplicabil pe parcursul executiei bugetare sa se urmareasca corelarea cheltuielilor companiei cu gradul de îndeplinire a veniturilor acesteia;

- stabilirea veniturilor din penalitati cuvenite CNPR SA ca rezultat al verificarii tuturor contractelor de închiriere a spatiilor ce apartin Companiei, derulate în cursul anilor 2012 si 2013, precum si emiterea facturilor catre operatorii economici ce si-au îndeplinit defectuos prevederile contractuale. Extinderea operatiunii de emitere a facturilor pentru penalitati de întârziere si în anul 2014, pentru toate cazurile în care locatarii nu si-au îndeplinit clauzele contractuale la termenele stabilite;

- recuperarea sumelor platite nelegal de la persoanele care se fac vinovate de încheierea contractelor individuale de munca fara respectarea prevederilor legale; calcularea si retinerea sumelor platite nelegal si pentru anul 2014;

- recuperarea prejudiciului cauzat prin plata contravalorii serviciilor de recrutare neefectuate (pentru 1 post de membru în Consiliu de Administratie si 5 directori);

- efectuarea unei analize privind cauzele care au condus la exploatarea neeconomicoasa a flotei auto (..) si în conditiile în care se constata ca aceasta situatie s-a datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu de catre persoanele cu responsabilitati în acest domeniu, se va dispune recuperarea prejudiciului estimat de auditorii publici externi de la acesti angajati;

  • UPDATE Posta Romana a facut in 2013 plati nelegale de 166.000 lei catre Gerissen Strategic Solution, reprezentând servicii de recrutare personal de conducere neprestate. Este aceeasi firma, cu un singur angajat, consultantul Razvan Soare, care a gestionat introducerea 'managementului privat' la Posta Romana, selectand membrii Consiliului de Administratie.

Referitor la platile nelegale pentru recrutarea de personal (un membru al Consiliului de Administratie si 5 directori), purtatorul de cuvant al Postei Romane, Cosmina Croitoru, a precizat pentru HotNews.ro ca "firma care a incasat aceste plati este Gerissen Strategic Solution. Se vor aduna concluziile Curtii de Conturi si ale unui audit intern, dupa care, cel mai probabil, vom demara actiune in instanta, pentru a recupera prejudiciul".

Razvan Soare

Razvan Soare

Foto: Arhiva personala

Este practic aceeasi firma care a gestionat introducerea managementului privat la Posta Romana, selectand membrii Consiliului de Administratie.

HotNews.ro a semnalat in martie 2013 ca selectia noilor membri din Consiliul de Administratie de la Posta Romana a fost un proces gestionat de o firma cu un singur angajat si pierderi nete de peste 85.000 de lei in 2010, conform singurelor informatii de la Ministerul de Finante. In urma acestui proces, Ion Smeeianu, membru al Consiliului Judetean PSD din Braila, a fost selectat ca membru in Consiliul de Administratie, iar in prima sedinta a Consiliului a fost numit director general.

Singurul asociat in firma Gerissen Strategic Solution SRL era Razvan Soare, un consultant pe care HotNews.ro a reusit sa-l contacteze si sa ofere la acel moment cateva detalii despre cum a facut el selectia conducerii Postei Romane.

Cum raspunde Posta Romana la intrebarea: la ce valoare se ridicau daunele pretinse in instanta la sfarsitul anului 2014?

HotNews.ro a mai solicitat Postei Romane sa precizeze la ce valoare se ridicau daunele pretinse in instanta la sfarsitul anului trecut si daca pentru acestea s-au facut provizioane. Iata raspunsul Postei Romane:

  • "In ceea ce priveste valoarea provizioanelor, acestea se calculeaza la fiecare final de an financiar, in functie de situatiile existente si de impactul asupra imaginii reale. Situatia litigiilor care se afla pe rolul instantelor, de asemenea, este o situatie provizorie, nefiind finalizate la 31.12.2014. Acestea se analizeaza dosar cu dosar si se fac aprecieri asupra sanselor de castig sau pierdere pentru a fi provizionate si, mai ales, se analizeaza in functie de semnificatie. Precizam ca situatiile financiare pentru anul 2014 au termen de depunere 30.05.2015, dupa ce vor fi aprobate de CA si AGA. Dupa aprobarea de catre CA si AGA devin date publice si vor fi publicate pe site-ul Postei Romane, insotite de raportul administratorilor, Nota 2 Provizioane, care este o nota anexa la situatiile financiare, precum si de raportul de audit. In toate aceste documente sunt cuprinse date despre provizioanele constituite si despre structura litigiilor", a declarat pentru HotNews.ro Cosmina Croitoru, purtatorul de cuvant al Postei Romane.
  • Statul roman a acceptat oferta neangajanta depusa de operatorul postal belgian bpost pentru privatizarea Postei Romane

Amintim ca la inceputul acestei luni, statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI), a anuntat ca a acceptat oferta neangajanta depusa de operatorul belgian de servicii postale bpost pentru achizitionarea pachetului de 51% din actiunile detinute la Compania Nationala Posta Romana.

Acordul inseamna trecerea la urmatoarea etapa a procesului de privatizare, cea de due diligence, premergatoare depunerii unei oferte angajante. In luna septembrie 2014, fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea, a declarat ca Posta Romana are nevoie de investitii in tehnologie de 75-100 milioane de euro pentru a furniza servicii similare Postei din Belgia, Germania sau Marea Britanie, bani pe care evident ca statul nu-i poate oferi pentru ca ar fi ajutor de stat.

Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania.