Ministerul Mediului nu a inregistrat in evidenta contabila pe anul 2013 active fixe, reprezentand licente necesare utilizarii produselor software Microsoft, in valoare de 3.374 mii lei, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2013. Alte nereguli in administrarea licentelor Microsoft sunt semnalate la Ministerul Culturii si la ANCOM. Curtea de Conturi semnaleaza ca nu s-a efectuat inca analiza modului de fundamentare a necesarului de licente Microsoft inchiriate de Ministerul Comunicatiilor pentru Ministerul Culturii si dispunerea masurilor care se impun in functie de rezultatele analize. Pe de alta parte, valoarea patrimoniului ANCOM a fost majorata nejustificat cu suma de peste 5,17 milioane lei, prin inregistrarea eronata in contul 'Active fixe necorporale' a contravalorii inchirierii de licente Microsoft.

Raportul Curtii de Conturi pe anul 2013 subliniaza urmatoarele nereguli la Ministerul Culturii:

In urma verificarii modului de ducere la indeplinire de catre Ministerul Culturii a masurilor dispuse prin Deciziile Curtii de Conturi nr. 25/2013 si nr. 5/2014 s-a constatat neimplementarea urmatoarelor masuri, care vizau:

- efectuarea unei analize a modului de fundamentare a necesarului de licente Microsoft inchiriate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru Ministerul Culturii si dispunerea masurilor care se impun in functie de rezultatele analize".

Curtea de Conturi recomanda in aceasta directie continuarea actiunilor pentru aducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 25/2013 si Decizia nr. 5/2014, astfel incat sa se asigure inlaturarea neregulilor cu caracter financiar-contabil constatate.

  • Raportul Curtii de Conturi pe 2012: Zeci de mii de licente Microsoft platite si neutilizate, la Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei si Ministerul Justitiei

In raportul pe anul 2012, Curtea de Conturi sublinia urmatoarele nereguli la Ministerul Culturii:

- licentele Microsoft care au facut obiectul unui contract de comodat nu au fost inregistrate in evidentele contabile, in conturi in afara bilantului".

In acelasi raport, deficiente cu privire la derularea Programului 'Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software', pentru care in anul 2012 s-au efectuat plati in suma de 156.633 mii lei.

MCSI (actual MSI) a derulat, incepand cu anul 2009, Programul 'Achizitionarea dreptului de utilizare produse software', program prin care a asigurat punerea la dispozitia institutiilor publice solicitante a licentelor software Microsoft, pe baza de contracte de comodat.

Deoarece solicitarile formulate de institutiile publice nu au fost riguros fundamentate, dupa acordare licentelor respective s-a constatat ca anumite institutii publice fie au utilizat mai multe licente decat cele pe care le-au solicitat, respectiv primit prin contractele de comodat, fie au utilizat mai putine, respectiv:

  • - pentru contractul nr. 35/2009 - aferent institutiilor publice - in baza raportarilor transmise de institutiile publice beneficiare ale dreptului de utilizare a licentelor produselor software Microsoft, Ministerul Culturii a raportat ca neutilizate un numar de 1.429 de licente, iar Ministerul Justitiei a raportat un numar de 1.977 de licente;
  • - pentru contractul nr. 108/2011 - aferent Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului-MECTS - in baza unei raportari transmise de MECTS, a rezultat ca dintr-un total de 186.087 licente solicitate si primite nu erau utilizate 83.030 de licente, iar cu ocazia unei alte raportari ulterioare, MECTS a raportat ca numarul licentelor neutilizate este de 72.300.

In acest context, cu ocazia efectuarii misiunii de audit financiar la MCSI/MSI, au fost incheiate trei Note de constatare, aspectele consemnate urmand a fi clarificate la nivelul celor trei ministere beneficiare, respectiv Ministerul Justitiei, Ministerul Culturii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se mai arata in raportul Curtii de Conturi din 2012.